98

Een uitgave van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard in samenwerking met de Bond van oud-stoottroepers en stoottroepers nhard Direct na de inval van de Duitsers in de meidagen van 1940 ontstond verzet tegen de bezetter. In 1944 waren er drie grote verzetsorganisaties: De Landelijke Knokploegen (LKP), de Raad van het Verzet RVV) en de Ordedienst (OD). Uit de verzetsorganisaties LKP en RVV werden de Binnenlandse Strijdkrachten gevormd met als ‘strijdend deel’ de Stoottroepen. De Stoottroepen komen dus rechtstreeks voort uit het Verzet. Bij de foto: de leider van de knokploeg ‘Margriet’, Stefke Feijen. Bij de vorming van de Stoottroepen werd de knokploeg opgenomen in de 8e Compagnie ‘Margriet’.

99 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication