1

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEEM MET HET WMS VAN TALIS® ® KUNT U OP EEN SNELLE EN EENVOUDIGE MANIER, DE MUTATIES IN UW WAREHOUSE REGISTREREN. HET WMS KAN ALS ZELFSTANDIGE MODULE GEBRUIKT WORDEN, MAAR HET IS OOK MOGELIJK OM VANUIT HET TMS VAN TALIS® ® IN- EN OF UITSLAGMUTATIES TE GENEREREN. OPSLAG EN FACTURATIE VAN DE ACTIVITEITEN ZIJN IN EEN HANDOMDRAAI TE REALISEREN, EVEN ALS HET BLOKKEREN VAN VOORRAAD EN VERPLAATSINGEN. OPDRACHTGEVERS Per opdrachtgever kunt u artikelen en tarieven vastleggen. Per artikel geeft u aan of het betreffende artikel gefactureerd moet worden en zo ja bij welke actie dit moet gebeuren. Bijvoorbeeld wel factureren bij de inslag maar niet bij de uitslag. Een artikel kan aan meerdere opdrachtgevers worden gekoppeld. ARTIKELEN EN ARTIKELGROEPEN Een artikel, dat een alfanumeriek nummer heeft van maximaal 20 posities, kan gekoppeld zijn aan een artikelgroep. Naast het artikelnummer, kan bijvoorbeeld ook een EAN nummer of barcode toegekend worden. Per artikel kunnen op 3 niveaus rekeneenheden vastgelegd worden, kunt u bijhouden wat de afmetingen zijn en of het eventueel aan een vaste locatie gekoppeld is. Ook de verpakkingseenheid en de opslageenheid kunnen vastgelegd worden. Aan een artikel kunt u ook een afbeelding koppelen. EENHEDEN De werking van het WMS systeem is gebaseerd op eenheden. Bij zowel de boekingen van de voorraad, als ook bij de tarifering kunnen per artikel, per opdrachtgever, 3 eenheden toegepast worden. Bijvoorbeeld: In 1 doos zitten 12 flacons en er staan 8 dozen op 1 pallet. Alle mutaties worden op 3 niveaus bijgehouden, waardoor u nauwkeurig kunt registreren en factureren. TARIFERING (OPTIE) Omdat niet iedereen de opslagmutaties wil factureren, is de functie Tarifering optioneel verkrijgbaar. Per opdrachtrelatie kunt u per artikel vastleggen met welke frequentie, tegen welk tarief er gefactureerd moet worden, voor een bepaalde activiteit. Met het programma “Aanmaken facturen” worden per opdrachtgever, per periode, de facturen aangemaakt en doorgesluisd naar de module Facturering van TALIS® . Daar kunt u de facturen controleren, eventueel wijzigen, printen en doorboeken naar een financieel pakket. LOCATIES Het locatiesysteem kan geheel flexibel opgezet worden. Per locatie kunt u aangeven, of de locatie uniek is voor een artikelgroep. OPSLAGSOORTEN In een aparte tabel kunt u de zogenaamde opslagsoorten vastleggen. In deze soorten wordt vastgelegd of het een inslag, of uitslagmutatie betreft.

2 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication