0

Gedragstherapeut voor katten OPLEIDING 2019-2020 · ZES MODULES EN EEN WORKSHOP · ERKEND DOOR SPPD · GEREGISTREERD CRKBO · WETENSCHAP EN PRAKTIJK · OPLEIDING TOT SPECIALIST · GROEIENDE BRANCHE MET BAANKANSEN Hét kennisinstituut op gebied van diergedrag

Inhoud Opleiding gedragstherapeut voor katten WELKOM In de afgelopen jaren is onze opleiding door honderden tevreden studenten bezocht. Je bent van harte welkom. 4 12 14 MODULE 1 - Basiskennis kattengedrag Wanneer je beroepsmatig of als vrijwilliger met katten werkt wil je graag ‘alles’ over kattengedrag weten. MODULE 2 - Medische oorzaken vanprobleemgedrag bij katten De eerste stap in het oplossen van probleemgedrag is het uitsluiten van medische oorzaken. 20 21 MODULE 5 - Ondernemen in de praktijk Hoe run ik mijn onderneming, waar krijg ik mee te maken? Versterk je klantgerichte uitstraling en zorg ervoor dat je als zelfstandig therapeut je zaken op orde hebt. MODULE 6 - Stage en afstuderen kattengedragstherapie Na het volgen van verschillende (vooral theoretische) modules, wordt het nu de bedoeling dat je de theorie in de praktijk gaat toepassen. 2 | Tinley Academie | Opleiding gedragstherapeut voor katten

5 8 OVER TINLEY ACADEMIE De Tinley Academie draagt al 20 jaar, met enthousiasme en verstand van zaken, kennis over op het gebied van diergedrag. OPLEIDING GEDRAGSTHERAPIE Als gedragstherapeut voor katten moet je over veel kennis beschikken. Zowel van gedrag, therapiemethoden, advisering en gedragsmedicatie. 16 18 MODULE 3 - Ethologische en gedragstherapeutische kennis van katten In deze module leer je alles over prikkels, motivatie en hoe invloeden van de eigenaar probleemgedrag in stand kunnen houden. MODULE 4 - Klantgericht adviseren bij diergedragstherapie Wanneer je een klant adviseert, wil je niet alleen dat je adviezen worden begrepen, maar ook dat ze worden opgevolgd. 22 24 WORKSHOP GEDRAGSONDERZOEK In de eindfase van de opleiding voor Gedragstherapie Paard & Kat ga je een afstudeeronderzoek doen. DOCENTEN OPLEIDING KAT Tinley Academie werkt met docenten die hun sporen in het vak verdiend hebben: van wetenschappers tot praktijkdeskundigen. Tinley Academie | Opleiding gedragstherapeut voor katten | 3

Welkom In de afgelopen jaren is onze opleiding door honderden tevreden studenten bezocht. Sommige volgden alle modules en zijn nu werkzaam als Gedragstherapeut voor Katten, anderen volgden één of meer losse modules omdat ze als dierenarts, asielmedewerker of eigenaar/kattenliefhebber meer wilde leren over het gedrag van katten. Er is geen minimum leeftijd of opleiding vereist om te studeren aan de Tinley Academie. Je bent van harte welkom. Debbie Rijnders Directeur Tinley Academie

Over Tinley Academie Tinley Dier en Gedrag Academie De Tinley Academie draagt sinds 1999, met enthousiasme en verstand van zaken, kennis over op het gebied van diergedrag. Van workshops tot beroepsopleidingen zoals Gedragstherapeut voor Katten, met docenten die hun sporen in het vak verdiend hebben. Kort beroepsonderwijs Tinley Academie is sinds 1999 het kennisinstituut op gebied van diergedrag. Vele honderden studenten hebben hun cursus of opleiding gevolgd aan de Tinley Academie; van cursussen over kattengedrag tot de opleiding tot paardengedragstherapeut. De Tinley Academie voldoet aan de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs en staat geregistreerd bij Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Wetenschap & Praktijk Tinley Academie werkt met docenten die hun sporen in het vak verdiend hebben: van wetenschappers tot praktijkdeskundigen. Sommige gespecialiseerd in een bepaalde diersoort, anderen zijn psycholoog, dierenarts, etholoog of gedragstherapeut voor dieren. Professionals Tinley Academie verzorgt nascholing voor onder andere dierenartIn de afgelopen jaren is onze opleiding door honderden tevreden studenten bezocht. “Het kennisinstituut op het gebied van diergedrag” sen, dierenartsassistentes, hondengeleiders van politie, douane en defensie, dierentuinpersoneel, fokkers en asielpersoneel. Tinley Academie | Opleiding gedragstherapeut voor katten | 5

OPLEIDING Gedrags therapeut voor katten Het is al meer dan 15 jaar geleden dat Tinley als eerste de opleiding ‘Gedragstherapie voor katten’ begon. In de afgelopen jaren is onze opleiding door honderden tevreden studenten bezocht. Wie volgen de opleiding? Sommige volgden alle modules en zijn nu werkzaam als Gedragstherapeut voor katten, anderen volgden één of meer losse modules omdat ze als dierenarts, asielmedewerker of eigenaar/kattenliefhebber meer wilden leren over het gedrag van katten. Er is geen minimum leeftijd of opleiding vereist om te studeren aan de Tinley Academie. Je bent van harte welkom. Wat doet een kattengedragstherapeut? Je gaat op verzoek van een eigenaar, dierenarts of asiel het ‘probleemgedrag’ van de kat analyseren en diagnosticeren. Dit doe je door een anamnese af te nemen, het gedrag via video en/of ‘live’ te bestuderen en te overleggen met alle direct betrokkenen. Als je alles in kaart hebt gebracht adviseer je een therapie en begeleid je de klant. Wat is de inhoud van de lessen? Als gedragstherapeut voor katten moet je over veel kennis beschikken. Zowel van gedrag, therapiemethoden, advisering, gedragsmedicatie als werking van die hersengedeelten die gedrag en cognitie beïnvloeden. Daarom krijg je in de modules voorafgaande aan Uit welke modules bestaat de opleiding? De opleiding tot gedragstherapeut voor katten bestaat uit 6 modules en een workshop: • MODULE 1 - Basiskennis kattengedrag • MODULE 2 - Medische oorzaken van probleemgedrag bij katten • MODULE 3 - Ethologische en gedragstherapeutische kennis van katten • MODULE 4 - Klantgericht adviseren bij diergedragstherapie • MODULE 5 - Ondernemen in de praktijk • MODULE 6 - Stage en afstuderen kattengedragstherapie • WORKSHOP gedragsonderzoek • Facultatief, maar wel een aanrader is de workshop Katten trainen. We hebben de prijzen van alle modules, examens en studieboeken voor je in een overzicht gezet Voordelen op rij + Complete basiscursus kattengedrag + Na inschrijven 14 dagen bedenktijd + Betalen kan in termijnen + Honderden tevreden cursisten + Geregistreerd kort beroepsonderwijs + Door branche vereniging SPPD erkend je stage en afstuderen een flinke hoeveelheid theorie aangeboden. Daarbij maken we gebruik van fotomateriaal, videobeelden en E-learning. Natuurlijk ga je ook praktisch aan de gang met observatie van je eigen katten of dieren van anderen. Hoe lang duurt de opleiding? Als je in september start kun je de opleiding ‘Gedragstherapeut voor katten’ in 2 jaar en 8 maanden afronden. Wil je er meer tijd voor nemen dan mag je er maximaal 5 jaar over doen. Wij adviseren je om niet langer dan één jaar pauze tussen twee modules te laten. De inhoud van onze modules kan ( gedeeltelijk) veranderen omdat we altijd lesgeven volgens de meest recente, wetenschappelijke inzichten op het gebied van kattengedrag. Ben je door omstandigheden écht niet in staat de opleiding binnen 5 jaar af te ronden dan kijken we gezamenlijk hoe we het kunnen oplossen. 6 | Tinley Academie | Opleiding gedragstherapeut voor katten

Leslocatie opleding Gedragstherapie voor katten > De Basiliek, Wiltonstraat 56 in Veenendaal. Praktijk en stage In de afstudeermodule zit een praktijkperiode waarin je, onder supervisie van de opleiding, de theoretische kennis in praktijk brengt door katten met probleemgedrag te behandelen. Je gaat in totaal 9 casussen doen die je in eigen tijd en in overleg met de opdrachtgevers inplant. Bij een full-time baan kun je je afspraken plannen in avond- of weekenduren. Is er een volgorde en tijdspad van de modules? De opleiding bestaat uit 6 modules. Je bent niet verplicht om deze in chronologisch volgorde te volgen (module 1, 2, 3, etc). Soms zijn modules namelijk los te volgen. Per module wordt aangegeven welke vereiste vooropleiding nodig is. In grote lijnen kun je de opleiding Gedragstherapie voor katten als volgt indelen: • Jaar 1: module 1 (voorjaar of najaar), module 4 (najaar), module 2 (eind) • Jaar 2: module 3 (voorjaar), module 5 (najaar) • Jaar 3: module 6 (voorjaar), najaar mondeling eindexamen Waar is de leslocatie en zijn er open dagen? Wij beschikken niet over een eigen gebouw. De opleiding Gedragstherapie Kat wordt gegeven in De Basiliek, Wiltonstraat 56 in Veenendaal. Tinley Academie heeft geen Open Dagen waar je kunt kennismaken met docenten of lesstof kunt inkijken. Wel is er de mogelijkheid dat je voor een relatief klein bedrag “Een gedragstherapeut geeft inzicht en therapieadvies aan de klant om het ongewenst gedrag van de kat te stoppen of te veranderen” de eerste lesdag van Module 1 gebruikt om kennis te maken met de opleiding. We bieden deze dag aan als een 1 daagse cursus kattengedrag. Wil je meer weten over de docenten die jou les gaan geven kijk dan even op de docenten pagina. Wat zijn de diploma eisen? De eisen om voor een diploma in aanmerking te komen zijn: • Je hebt alle modules afge rond met een voldoende • Je hebt (eventuele) huiswerkopdrachten afgerond met een voldoende • Je bent geslaagd voor je stage • Je hebt het in Module 3 opgestarte onderzoek met een voldoende afgerond • Je hebt een voldoende voor je mondeling examen. • Je hebt voldaan aan alle betalingsverplichtingen Zijn al deze punten in orde dan krijg je het felbegeerde diploma Gedragstherapeut voor katten, uitgegeven door de oudste kattenTinley Academie | Opleiding gedragstherapeut voor katten | 7

“Bij iedere module krijg je een lesmap met daarin de presentaties van de docenten en geschreven teksten” is geschreven in het Engels. Als je de Engelse taal niet goed beheerst hoeft dat geen bezwaar te zijn. In de praktijk blijkt dat, indien nodig, studenten elkaar helpen met het maken van vertalingen. Er is werk te vinden als gedragstherapeut voor katten gedragstherapie opleiding van Nederland. Dit diploma wordt erkend door de branche organisatie de SPPD. Wie zijn mijn docenten? Wij hechten veel waarde aan gedegen onderwijs gebaseerd op een combinatie van wetenschap en praktijk, gegeven door verschillende, vakbekwame docenten. Bij ons krijg je ongeveer 90% van je studietijd les van docenten met een universitaire graad die daarnaast ook praktijkervaring hebben met kattengedrag. Je krijgt dus een ruime theoretische basis, die nodig is om het vak van gedragstherapeut uit te oefenen. Natuurlijk ga je ook zelf tijdens je stage, met hulp van de opleiding, praktijkervaring opdoen. Zijn er extra kosten voor lesmap en boeken? Bij iedere module krijg je een lesmap met daarin de presentaties van de docenten en geschreven teksten. Deze map zit bij het studiegeld inbegrepen. Er staat een lijst in van aanbevolen literatuur. Bij de modules 3, 4 en 6 zijn er ook boeken verplicht. In totaal 3 stuks voor de hele opleiding. Je moet deze boeken wel zelf aanschaffen. Je kunt ze in ieder geval bestellen via www.mediaboek.nl In het prijzenoverzicht staan behalve het lesgeld ook de verplichte lesboeken. Heb ik kennis nodig van de Engelse taal? Modules 1 (basiskennis kattengedrag) is op MBO-niveau. Daarna worden de modules op HBO-niveau gegeven waarbij een klein gedeelte van de lesstof bestaat uit artikelen in de Engelse taal. Dit kan helaas niet anders want veel vakliteratuur en wetenschappelijk onderzoek Kan ik werk vinden als gedragstherapeut voor katten? Ja, dat is mogelijk, er is steeds meer vraag naar de hulp van goed opgeleide kattengedragstherapeuten. Er zijn mensen die zich fulltime met gedragstherapie bezighouden, maar de meeste therapeuten doen er andere werkzaamheden naast (eventueel in de dierenbranche). Je succes als gediplomeerd kattengedragstherapeut hangt ook af van je persoonlijkheid, je toepassing van de verworven kennis en de marketing die je inzet om naamsbekendheid te krijgen. Om je bij dit laatste op weg te helpen zit er in Module 5 een dag marketing en sociale media. Kom ik in aanmerking voor 8 | Tinley Academie | Opleiding gedragstherapeut voor katten

een vrijstelling? Denk je dat je op grond van eerdere opleidingen/diploma’s in aanmerking komt voor een hele of gedeeltelijke vrijstelling check dit dan op onze ‘Vrijstellingslijst ’. Daar staan alle vooropleidingen vermeld waarmee je vrijstelling kunt aanvragen. De kosten voor een aanvraag zijn € 15,00. Wanneer moet ik een vrijstelling aanvragen? Een vrijstelling aanvragen doe je altijd vóór dat je inschrijft. Dit geeft ons de gelegenheid je verzoek te bekijken. Als je al ingeschreven bent is het niet meer mogelijk om voor die module vrijstelling te krijgen. Eventueel nog wel voor andere modules waar je nog niet voor ingeschreven staat. Evalueren jullie de lessen? Mensen die naar de Tinley Academie komen hebben iets met dieren en willen meer leren over hun gedrag en welzijn. Dat zijn de overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen, zowel in persoonlijkheid als in leerstijl. Wij doen ons best om voor al die verschillende mensen een prettig studieklimaat te creëren. Om te weten waar het beter of anders kan vragen wij je na iedere lesdag een evaluatieformulier in te vullen. De informatie van die evaluatie wordt altijd met aandacht door “Module 1 (basiskennis kattengedrag) is op MBO-niveau, daarna worden de modules op HBO-niveau gegeven” ons gelezen en waar nodig voeren we veranderingen door. Belangrijk dat Tinley Academie Eindtermen opleiding gedragstherapie kat Als je geslaagd bent voor de opleiding Gedragstherapie voor katten dan: • Ben je in staat een therapeutische relatie met de cliënt te starten, te onderhouden en weer af te bouwen. Je herkent eventuele weerstanden bij de cliënt en weet deze te hanteren. • Kun je probleemgedrag analyseren en vast stellen wat de prikkel(s) zijn, welke motivaties een rol spelen en welke leerprincipes een rol spelen bij de ontwikkeling en het in stand houden van het gedrag. • Kun je een diagnose formuleren en op basis van die diagnose een juist behandelplan instellen, afgestemd op het individuele dier en de eigenaar. • Heb je de fiscale basiskennis die nodig is om de boekhouding van een eigen praktijk te doen. • Ben je in staat leerprincipes in de praktijk te gebruiken om het algehele welzijn van een dier te verhogen • Ben je op de hoogte van basale neurobiologie in relatie tot cognitie en emotie • Ben je in staat tot kritische zelfreflectie betreffende de uitoefening van je vak als gedragstherapeut. • Ben je op de hoogte van de basisprincipes van de algemene ethologie • Kun je wetenschappelijk onderzoek lezen en de essentie van een onderzoek samenvatten en eventueel bediscussiëren. • Heb je zelfstandig een onderzoek gedaan en ben je op de hoogte van de eisen die gesteld worden aan goed wetenschappelijk onderzoek. • Ben je in staat lichaamstaal en gedrag van de kat te scoren en te definiëren met gebruik van een ethogram en protocol. door de SPPD is erkend? Als je straks aan het werk gaat als kattengedragstherapeut kun je klanten krijgen die hun kat verzekerd hebben voor gedragstherapie. Een consult bij een therapeut met een SPPD erkenning (voorwaarde is o.a. een door de SPPD erkende opleiding gedaan hebben) geeft de klanten recht op een vergoeding conform hun verzekeringsvoorwaarden. Heb je nog andere vragen? Misschien staat je vraag en het antwoord in de veelgestelde vragenlijst of op de module pagina. Is dat niet het geval dan kun je op verschillende manieren contact met ons opnemen. Je kunt een mail sturen naar student@tinleyacademie.nl Je kunt bellen met Thera Kuper van het studentenloket: 0561 45 21 33 Tinley Academie | Opleiding gedragstherapeut voor katten | 9

MODULE 1 kat Basiskennis kattengedrag Wanneer je graag ‘alles’ over kattengedrag wilt weten, je beroepsmatig of als vrijwilliger met katten werkt of erover denkt om kattengedragstherapeut te worden, dan begin je met deze grondige 3 daagse cursus, tevens module 1 van de opleiding kattengedragstherapie. Inhoud Module 1 In Module 1 gaan we in op normaal kattengedrag, kattentaal, zintuigen, territorium, leefgebied en gedragsmatige behoeften. We leggen uit hoe je probleemgedrag zoals onzindelijkheid kunt voorkomen, wat je kunt doen bij agressie en hoe je een soortgenoot introduceeert. Natuurlijk behandelen we ook de socialisatie en opvoeding van de kat en de optimale leeftijd om een kitten van de moeder te scheiden. “Heffen van een voorpootje is één van de signalen die katten kunnen laten zien als ze stress ervaren” We besteden aandacht aan hoe katten leren, hoe je effectief kunt belonen en wat te doen als je te maken krijgt met ongewenst gedrag. En omdat katten stressgevoelig zijn, gaan we ook in op hoe je ze zonder stress op te roepen in een vervoersmandje kunt laten lopen en ze, indien nodig, een pil kunt geven. Welzijn en verrijking Voor het welzijn van een kat is het belangrijk dat hij kan jagen, rennen, klimmen en krabben. Als een kat niet naar buiten kan, zullen we creatief moeten zijn om gedragsproblemen te voorkomen en een kat gelukkig te houden. Een kattenwiel is één manier om katten meer beweging te geven, maar er zijn veel meer zogenaamde verrijkingsstrategieën. Onderwerpen Module 1 kat • Normaal kattengedrag, kattentaal, zintuigen,territorium, leefgebied, gedragsmatige behoeften • Gedragskenmerken van de populaire rassen • Introductie van de kat bij soortgenoten en andere dieren • De ontwikkeling en socialisatie van de kat • Leerprincipes: hoe leert een kat • Onzindelijkheid; de feiten en eerste hulp, agressie, krabben aan meubilair, handling en problemen rond het vervoer van katten Kattengedragstherapie kan helpen bij agressie tussen katten onderling Wanneer, waar en hoe laat? Voor de actuele data kun je het beste de website pagina van Module 1 checken. Locatie: • De Basiliek, Wiltonstraat 56, 3905 KW Veenendaal • Lestijden: 10.00-16.30 uur • Lesdagen en examen: om aan het examen deel te nemen moet je minimaal 2 van de 3 lesdagen gevolgd hebben. “ Voor een kat is het belangrijk dat hij kan jagen, rennen, klimmen en krabben” 10 | Tinley Academie | Opleiding gedragstherapeut voor katten

Katten kunnen elkaar heel aardig vinden, maar het kan ook zo veranderen. Wie zijn je docenten? • Drs. Yvon Sweere; psycholoog, gedragstherapeut voor katten (docent) • Drs. Eline Teygeler; psycholoog, gedragstherapeut voor dieren (docent) • Diana Kraa; Gedragstherapeut voor katten Achtergrondinformatie over deze docenten. Vooropleiding, studietijd en vrijstellingen Vereiste vooropleiding: geen. Onderwijsniveau: MBO. Studietijd: 18 lesuren/contacturen met docent. Per contactuur 1 tot 1,5 uur aan zelfstudie. Er is een schriftelijk examen. Vrijstellingen dienen altijd vóór inschrijven te worden aangevraagd. Wanneer een inschrijving reeds heeft plaats gevonden, kan er geen vrijstelling meer worden verleend. Meer informatie: vrijstellingenpagina. Studiekosten, literatuur, termijnbetalingen • Kosten: € 295,- incl. lesmateriaal. Excl. koffie, thee en lunch. • Examen: € 75,• Totaal: € 370,Wil je echt geen examen doen, stuur dan -vóórafgaand aan je inschrijving- een mail naar student@tinleyacademie.nl • Verplichte literatuur: geen • Betaling in termijnen: is altijd mogelijk. De voorwaarden en bedragen staan op de pagina: Betaling in termijnen Ervaringen van anderen Studenten beoordelen deze module gemiddeld met het cijfer 8,5. 90 % van de studenten zal deze mo“ Als het kan zul je probleemgedrag moeten zien te voorkomen” dule aan anderen aanbevelen. Vragen Heb je na het lezen van de informatie nog vragen? Wil je advies over een studie? We helpen je graag. Neem contact op met ons studentenloket. Module 1 Kat Direct inschrijven Tinley Academie | Opleiding gedragstherapeut voor katten | 11

MODULE 2 kat Medische oorzaken van probleemgedrag bij katten Voor iedereen die grip wil krijgen op probleemgedrag van katten is deze 4 daagse module (Medische oorzaken en behandelmogelijkheden van probleemgedrag bij katten) een must, want de eerste stap in het oplossen van probleemgedrag is het uitsluiten van medische oorzaken. Natuurlijk is dat de taak van een dierenarts, maar om gericht te kunnen doorverwijzen is basiskennis van medische oorzaken een eerste vereiste. Inhoud module 2 In deze module wordt gekeken naar medische oorzaken van gedragsveranderingen bij de kat. Het belang van enige kennis over deze oorzaken bij gedragstherapeuten voor katten is groot. Als er een medische oorzaak is die niet wordt opgelost zal gedragstherapie geen zoden aan de dijk zetten. De medische toestand van een dier is in de eer“Medische oorzaken spelen vaak een rol bij agressie van katten” ste plaats de verantwoordelijkheid van de dierenarts. Het verdient dan ook aanbeveling om alle katten met gedragsproblemen eerst naar de dierenarts te sturen om ziekte uit te sluiten. Toch is het belangrijk dat je in staat bent te herkennen dat gedrag misschien veroorzaakt wordt door een ziekteproces. Met deze kennis kun je bijvoorbeeld een dier terugverwijzen naar een dierenarts of veranderingen in de loop van een behandeling herkennen als een nieuw ziekteproces. Stress Een gedragstherapeut moet bij contact met het dier in staat zijn een Onderwerpen Module 2 kat • algemene lichamelijke oorzaken van probleemgedrag bij katten • werking en afwijkingen van het centraal zenuwstelsel • medicinale behandelingsmethoden bij probleemgedrag van katten • eventuele gevolgen van castratie op probleemgedrag van katten • algemene lichamelijke oorzaken van probleemgedrag bij katten Eerste stap in oplossen van probleemgedrag is uitsluiten medische oorzaak. indruk te krijgen van de gezondheidstoestand van een dier. Medische oorzaken kunnen een rol gespeeld hebben bij het ontstaan van gedragsveranderingen (diarree met aansluitend bakaversie), ze kunnen direct de oorzaak zijn van een gedragsverandering (veranderingen in het bloed t.g.v. bijvoorbeeld nier- of leveraandoeningen) of ze kunnen de veroorzaker zijn van gedragsveranderingen doordat het ziekteproces stress oproept (pijn, misselijkheid of verstoord algemeen welbevinden). In feite geven alle ziekteprocessen stress, dus deze factor zal altijd meespelen bij het ontstaan van afwijkend gedrag door een medische oorzaak bij katten. Wanneer, waar en hoe laat? Voor de actuele data kun je het beste de webpagina van module 2 checken. 12 | Tinley Academie | Opleiding gedragstherapeut voor katten

Het is belangrijk dat je in staat bent te herkennen dat probleemgedrag misschien verzoorzaakt wordt door een ziekteproces. Wie zijn je docenten? • Drs.Trudy Goes; veterinair gedragsdeskundige, specialisatie kat • Drs. Martine Carriere; dierenarts Achtergrond informatie over deze docenten. Locatie: • De Basiliek, Wiltonstraat 56, 3905 KW Veenendaal • Lestijden: 10.00-16.30 uur • Lesdagen en examen: om aan het examen deel te nemen moet je minimaal 3 van de 4 lesdagen gevolgd hebben Vooropleiding, studietijd en vrijstellingen Vereiste vooropleiding: geen. Onderwijsniveau: MBO. Studietijd: 24 lesuren/contacturen met docent. Per contactuur 1 tot 1,5 uur aan zelfstudie. Er is een schriftelijk examen. Vrijstellingen dienen altijd vóór inschrijven te worden aangevraagd. Wanneer een inschrijving reeds heeft plaats gevonden, kan er geen vrijstelling meer worden verleend. Meer informatie: vrijstellingenpagina Studiekosten, literatuur, termijnbetalingen Kosten: € 635,- inclusief lesmateriaal en examen, exclusief koffie, thee en lunch. Verplichte literatuur: geen Betaling in termijnen: is altijd mogelijk. De voorwaarden en bedragen staan op de pagina: Betaling in termijnen Ervaringen van anderen Studenten beoordelen deze module gemiddeld met het cijfer: 8,4. 90 % van de studenten zal deze module aan anderen aanbevelen. Vragen Heb je na het lezen van de informatie nog vragen? Wil je advies over een studie? We helpen je graag. Neem contact op met ons studentenloket. “Gedragsveranderingen kunnen ontstaan doordat het ziekteproces stress oproept ” Module 2 Kat Direct inschrijven Tinley Academie | Opleiding gedragstherapeut voor katten | 13

MODULE 3 kat Ethologische en gedragstherapeutische kennis Deze module kenmerkt zich door de diepte in te gaan. Je gaat begrijpen hoe gedrag tot stand komt, je leert alles over prikkels, motivatie en hoe invloeden van de eigenaar probleemgedrag in stand kunnen houden. Verschillende onderdelen dragen bij aan kennis voor het afstudeeronderzoek dat in module 6 opgestart wordt (hiervoor is het volgen van de workshop gedragsonderzoek ook verplicht). Inhoud module 3 In de gedragsbiologie en als kattengedragstherapeut zijn we continue bezig met de vraag “waarom gedraagt het dier zich zoals het zich gedraagt?” Wat ging er aan het gedrag vooraf of welke aanleiding of direc“Door de invloed van de eigenaar kan het probleemgedrag in stand gehouden worden” te oorzaak was er voor het gedrag? Wat is leren? Leren is aanpassen aan je omgeving. Leren zorgt ervoor dat katten zich kunnen aanpassen aan veranderingen in hun omgeving. In natuurlijke omstandigheden vergroot dit de overlevingskans voor het individuele dier. Katten die bij de mens leven, leren ook. Dankzij dit vermogen om te leren, kunnen katten ons ‘commanderen’ de tuindeur voor hen Onderwerpen Module 3 kat • algemene ethologische kennis • het scoren van gedrag , ethogram en protocol, gedragstest • welzijn en abnormaal gedrag • anamnese afnemen en diagnostiek • theorie en toepassing van therapiemethoden • alternatieve behandelingsmethoden • hulpmiddelen en hun toepassing • het opstarten van het afstudeeronderzoek Je bent altijd bezig met de vraag: waarom gedraagt de kat zich zoals hij doet open te doen. Maar als de mens niet voldoende op de hoogte is van de werking van de leerprincipes, kunnen er allerlei vormen van probleemgedrag ontstaan, die het dier onopgemerkt heeft aangeleerd. Wanneer, waar en hoe laat? Voor de actuele data kun je het beste de webpagina van module 3 checken Locatie: • De Basiliek, Wiltonstraat 56, 3905 KW Veenendaal • Lestijden: 10.00-16.30 uur • Lesdagen en examen: om aan het examen deel te nemen moet je minimaal 3 van de 4 lesdagen gevolgd hebben Vooropleiding, studietijd en vrijstellingen Vereiste vooropleiding: Omdat de lesstof van 1 en 2 voorbereidende 14 | Tinley Academie | Opleiding gedragstherapeut voor katten

.Wat ging er aan het gedrag vooraf of welke aanleiding of directe oorzaak was er voor het gedrag? Wie zijn je docenten? • Drs. Trudy Goes; gedragsdeskundige dierenarts • Drs. Eline Teygeler; psycholoog en gedragstherapeut voor dieren • Drs. Frits Lamberts; dierenarts gespecialiseerd in katten • Drs. Yvon Sweere; psycholoog, gedragstherapeut voor katten • Margriet Cremers; Veterinair natuurgeneeskundige • MSc. Denise van Lent; gedragsbioloog Achtergrond informatie over deze docenten. informatie bevat voordat je start met module 3, is het de aanbevolen route om module 1+2 voltooid te hebben voordat je start met module 3. Het is echter wel toegestaan om module 3 te starten wanneer je module 1 volgt en later module 2 gaat voltooien. Onderwijsniveau: HBO. Studietijd: 66 lesuren/contacturen met docent. Per contactuur 1 tot 1,5 uur aan zelfstudie. Er is een schriftelijk examen. Vrijstellingen dienen altijd vóór inschrijven te worden aangevraagd. Wanneer een inschrijving reeds heeft plaats gevonden, kan er geen vrijstelling meer worden verleend. Meer informatie: vrijstellingenpagina Studiekosten, literatuur, termijnbetalingen • Kosten: € 1295,- inclusief lesmateriaal en examen, exclusief koffie, thee, lunch • Verplichte literatuur: ja, “The Domestic Cat”, Dennis C. Turner & Patrick Bateson. Dit boek is verkrijgbaar bij Media Boekservice. Kosten rond de € 41,00 • Betaling in termijnen: is altijd mogelijk. De voorwaarden en Module 3 Kat Direct inschrijven Tinley Academie | Opleiding gedragstherapeut voor katten | 15 bedragen staan op de pagina: Betaling in termijnen Ervaringen van anderen Studenten beoordelen deze module gemiddeld met het cijfer: 8,3. 92 % van de studenten zal deze module aan anderen aanbevelen.

MODULE 4 kat Klantgericht adviseren bij diergedragstherapie Wanneer je een klant adviseert, wil je niet alleen dat je adviezen worden begrepen, maar ook dat ze worden opgevolgd. Voor jou als kattengedragstherapeut is het extra belangrijk dat je weet hoe je een therapieadvies verpakt, omdat je in de relatie mens-kat ook te maken hebt met emoties. Hoe motiveer je de eigenaar, dat hij/zij je advies uitvoert?. Inhoud Module 4 Hoe adviseer je het beste? Hoe motiveer je de eigenaar zó, dat hij/zij je advies uitvoert? En waar ligt je persoonlijke sleutel naar succes? Als je beseft dat goed contact met een klant onbetaalbaar is, dan weet je dat deze 3 daagse module (advi“Probeer van een bezwaar (dat kan niet) een onderhandelbare voorwaarde te maken (onder welke voorwaarden kan het wél?)” seren in de praktijk) van waarde is. Drie lesdagen Op de eerste dag wordt met name aandacht besteed aan het definiëren van belangrijke adviesvaardigheden en de eigen effectiviteit ten aanzien van deze vaardigheden. Op de tweede dag zullen de basisvaardigheden, die bij het adviestraject horen, in kleine groepen geoefend worden. Ook de diverse stijlen van adviseren zijn een belangrijk onderwerp op deze dag. Op de derde dag wordt ingegaan op weerstand in het adviestraject. In ieder adviestraject zal op enig moment Onderwerpen Module 4 kat • je professionele uitstraling als adviseur • wat zijn je sterke eigenschappen • wat zijn je valkuilen • gesprekstechnieken • weerstanden in adviesrelaties • onderhandelen in adviesrelaties en omgaan met conflicten weerstand (kunnen) optreden, meestal als gevolg van voorgestelde veranderingen. Het herkennen van en effectief reageren op weerstand zal op deze cursusdag aan bod komen. Verder aandacht voor belangrijke adviesvaardigheden als onderhandelen en netwerken. Wanneer, waar en hoe laat? Voor de actuele data kun je het beste de webpagina van module 4 checken Locatie: • De Basiliek, Wiltonstraat 56, 3905 KW Veenendaal • Lestijden: 10.00-16.30 uur • Lesdagen en examen: om aan het examen deel te nemen moet je minimaal 3 van de 4 lesdagen gevolgd hebben Vooropleiding, studietijd en vrijstellingen Vereiste vooropleiding: geen. Deze module kan op ieder moment ge16 | Tinley Academie | Opleiding gedragstherapeut voor katten

.Aandacht voor belangrijke adviesvaardigheden als onderhandelen en netwerken Wie is je docent? • Drs.Susan Ophorst; Communicatiewetenschapper Achtergrond informatie over deze docent. volgd worden, maar is vereist voor de laatste module 6. Onderwijsniveau: HBO Studietijd: 18 lesuren/contacturen met docent. Per contactuur 1 tot 1,5 uur aan zelfstudie. Voor deze module is geen examen, cursisten moeten een portfolio schrijven aan de hand van de lessen. Vrijstellingen dienen altijd vóór inschrijven te worden aangevraagd. Wanneer een inschrijving reeds heeft plaats gevonden, kan er geen vrijstelling meer worden verleend. Meer informatie: vrijstellingenpagina Studiekosten, literatuur, termijnbetalingen • Kosten: € 395,- inclusief lesmateriaal en examen, exclusief koffie, thee en lunch. • Verplichte literatuur: ja, ‘Omgaan met weerstand in adviesrelaties, Gesprekstechnieken voor coaches, hulpverleners en andere adviseurs’ van Theo IJzermans, ISBN 90 5871 365 2. Dit boek is o.a. verkrijgbaar bij BOL.com.kosten rond de € 27,00. • Betaling in termijnen: is altijd mogelijk. De voorwaarden en bedragen staan op de pagina: Betaling in termijnen Ervaringen van anderen Studenten beoordelen deze module gemiddeld met het cijfer: 8,5. 94 % van de studenten zal deze module aan anderen aanbevelen . Vragen Heb je na het lezen van de informatie nog vragen? Wil je advies over een studie? We helpen je graag. Neem contact op met ons studentenloket. “Weerstand kan optreden als gevolg van voorgestelde veranderingen” Module 4 Kat Direct inschrijven Tinley Academie | Opleiding gedragstherapeut voor katten | 17

MODULE 5 kat Ondernemen in de praktijk Hoe run ik mijn onderneming, waar krijg ik mee te maken? Versterk je klantgerichte uitstraling en zorg ervoor dat je als zelfstandig therapeut je zaken op orde hebt. In deze module leer je van een fiscalist hoe je jouw onderneming zakelijk op orde kunt krijgen. Ook kijken we naar gebruik en inzet van sociale media en we besteden aandacht aan de computervaardigheden die nodig zijn om een bedrijf te runnen. Inhoud Module 5 Waarom een lesdag over marketing? Veel gedragstherapeuten kunnen er niet hun werk van maken, omdat er te weinig kennis is van ondernemen & marketing. Marketing is niet “Leren hoe je sociale media kunt gebruiken en inzetten” alleen voor grote bedrijven (het is geen ver-van-mijn-bed show), maar ook voor ZZP’ers belangrijk. Het is juist voor ZZP’ers belangrijk, want je moet het allemaal alleen doen en jij bent je merk. Marketing helpt je om jouw uniekheid te ontdekken, sterktes en zwaktes van jezelf en de markt in kaart te brengen, focus aan te brengen in je activiteiten, te bepalen op wie je je richt (met welke boodschap en via welke kanalen). Marketing is niet alleen voor grote bedrijven “Als ZZP’er in gedragstherapie ben jijzelf het merk” Wanneer, waar en hoe laat? Voor de actuele data kun je het beste de webpagina van module 5 checken Onderwerpen Module 5 kat • het opzetten van een boekhouding • het verschil voor de inkomstenbelasting tussen ondernemen en freelance werken • zelf elektronisch aangifte doen voor de inkomstenbelasting en de BTW • kennis als ondernemer van internet, social media, het neerzetten van een merk en computervaardigheden. Locatie: • De Basiliek, Wiltonstraat 56, 3905 KW Veenendaal • Lestijden: 10.00-16.30 uur • Examen: Deze module wordt getoetst door middel van een portfolio. Om de module goed te kunnen voltooien moet de portfolio binnen 3 weken na de laatste les18 | Tinley Academie | Opleiding gedragstherapeut voor katten

Marketing helpt je om jouw uniekheid te ontdekken Wie zijn de docenten? • Drs.Diana Kraa; marketeer, gedragstherapeut voor katten • Drs. Joyce Jackl; fiscalist Achtergrond informatie over deze docenten. dag ingeleverd zijn en moeten er minimaal 67% van de lesuren bijgewoond zijn. Dit percentage wordt berekend over de lesdagen waarin geen vrijstelling is verleend. Vooropleiding, studietijd en vrijstellingen Vereiste vooropleiding: geen. Deze module kan op ieder moment gevolgd worden, maar is vereist voor module 6. Onderwijsniveau: MBO. Studietijd: 12 lesuren/contacturen met docent. Per contactuur 1 tot 1,5 uur aan zelfstudie. Vrijstellingen dienen altijd vóór inschrijven te worden aangevraagd. Wanneer een inschrijving reeds heeft plaats gevonden, kan er geen vrijstelling meer worden verleend. Meer informatie: vrijstellingenpagina Studiekosten, literatuur, termijnbetalingen • Kosten: € 350,- inclusief lesmateriaal en examen, exclusief koffie, thee en lunch. • Verplichte literatuur: geen • Betaling in termijnen: is altijd mogelijk. De voorwaarden en bedragen staan op de pagina: Betaling in termijnen Ervaringen van anderen Studenten beoordelen deze module gemiddeld met het cijfer: 8,5. 90 % van de studenten zal deze moModule 5 Kat Direct inschrijven Tinley Academie | Opleiding gedragstherapeut voor katten | 19 “Je leert jouw onderneming zakelijk op orde te krijgen” dule aan anderen aanbevelen. Vragen Heb je na het lezen van de informatie nog vragen? Wil je advies over een studie? We helpen je graag. Neem contact op met ons studentenloket.

MODULE 6 kat Stage en afstuderen kattengedragstherapie Eindelijk de praktijkperiode. Na het volgen van verschillende (vooral theoretische) modules, wordt het nu de bedoeling om de theorie in de praktijk toe te passen. Deze module bevat qua tijdsduur 33% van de totale opleiding tot kattengedragstherapeut. Je mag op aanvraag 1 jaar extra over deze module doen. Inhoud Module 6 Je moet er niet licht over nadenken; de studiebelasting in deze module is groot. Nu wordt duidelijk hoe jouw vaardigheden en analytisch vermogen zijn. De module loopt jaarlijks ongeveer van maart tot het eind van het jaar. Om aan het einde van deze periode af te studeren, moeten de deadlines behaald worden en uiteraard voldaan worden aan de eisen. Afwijken van deadlines is op aanvraag mogelijk. Je mag op aanvraag maximaal één jaar extra over deze module doen. Uitstel aanvragen brengt administratieve kosten met zich mee. Als een student na twee jaar deze module niet voltooid heeft, zal er mogelijk aanvullend onderwijs gevolgd moeten worden. Dit zal in overleg met de student zijn, afgestemd op de studievoortgang. Meer informatie ontvangt een student in de lesmap. Als de verschillende casussen, het afstudeeronderzoek en je mondelinge examen voldoende beoordeeld worden, krijg je het diploma en kun je aan de slag als gediplomeerd gedragstherapeut voor katten. Wanneer, waar en hoe laat? Voor de actuele data kun je het Onderwerpen Module 6 kat • Casuïstiek n.a.v. klassikale consulten • Informatie ordenen/structureren in werkblad • Casussen met medestudent en individuele casussen • Mondeling examen om vaardigheden te toetsen (dit mondeling examen moet behaald worden voordat de laatste individuele casussen ingeleverd worden) beste de webpagina van module 6 checken Locatie: • De Basiliek, Wiltonstraat 56, 3905 KW Veenendaal. Locatie bijlessen: Almere • Lestijden: 10.00-16.30 uur Vooropleiding, studietijd en vrijstellingen Vereiste vooropleiding: module 1 t/m 5, inclusief workshop Gedragsonderzoek. Vanaf 2014 is het verplicht voor studenten om de workshop Gedragsonderzoek te volgen, als onder steuning van het afstudeeronderzoek wat je aan het eind van deze module moet inleveren. Deze workshop zit niet automatisch in deze module 6, hiervoor moet je je apart inschrijven. Als je al eerder deze workshop gevolgd hebt, hoef je het uiteraard niet opnieuw te volgen. Vrijstelling: in deze module kun je vrijstelling van het afstudeeronder20 | Tinley Academie | Opleiding gedragstherapeut voor katten

Als alle onderdelen voldoende beoordeeld zijn ontvang je het felbegeerde diploma Wie zijn je docenten/stagebegeleiders? • Drs. Eline Teygeler; psycholoog, gedragstherapeut voor dieren. • Drs. Yvon Sweere; psycholoog, gedragstherapeut voor katten. • Anita Legué-Trock; gedragstherapeut voor katten Achtergrondinformatie over deze docenten. zoek verkrijgen indien je een vergelijkbare scriptie kunt overleggen waarbij er gedragsonderzoek is gedaan naar een zoogdier. Voor deze vrijstelling wordt geen restitutie verleend, de vervangende scriptie moet ter inzage gegeven worden. Onderwijsniveau: HBO werk- en denkniveau. Studietijd: 30 lesuren/contacturen met docent, 12 intervisie/contacturen met medestudenten, per contactuur 1 tot 1,5 uur aan zelfstudie. Daarnaast zal een student 9 casussen inleveren, waarin per casus gemiddeld 15 uur aan zelfstudie besteed wordt. Dit is exclusief het afstudeeronderzoek. Er is een mondeling examen. Studiekosten, verplichte literatuur, termijnbetalingen Kosten: € 945,- inclusief lesmateriaal, nakijken van 9 casussen en één mondeling examen, exclusief koffie, thee en lunch. Verplichte literatuur: ja, ‘Handbook of behavior problems of the dog and cat’, G. Landsberg, W. Hunthausen & L. Ackerman. Dit boek is o.a. verkrijgbaar bij Media Boekservice. Kosten rond de € 83,00. Betaling in termijnen: is altijd mogelijk. De voorwaarden en bedragen staan op de pagina: Betaling in termijnen Overige kosten: Kosten voor herkansing van mondeling examen bedragen € 95,-. Het nakijken van de negen ingeleverde casussen zit bij de prijs inbegrepen. Als een student een onvoldoende behaalt, moet de casus herkanst worden en opnieuw worden nagekeken. Voor elke herkansingscasus nakijken wordt € 45,in rekening gebracht. Bijles: er mogen in module 6 maximaal 3 onvoldoendes behaald worden, anders volgt verplicht bijles (één bijles is ongeveer 2,5 uur en kost € 60,- per uur. De bijles kan gevolgd worden in kleine groepjes waardoor het bedrag lager wordt). Het volgen van 3 bijlessen is ook verplicht bij het tweemaal zakken voor het mondeling examen Ervaringen van anderen Studenten beoordelen deze module gemiddeld met het cijfer: 7,9. Module 6 Kat Direct inschrijven Tinley Academie | Opleiding gedragstherapeut voor katten | 21

WORKSHOP Diergedragsonderzoek In de eindfase van de opleiding voor Gedragstherapie Paard & Kat ga je een afstudeeronderzoek doen. Het doen van een afstudeeronderzoek heeft overeenkomsten met het werk van een gedragstherapeut, waaronder de vaardigheden om analytisch en deskundig over gedrag na te denken. In modules worden veel van deze vaardigheden besproken. Op deze praktische dag worden diverse stappen in een onderzoek geoefend. Inhoud workshop Voor een deel van jullie zal het daadwerkelijk aan de gang gaan met het onderzoek toch een moeilijke stap zijn, omdat je in je vooropleiding geen ervaring hebt opgedaan. Deze workshop is verplicht voor stu“Welke vragen moet je aan een katteneigenaar stellen?” denten van de opleiding Gedragstherapeut voor Katten. Vrijstelling is mogelijk voor studenten met universitaire vooropleiding. Verschillende onderwerpen Onderwerpen die tijdens deze workshop aan bod komen zijn het doen van literatuuronderzoek (hoe? waar?), het stellen van de juiste vragen (het formuleren van een vraagstelling), de vertaalslag van de vraagstelling naar het onderzoeken Onderwerpen workshop diergedragsonderzoek • het doen van literatuuronderzoek (hoe? waar?) • het stellen van de juiste vragen (het formuleren van een vraagstelling) • de vertaalslag van de vraagstelling naar het onderzoeken of de vraagstelling juist is (d.m.v. observeren van gedrag of vragenlijst) • het verwerken en afbeelden van de resultaten • tijdens deze praktische dag worden de diverse stappen besproken/ geoefend aan de hand van voorbeelden. Er is ruimte voor het stellen van vragen over het eigen onderwerp of de vraagstelling juist is (d.m.v. observeren van gedrag of vragenlijst) en het verwerken en afbeelden van de resultaten. Op deze praktische dag worden de diverse stappen besproken en geoefend aan de hand van voorbeelden Wanneer, waar en hoe laat? Voor de actuele data kun je het beste de webpagina van diergedragsonderzoek checken Locatie: • De Basiliek, Wiltonstraat 56, 3905 KW Veenendaal • Lestijden: 10.00-16.30 uur • Lesdagen en examen: Er is geen examen voor deze workshop Vooropleiding, studietijd en vrijstellingen Vereiste vooropleiding: deelnemende studenten aan Tinley Opleidingen 22 | Tinley Academie | Opleiding gedragstherapeut voor katten

Het doen van een afstudeeronderzoek heeft overeenkomsten met het werk van een gedragstherapeut. Wie is je docent? • Drs. Yvon Sweere; psycholoog, gedragstherapeut voor katten Achtergrond informatie over deze docent. Niveau: HBO Studiebelasting: 6 lesuren/contacturen met docent. Vrijstellingen dienen altijd vóór inschrijven te worden aangevraagd. Wanneer een inschrijving reeds heeft plaats gevonden, kan er geen “Leren om analytisch en deskundig over gedrag na te denken” vrijstelling meer worden verleend. Meer informatie: vrijstellingenpagina Studiekosten, literatuur, termijnbetalingen • Kosten: € 95,- inclusief lesmateriaal, exclusief koffie, thee en lunch. • Verplichte literatuur: geen • Betaling in termijnen: is altijd mogelijk. De voorwaarden en bedragen staan op de pagina: Betaling in termijnen Je kunt via Ideal betalen of de factuur zelf overmaken. Ervaringen van anderen Studenten beoordelen deze module gemiddeld met het cijfer: 8. 90 % van de studenten zal deze module aan anderen aanbevelen. Diergedragsonderzoek Direct inschrijven Tinley Academie | Opleiding gedragstherapeut voor katten | 23 Vragen Heb je na het lezen van de informatie nog vragen? Wil je advies over een studie? We helpen je graag. Neem contact op met ons studentenloket. “Het doen van een afstudeeronderzoek heeft overeenkomsten met het werk van een gedragstherapeut”

Docenten opleiding kat drs. Yvon Sweere Psycholoog en gedragstherapeut voor katten. Yvon Sweere is een dierenvriend met een passie voor katten. Zij studeerde Psychologie en volgde als zijstap het bijvak Ethologie. Ook deed zij de Postacademische opleiding voor Gedragstherapie. Ook schrijft zij voor diverse vakbladen en websites over kattengedrag. Ze heeft een ruime ervaring als kattengedragstherapeut en helpt jaarlijks zo’n honderd eigenaren met het oplossen van probleemgedrag van hun kat. drs. Eline Teygeler Psycholoog, gedragstherapeut voor dieren, coordinator onderwijs Tinley Academie. Eline Teygeler is afgestudeerd psycholoog. Na het volgen van diverse opleidingen is ze werkzaam als gediplomeerd gedragstherapeut voor dieren. Eline is docent in diergedrag bij Tinley, DogVision en bij verschillende politiekorpsen voor nascholingen over hondengedrag en training. Eline is tevens oördinator onderwijs van Tinley Academie en mede-eigenaar van het bedrijf Tinley Gedragstherapie voor Dieren. drs. Diana Kraa Master of business en gedragstherapeut voor katten. Diana heeft een MBA (Master of Business Administration) in Marketing Management. Een aantal jaar geleden wilde ze zich me meer verdiepen en heeft toen de opleiding tot gedragstherapeut kat bij de Tinley Academie met succes afgerond. In 2011 heeft ze haar eigen kattengedragspraktijk opgericht en is aangesloten bij het SPPD. Naast gedragstherapie verzorgt ze vaak lezingen en schrijft ze artikelen over kattengedrag. drs. Frits Lamberts Dierenarts gespecialiseerd in katten Frits Lamberts is mede-eigenaar van Dierenkliniek Dennenoord. Zijn rustige, kalmerende omgang met katten bezorgde hem al gauw de bijnaam ‘Fritz the Cat’. Hij bleef zoeken naar specifieke veterinaire kattenkennis en werd meteen lid toen de European Society for Feline Medicine opgericht werd (gekoppeld aan de grote Britse kattenclub Feline Advisory Bureau). Grote bronnen van kattenkennis! Margriet Cremers Veterinair natuurgeneeskunde Margriet is haar hele leven niet alleen gefascineerd geweest door dieren, maar vooral door dieren en hun pogingen zich goed gezond te houden in de mensenmaatschappij. 25 jaar geleden is zij gestart met de organisatie Silverlinde (importeert natuurlijke grondstoffen en verwerkt deze tot veterinaire producten). Margriet schreef meerdere boeken over dieren en gedrag, communicatie en natuurlijke geneeswijzen. MSc. Denise van Lent Gedragsbioloog Als kattengedragstherapeut is Denise iedere dag bezig met het leukste dat bestaat: katten! Ze heeft een wetenschappelijke achtergrond (is bioloog) en heeft zich gespecialiseerd in gedrag en obesitas bij katten. Er bestaat een grote kloof tussen wetenschap en de gemeenschap en ze probeert een brug te vormen tussen beide. Sinds 2014 is Denise eigenaresse van ‘Lekker in je Vacht’, een bedrijf dat zich richt op kattenwelzijn in de breedste zin. 24 | Tinley Academie | Opleiding gedragstherapeut voor katten

drs.Trudy Goes Veterinair gedragsdeskundige, specialisatie kat Trudy van der Goes is als dierenarts afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. In die tijd was er nog weinig aandacht voor de kat als uniek dier, de kat werd meer gezien als een rare hond. Dat veranderde echter snel en met de opkomst van de specifieke aandacht van diergeneeskunde voor de kat groeide ook haar interesse voor het (afwijkende) gedrag van de kat. Trudy heeft in de eerste lichting de opleiding tot gedragstherapeut voor katten gevolgd bij Tinley. drs. Martine Carriere Dierenarts Martine Carriere-Bothof is geboren in Montreal. Altijd bezig met dieren was de keuze voor een opleiding snel gemaakt: Diergeneeskunde. Ze heeft diergeneeskunde gestudeerd in Gent en Utrecht en zit al meer dan 25 jaar in het vak. Ze is altijd al meer dan gemiddeld geïnteresseerd geweest in diergedrag en vindt het belangrijk om kennis door te geven. In haar vrije tijd is ze graag bezig met haar hond en haar hobby als valkenier. Anita Legué-Trock Gedragstherapeut voor katten. Anita Legué-Trock is afgestudeerd bij Tinley als gedragstherapeut voor kat en konijn en heeft een eigen praktijk: Kat op de divan. Ze is opgegroeid met een kat, hamsters en een beo en is altijd van plan geweest ‘iets’ met dieren te gaan doen. Voor Tinley werkt Anita als stagebegeleider voor de opleiding Gedragstherapeut voor katten. Ze houdt een telefonisch spreekuur om hulp te bieden bij casussen voor cursisten van module 6. drs. Susan Ophorst Communicatiewetenschapper Susan Ophorst heeft communicatiewetenschap gestudeerd en werkt momenteel als communicatiedocent bij de opleiding Diermanagement van het Hogeschool Van Hall Larenstein. Daarnaast is zij coördinator van de major Dieren in de Zorg en de minor Veterinair Praktijkmanagement bij Van Hall Larenstein. Ze is de trotse bezitter van 7 honden, 2 katten, een IJslands Paard, een Welsh, een Fjord, een Shetlander, 3 schapen en 3 ezels! drs. Joyce Jackl Fiscalist Joyce Jackl (HBS-A, studie notarieel en fiscaal recht) is werkzaam geweest als part-time dierenartsassistente, kredietenadviseur grote bank, belastingadviseur internationaal accountantskantoor. Op dit moment is Joyce werkzaam als zelfstandig belastingadviseur en administratiekantoor en is zij juridisch adviseur bij Tinley. Joyce schrift geregeld artikelen in de Hofstadklanken en is co-auteur van De Border Terrier in Woord en Beeld. Tinley Academie | Opleiding gedragstherapeut voor katten | 25

Gedragstherapeut voor katten OPLEIDING Voor studenten Algemene informatie over Tinley Academie en haar opleidingen en cursussen vind je hier; www.tinleyacademie.nl Studenten van Tinley Academie of geïnteresseerden kunnen contact opnemen met ons via het studentenloket. Voor persoonlijke vragen of advies is het studentenloket op werkdagen bereikbaar via: student@tinleyacademie.nl of via 0561 45 21 33 In de regel wordt binnen 48 uur antwoord gegeven of contact opgenomen. Voor media-pers Wil je deskundig commentaar aangaande dieren en/of hun gedrag dan kun je contact opnemen met 0561 45 21 33 of student@tinleyacademie.nl. Als u aangeeft dat u van de pers bent kan onze medewerker u doorverbinden met de directeur Debbie Rijnders of de onderwijs coördinator Drs. Eline Teygeler. Aanvragen offerte (dierenartsen/asiels/hondenscholen) Wil je een incompany workshop of nascholing dan kun je een e-mail sturen naar student@tinleyacademie.nl of bellen met: 0561 45 21 33. Je kunt de offerte-aanvraag richten aan Mw. Debbie Rijnders. Algemeen postadres Tinley Academie BV Borgerweg 42 9563TJ Ter Apelkanaal ! Let op: dit is het algemene postadres, geen leslocatie en geen bezoekmogelijkheid. 2019-2020

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
Home


You need flash player to view this online publication