0

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEEM MET HET WMS VAN TALIS® ® KUNT U OP EEN SNELLE EN EENVOUDIGE MANIER, DE MUTATIES IN UW WAREHOUSE REGISTREREN. HET WMS KAN ALS ZELFSTANDIGE MODULE GEBRUIKT WORDEN, MAAR HET IS OOK MOGELIJK OM VANUIT HET TMS VAN TALIS® ® IN- EN OF UITSLAGMUTATIES TE GENEREREN. OPSLAG EN FACTURATIE VAN DE ACTIVITEITEN ZIJN IN EEN HANDOMDRAAI TE REALISEREN, EVEN ALS HET BLOKKEREN VAN VOORRAAD EN VERPLAATSINGEN. OPDRACHTGEVERS Per opdrachtgever kunt u artikelen en tarieven vastleggen. Per artikel geeft u aan of het betreffende artikel gefactureerd moet worden en zo ja bij welke actie dit moet gebeuren. Bijvoorbeeld wel factureren bij de inslag maar niet bij de uitslag. Een artikel kan aan meerdere opdrachtgevers worden gekoppeld. ARTIKELEN EN ARTIKELGROEPEN Een artikel, dat een alfanumeriek nummer heeft van maximaal 20 posities, kan gekoppeld zijn aan een artikelgroep. Naast het artikelnummer, kan bijvoorbeeld ook een EAN nummer of barcode toegekend worden. Per artikel kunnen op 3 niveaus rekeneenheden vastgelegd worden, kunt u bijhouden wat de afmetingen zijn en of het eventueel aan een vaste locatie gekoppeld is. Ook de verpakkingseenheid en de opslageenheid kunnen vastgelegd worden. Aan een artikel kunt u ook een afbeelding koppelen. EENHEDEN De werking van het WMS systeem is gebaseerd op eenheden. Bij zowel de boekingen van de voorraad, als ook bij de tarifering kunnen per artikel, per opdrachtgever, 3 eenheden toegepast worden. Bijvoorbeeld: In 1 doos zitten 12 flacons en er staan 8 dozen op 1 pallet. Alle mutaties worden op 3 niveaus bijgehouden, waardoor u nauwkeurig kunt registreren en factureren. TARIFERING (OPTIE) Omdat niet iedereen de opslagmutaties wil factureren, is de functie Tarifering optioneel verkrijgbaar. Per opdrachtrelatie kunt u per artikel vastleggen met welke frequentie, tegen welk tarief er gefactureerd moet worden, voor een bepaalde activiteit. Met het programma “Aanmaken facturen” worden per opdrachtgever, per periode, de facturen aangemaakt en doorgesluisd naar de module Facturering van TALIS® . Daar kunt u de facturen controleren, eventueel wijzigen, printen en doorboeken naar een financieel pakket. LOCATIES Het locatiesysteem kan geheel flexibel opgezet worden. Per locatie kunt u aangeven, of de locatie uniek is voor een artikelgroep. OPSLAGSOORTEN In een aparte tabel kunt u de zogenaamde opslagsoorten vastleggen. In deze soorten wordt vastgelegd of het een inslag, of uitslagmutatie betreft.

Soorten opslag zijn bijvoorbeeld inslag, uitslag, locatieverplaatsingen, reserveringen, quarantaine, etc. Een soort is voorbehouden om de beginsaldi vast te leggen. OPSLAGMUTATIES In het WMS kunt u handmatig boekingen doen, maar het is ook mogelijk, mutaties met behulp van bijvoorbeeld een barcodesysteem in te lezen. Het boekingsscherm is flexibel inrichtbaar, zodat u zelf bij uw voorraadmutaties bepaalde gegevens kunt vastleggen, zoals bijvoorbeeld een serienummer of batchnummer. Om het handmatig boeken van mutaties snel te laten verlopen, kunt u gebruik maken van een zogenaamd sjabloon. Er zijn verschillende boekings-schermen, onder andere voor de inslag- en uitslagmutaties en voor de overige mutaties zoals, blokkeren / deblokkeren voorraad, locatieverplaatsingen, etc. Bij het boeken van de uitslag kunt u kiezen uit de reeds eerder opgeslagen partijen. RAPPORTAGE Standaard wordt TALIS® WMS geleverd, met een aantal vooraf gedefinieerde lijsten. Voor het printen is het mogelijk om nog diverse filters toe te passen. Ook kunt u zelf voorraadlijsten definiëren met de zogenaamde FlexReports, deze optie is een onderdeel van de TALIS FlexTools. Naast de rapportagetools van TANS kunt u ook gebruik maken van andere tools, die m.b.v. de ODBC koppelingen data uit TALIS® kunnen verwerken, zoals de Analysetool Qlikview. RAPPORTAGE Er zijn verschillende mogelijkheden om informatie op te vragen van onder andere de mutaties, de voorraad per artikel per datum, per locatie, per batchnummer, etc. Vanuit de informatiegrids kunt u snel en eenvoudig exporteren naar Microsoft Excel. OPTIES  Data-invoer met behulp van een scanner via TALIS® Mobile  Gegevensuitwisseling met opdrachtgevers  Douane entrepot functie voor AEO gecertificeerde bedrijven KENMERKEN  Diverse boekingsschermen, per gebruiker, per mutatiesoort of per opdrachtgever  Koppeling met TALIS TMS  Tarifering op basis van diverse opslagmethoden, per opdrachtgever   Uitslag volgens FEFO, FIFO en LIFO Flexibel locatiesysteem en boekingsscherm, met sjabloon functie  Geschikt voor entrepot types B, C en D TOT SLOT De module WMS is ontwikkeld voor transportondernemers die aan hun klanten beperkte WMS functies willen bieden. Het WMS is vriendelijk geprijsd en biedt een aantal basisfuncties die voor de meeste opdrachtgevers in het MKB ruimschoots voldoende zijn. Met name door gebruik te maken van scanners kan het inslag en uitslagproces snel en betrouwbaar plaats vinden. TANS heeft ook mooie oplossingen voor signaleringen van bijvoorbeeld de minimumvoorraad of bereikte expiratiedatums. TALIS 8.0

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication