10

zorgaanbieders niet voor iedere gemeente een andere procedure moeten volgen. • In de wijk willen we hoogwaardig gekwalificeerde eerstelijnszorg die zoveel mogelijk als één team samenwerkt. Het is nooit leuk om zorg nodig te hebben, maar iedere keer een andere zorgverlener maakt anoniem, een vertrouwd gezicht is belangrijk, dit kan door het verloop van personeel te beperken. • Armoede hangt samen met een hoger gebruik van jeugdhulp. Forum voor Maassluis wil dat zo min mogelijk kinderen in armoede opgroeien. De komende periode willen we het aantal Maassluise kinderen dat in armoede leeft minimaal halveren. Alle kinderen in Maassluis die vanwege financiële middelen niet kunnen sporten worden actief gezocht en geholpen door ze op mogelijkheden voor steun of korting te wijzen (via particuliere fondsen, scholen, jongerenwerkers en stichtingen). • Ook arme gezinnen moeten mee kunnen doen in de digitale samenleving, waar nodig draagt de gemeente bij in de kosten(bijvoorbeeld door de hulp bij de aankoop van een computer en internettoegang). • Bij passende jeugdhulp hoort ook dat schuldhulpverlening moet zo vroeg mogelijk ingezet wordt om uithuiszettingen te voorkomen. Dit geldt in het bijzonder voor gezinnen met kinderen die uit een (koop)woning dreigen te worden gezet. • Bij de Jeugdzorg vinden we het belangrijk onderscheid te maken tussen gewone opvoeding en Jeugdzorg. Veel dingen kunnen met behulp van familie of vrienden worden opgelost. Als een gezin echt hulp nodig heeft moet hoogwaardige passende jeugdhulp beschikbaar zijn. • Forum voor Maassluis wil dat kinderen met jeugdhulp het recht krijgen om iemand uit hun eigen omgeving te betrekken bij belangrijke zorgbesluiten. Deze steunfiguur is geen professional, maar een goede bekende, zoals een familielid, de buurman of de trainer van de voetbalclub.

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication