8

Door de wijkteams goed te bemannen en bevrouwen, te investeren in deze mensen en kritisch te blijven kunnen we ervoor zorgen dat WMO terecht komt daar waar WMO nodig is. Fraude met WMO gelden moet wat ons betreft streng bestraft worden en ten alle tijden dient de gemeente hier aangifte van te doen. Forum voor Maassluis is dan ook een voorstander om, door regelmatige evaluaties uit te voeren, vinger aan de pols te houden. Doordat het kabinet besloten heeft om de inkomenstoets los te laten kan nu iedereen voor een maandelijks, klein, bedrag gebruik maken van WMO faciliteiten. Forum voor Maassluis wil wethouders en burgemeester vragen om er bij het kabinet op aan te blijven dringen de inkomenstoets opnieuw in te voeren zodat iedere burger naar vermogen mee betaald aan deze kosten. Participatie Participatie is voor Forum voor Maassluis uitstekend maar de (lokale) overheid mag niet alles afwentelen op de samenleving. Vrijwilligerswerk en mantelzorg verdient alle lof maar er zijn grenzen aan eigen kracht. Forum voor Maasluis wil dat het sociaal wijkteam dat nu de signalerende en coördinerende functie vervult daarvoor de volle ruimte en benodigde middelen krijgt. Cultuur De bibliotheek is meer dan een verzameling boeken, het is een plek waar kennis wordt gebracht, gehaald en gedeeld. Het is de plek die zorgt voor een noodzakelijke sociale infrastructuur waar wij waarde aan hechten. Het is dan ook een goed middel om in te zetten tegen sociale problematiek als slechte gezondheid, leerachterstanden eenzaamheid en aan verwante problemen. Wij vinden het dan ook belangrijk om onze bibliotheek te blijven steunen. Cultuur en publieks-evenementen zijn belangrijk voor onze gemeente zowel de grote als de kleine. Bij de grote

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication