29

HOE UW WONING ALS ZELFSTANDIG BEDRIJFSLEIDER FINANCIEREN VIA DE VENNOOTSCHAP Een woonkrediet met wedersamenstelling van kapitaal dat opgebouwd wordt via een individuele pensioentoezegging (IPT) voor zelfstandigen heet ook een ‘bulletkrediet’. Het is een combinatie van een krediet met vaste termijn (meer bepaald tot uw wettelijke pensioenleeftijd) en één of meerdere levensverzekeringscontracten die aan de kredietovereenkomst worden gekoppeld. U betaalt tijdens de looptijd van het krediet enkel de maandelijkse verschuldigde rente en pas bij afloop het kapitaal dat opgebouwd wordt via uw IPT. Voor zelfstandige ondernemers met een vennootschap is een bulletkrediet de meest flexibele kredietoplossing. Het verzekeringscontract is dan het ‘toegevoegde contract’ aan het krediet. Bent u zelfstandige en kunt u het onroerend goed helemaal met eigen middelen financieren ? Dan is een bulletkrediet nog steeds een interessante optie. U behoudt namelijk uw kapitaal wat u de mogelijkheid biedt om het te investeren in andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld in uw onderneming. Het bulletkrediet met wedersamenstelling via een IPT wordt in twee delen terugbetaald: • Enerzijds betaalt u als natuurlijke persoon de maandelijkse intresten op het totale geleende bedrag zolang het krediet loopt; • Anderzijds betaalt uw vennootschap de periodieke stortingen voor het toegevoegde contract. Zo bouwt uw vennootschap een kapitaal op waarmee u het ontleende bedrag op de eindvervaldag terugbetaalt. Voor een krediet van € 100.000 met een rentevoet van 2,8% per jaar (of 0,2304% per maand) en een looptijd tot de pensioenleeftijd, betaalt u maandelijks € 230,04 aan interesten. Op de laatste vervaldag betaalt u eveneens het kapitaal, dat u na aftrek van belastingen en inhoudingen hebt ontvangen uit uw IPT, in één keer terug. De maandlast van de laatste vervaldag is daarmee gelijk aan € 100.230,04. U bent de begunstigde, maar uw vennootschap staat in voor de financiering Uw vennootschap betaalt de IPT-premies. En u bent de begunstigde. Bovendien zijn de premies bedrijfslasten. En u krijgt altijd het opgebouwde pensioenkapitaal, zelfs als de activiteiten van uw vennootschap worden stopgezet. Uw vennootschap geniet een fiscaal voordeel Uw vennootschap mag de premies fiscaal aftrekken. Hou daarbij rekening met uw totaal pensioen (wettelijk plus uw extralegale beroepsgebonden pensioenen (IPT/VAPZ). Dit mag niet hoger zijn dan 80 procent van uw laatste normale brutojaarbezoldiging. U financiert uw woning of verbouwing Financier uw droomproject voordelig met een inpandgave van uw polis. Bij vroegtijdige (gedeeltelijke) terugbetalingen van uw bulletkrediet rekenen we geen wederbeleggingsvergoeding aan indien dit gebeurt via een voorschot op uw IPT reserves. U beschermt uw gezin en inkomen Kiest u de extra bescherming bij ziekte, ongeval of overlijden? Dan bent u gerust dat, dankzij de premies betaald door uw vennootschap, uw gezin niet in de financiële problemen geraakt. Loans | VR-Magazine 29

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication