16

4 Vervolgstappen ● Online beschikbaar stellen van het concept projectplan. ● Verwerking van de verkregen input met de werkgroep. ● Vervolggesprekken met belanghebbenden (o.a. gemeente, woningbouwcorporaties en bewoners (lees: jullie!) ● Verfijning en uitbreiding van het huidige concept projectplan

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication