7

2.2 Bouwlocaties Onderstaande paragrafen geven een overzicht van de mogelijke, kansrijke bouwlocaties in Surhuizum. 2.2.1 ‘Het oude korfbalveld’ Vanuit de gemeente is bekend dat het ‘oude korfbalveld’, gelegen naast MFC De Delfeart aan de Bartemerwei 21a, een geschikte en beschikbare plek is voor de bouw van nieuwe woningen. Hier moet een x aantal woningen komen waar de oudere generatie kan komen te wonen. De geschiktheid is met name hoog vanuit het perspectief van binnenstedelijk wonen. Tijdens gesprekken met de werkgroep en inwoners kwam echter naar voren dat de locatie minder geschikt is dan gedacht. De oudere generatie wil liever niet op deze locatie wonen. Het uitzicht op de begraafplaats, de ingesloten ligging en daarbij lastige toegankelijkheid zijn hier de reden van. De jongere generatie, echter, geeft aan het geen probleem te vinden om hier te wonen. Met de instelling ‘beter ergens, dan nergens’ lijkt het een goed idee om deze voorkeurslocatie open te houden als optie. Deze locatie kan prima gebruikt worden om de jongeren te huisvesten. Onderstaande afbeelding is een uitsnede van het bestemmingsplan, gecentreerd op ‘het oude korfbalveld’. De huidige bestemming van dit gebied is Verkeer – Verblijfsgebied. Eerste ambtelijke reactie van de gemeente Achtkarspelen: Op het braakliggende terrein zou een (kleinschalig) wooncomplex gerealiseerd kunnen worden vanuit stedenbouwkundig oogpunt. Overige (reguliere) bebouwing is niet gewenst aan de oostzijde. Bebouwing op het veld met de voetbalgoals recht voor de MFA is tevens niet gewenst. Belangrijk voor ontwikkelingen op deze locatie is de openheid behouden en zicht op het MFA vanuit de Bartemerwei moet niet te veel belemmerd worden. 2.2.2 ‘Het nieuwe korfbalveld’ Een locatie die breder gesteund is door de werkgroep is het naastgelegen ‘nieuwe korfbalveld’ aan de Olivierstrjitte. Op dit moment huurt korfbalvereniging DTS het gehele veld van de gemeente. Het veld, met een totale oppervlakte heeft van zo’n 28.000m2 , is echter voor een groot deel ongebruikt. De korfbalclub zou minimaal de helft van het veld kunnen afstaan gezien het huidige gebruik. Ook zijn er mogelijkheden voor kunstgrasvelden, waardoor er nog meer ruimte vrij zou komen. In overleg met de korfbalvereniging is hier veel mogelijk. De huidige Deutechemstrjitte zou kunnen worden verlengd waarbij aan beide kanten van de weg nieuwbouw gerealiseerd kan worden. Als een voorbeeld. De acht woningen die in 2016 aan de Warmoltsstrjitte (oneven huisnummers 141155 te Harkema) werden gerealiseerd zouden precies in het plangebied passen. 7 Projectplan GeWOON Surhuzum Wurkgroep Surhuzum

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication