17

Free Future Magazine - 2023 17 Als vierjarige stond ze al met haar opa en oma op de Ginkelse Heide te kijken naar de parachutisten die daar landden tijdens de jaarlijkse herdenking bij het Airborne monument. En ook nu loopt het thema vrijheid nog steeds als een rode draad door het leven van Arina Rengelink. “Want vrijheid is een werkwoord waar iedereen aan moet werken; dat zijn we aan elkaar verplicht.” Iets wat zij zelf doet door zich namens provincie Gelderland in te zetten om het thema vrijheid levend te houden. “Sinds 2019 ben ik als projectleider - of liever gezegd verbinder op het gebied van vrijheid - actief voor de provincie”, begint Arina haar verhaal. “Destijds begon het met het herdenken van 75 jaar vrijheid, wat door corona helaas een iets andere invulling kreeg dan gepland.” Veel geplande evenementen werden uitgesteld, maar gelukkig betekende dit in de meeste gevallen géén afstel. “Integendeel zelfs, zo’n negentig procent van de geplande projecten is alsnog uitgevoerd en we hebben bovendien genoeg budget gekregen om ook in de jaren tussen de kroonjaren - dus in dit geval tussen 75 en 80 jaar vrijheid - het thema vrijheid in de provincie onder de aandacht van een brede doelgroep te blijven brengen.” Free Future College Dit onder de aandacht brengen gebeurt onder andere aan de hand van de drie Groot Gelderse Evenementen, waarvan het Free Future College er één is (de andere twee zijn: het Bevrijdingsevenement in Wageningen en Bridge to Liberation in Arnhem). “Het Free Future College was een initiatief vanuit de gemeente Nijmegen, waaraan wij als provincie nu al voor de derde editie een belangrijk steentje bijdragen. Waarom? Omdat wij van mening zijn dat het heel belangrijk is om juist die jongere generatie erbij te betrekken om zo de verhalen over vrijheid en onvrijheid levend te houden. Vrijheid is natuurlijk iets van alle tijden, helemaal nu er relatief dichtbij van alles aan de hand is op dat vlak, maar vanuit de provincie bekijken wij dit thema ook heel sterk vanuit de relatie met de Tweede Wereldoorlog. De groep mensen die die periode nog zelf heeft meegemaakt, wordt natuurlijk steeds kleiner. Vandaar dat het steeds belangrijker wordt om nieuwe manieren te zoeken om de vrijheid te kunnen herdenken, beseffen, beleven en vieren. Oftewel, precies wat er gebeurt tijdens het Free Future College.” ‘Vrijheid is natuurlijk iets van alle tijden’ Maar, wat is dan volgens Arina de succesformule van het Free Future College? “Sowieso zetten we in op duurzame evenementen. Een initiatief als dit moet kunnen groeien en naam maken en dat doe je over het algemeen niet in één keer. En waarom wij in Free Future College geloven en het al drie edities ondersteunen is mede omdat het een meerdaags evenement is, waarbij een hele grote groep leerlingen met het thema vrijheid aan de slag gaat. Niet op een - zoals ze het zelf misschien zouden omschrijven - saaie en stoffige manier, maar juist door het thema breder te trekken en het interessant te maken voor de doelgroep door het aanbieden van leuke workshops. Wat mij betreft is dat de perfecte gelegenheid om jongeren te leren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, maar dat ze er ook zelf hun steentje aan bij moeten en kunnen dragen.” Wil je meer weten over alle andere initiatieven van de provincie op het gebied van vrijheid? Check dan www.vrijheidgelderland.nl of het bijbehorende Instagram of Facebook account. #gelderlandinvrijheid

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication