0

Informatieavond werkgroep wonen Surhuzum Datum: 3 maart 2022 Start: 19:30

Welkom Werkgroep geWOON Surhuzum

Agenda 1 1.1 1.2 1.3 Introductie Wat gaan we doen? 2 Het projectplan 2.1 2.2 2.3 Waarom nieuwe woongelegenheden? Voor wie doen we het nog meer? Toekomstig wonen in Surhuzum 3 Input en vragen 4 Vervolgstappen Bouwlocaties + ambtelijke reactie (stedenbouwkundig) Sociale huur en/of koopwoningen (types)

1.1 Wat gaan we doen? ● Ondersteuning bij huidige mogelijkheden en uitdagingen van de woningmarkt. ● Uitbreiding en kwaliteitsverhoging van het huidige woningaanbod. ● Aansluiting bij woningbouwprogrammering 2022 van de gemeente.

1.2 Waarom nieuwe woongelegenheden? ● Surhuzum erg in trek. ● Vier grote gevolgen van de schaarste op de woningmarkt - Geen mogelijkheden binnen Surhuzum te verhuizen. - Geen mogelijkheden voor jongeren/starters zelf een woning te kopen. - Geen mogelijkheden voor ouderen om levensloopbestendig te wonen. - Geen mogelijkheden om bewoners van andere dorpen aan te trekken. ● Geen doorstroming waardoor de demografische ontwikkeling stagneert.

1.3 Voor wie doen we het nog meer? ● Johannes Looijenga Skoalle (JLS) ● Korfbalvereniging DTS ● Sport Vereniging Surhuzum (SVS) ● Sportvereniging ASC’75 ● Doarpstsjerke ● Overig (MFC de Delfeart)

Agenda 1 Introductie 1.1 1.2 1.3 2.2 2.3 Wat gaan we doen? 2 Het projectplan 2.1 Waarom nieuwe woongelegenheden? Voor wie doen we het nog meer? Toekomstig wonen in Surhuzum 3 Input en vragen 4 Vervolgstappen Bouwlocaties + ambtelijke reactie (stedenbouwkundig) Sociale huur en/of koopwoningen (types)

2 Het Projectplan - Doelen 1. Ruimte creëren voor nieuwbouw. Hierbij is het belangrijk dat er zowel bebouwde als onbebouwde bouwgrond beschikbaar komt (starters- en vrijstaande woningen). 2. Levensloopbestendige woningen. In het dorp waarbij de sociale cohesie groot genoeg is om zo lang mogelijk zelfstandig in het dorp te blijven wonen. 3. De mogelijkheid tot huren moet voor zowel jong als oud vergroot worden. 4. Binnenstedelijke realisering van woningbouw. 5. Het dorp bruisend houden. 6. Focus op het beschikbaar maken van woonmogelijkheden voor inwoners uit Surhuizum (en eventueel naastgelegen dorpen) zelf.

2.1 Toekomstig wonen in Surhuzum

2.2 (1) Bouwlocaties + ambtelijke reactie (stedenbouwkundig) 1. ‘Het oude korfbalveld’

2.2 (2) Bouwlocaties + ambtelijke reactie (stedenbouwkundig) 2. ‘Het nieuwe korfbalveld’

2.2 (2) Bouwlocaties + ambtelijke reactie (stedenbouwkundig)

2.2 (3) Bouwlocaties + ambtelijke reactie (stedenbouwkundig) 3. Doarpsstrjitte

2.3 Sociale huur en/of koopwoningen (types) ● Woningbouwcorporaties - Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) - WoonFriesland ● Projectontwikkelaars ● Zelfbouw ● Afhankelijk van voorkeuren en wensen vanuit het dorp

3 Input en vragen

4 Vervolgstappen ● Online beschikbaar stellen van het concept projectplan. ● Verwerking van de verkregen input met de werkgroep. ● Vervolggesprekken met belanghebbenden (o.a. gemeente, woningbouwcorporaties en bewoners (lees: jullie!) ● Verfijning en uitbreiding van het huidige concept projectplan

Bedankt voor uw komst!

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
Home


You need flash player to view this online publication