8

De onderstaande afbeelding is een uitsnede van het huidige korfbalveld. De huidige bestemming is logischerwijs: Sport. Eerste ambtelijke reactie van de gemeente Achtkarspelen: De locatie heeft veel potentie voor woningen. Het aantal woningen vergt meer aandacht. Eenzijdige bewoning in combinatie met een verbinding met de Bartemerwei zou logisch zijn, een spiegeling van de Olivierstrjitte zou ook denkbaar kunnen zijn. Dit is afhankelijk van de wensen van de korfbalvereniging. 2.2.3 Doarpsstrjitte Een derde locatie waar nieuwbouw gerealiseerd kan worden is aan de Doarpsstrjitte (noordkant). Alhoewel dit in eerste instantie kleinschaliger is dan de twee bovenstaande, lijkt er veel mogelijk. De exacte locatie is gelegen tussen de Doarpsstrjitte 39 en 41, te zien op de afbeelding hieronder. Ondanks dat de locatie te midden van verschillende andere huizen ligt, is het gebied gemarkeerd als buiten stedelijk. Daarbij heeft het een bestemming van: Agrarisch met waarden. Eerste ambtelijke reactie van de gemeente Achtkarspelen: Op deze locatie is de wens om de lint op te vullen. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het opvullen van linten in de dorpskern van Surhuizum een wenselijke ontwikkeling. Het opvullen van dorpslinten moet wel passen in het straatbeeld. De betreffende locatie leent zich voor een vrijstaande woning. 2.2.4 Overige locaties xxx 8 Projectplan GeWOON Surhuzum Wurkgroep Surhuzum

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication