8

2 Het Projectplan - Doelen 1. Ruimte creëren voor nieuwbouw. Hierbij is het belangrijk dat er zowel bebouwde als onbebouwde bouwgrond beschikbaar komt (starters- en vrijstaande woningen). 2. Levensloopbestendige woningen. In het dorp waarbij de sociale cohesie groot genoeg is om zo lang mogelijk zelfstandig in het dorp te blijven wonen. 3. De mogelijkheid tot huren moet voor zowel jong als oud vergroot worden. 4. Binnenstedelijke realisering van woningbouw. 5. Het dorp bruisend houden. 6. Focus op het beschikbaar maken van woonmogelijkheden voor inwoners uit Surhuizum (en eventueel naastgelegen dorpen) zelf.

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication