7

Leslocatie opleding Gedragstherapie voor katten > De Basiliek, Wiltonstraat 56 in Veenendaal. Praktijk en stage In de afstudeermodule zit een praktijkperiode waarin je, onder supervisie van de opleiding, de theoretische kennis in praktijk brengt door katten met probleemgedrag te behandelen. Je gaat in totaal 9 casussen doen die je in eigen tijd en in overleg met de opdrachtgevers inplant. Bij een full-time baan kun je je afspraken plannen in avond- of weekenduren. Is er een volgorde en tijdspad van de modules? De opleiding bestaat uit 6 modules. Je bent niet verplicht om deze in chronologisch volgorde te volgen (module 1, 2, 3, etc). Soms zijn modules namelijk los te volgen. Per module wordt aangegeven welke vereiste vooropleiding nodig is. In grote lijnen kun je de opleiding Gedragstherapie voor katten als volgt indelen: • Jaar 1: module 1 (voorjaar of najaar), module 4 (najaar), module 2 (eind) • Jaar 2: module 3 (voorjaar), module 5 (najaar) • Jaar 3: module 6 (voorjaar), najaar mondeling eindexamen Waar is de leslocatie en zijn er open dagen? Wij beschikken niet over een eigen gebouw. De opleiding Gedragstherapie Kat wordt gegeven in De Basiliek, Wiltonstraat 56 in Veenendaal. Tinley Academie heeft geen Open Dagen waar je kunt kennismaken met docenten of lesstof kunt inkijken. Wel is er de mogelijkheid dat je voor een relatief klein bedrag “Een gedragstherapeut geeft inzicht en therapieadvies aan de klant om het ongewenst gedrag van de kat te stoppen of te veranderen” de eerste lesdag van Module 1 gebruikt om kennis te maken met de opleiding. We bieden deze dag aan als een 1 daagse cursus kattengedrag. Wil je meer weten over de docenten die jou les gaan geven kijk dan even op de docenten pagina. Wat zijn de diploma eisen? De eisen om voor een diploma in aanmerking te komen zijn: • Je hebt alle modules afge rond met een voldoende • Je hebt (eventuele) huiswerkopdrachten afgerond met een voldoende • Je bent geslaagd voor je stage • Je hebt het in Module 3 opgestarte onderzoek met een voldoende afgerond • Je hebt een voldoende voor je mondeling examen. • Je hebt voldaan aan alle betalingsverplichtingen Zijn al deze punten in orde dan krijg je het felbegeerde diploma Gedragstherapeut voor katten, uitgegeven door de oudste kattenTinley Academie | Opleiding gedragstherapeut voor katten | 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication