28

Hints en Tips Continu Verbeteren (Kaizen) Bijlage J Voorbeeld checklist Kaizen Samenva'ng resultaten Kaizen check Bedrijf A afdeling X 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Met de Kaizen-checklist kan het proces en het effect van alle Kaizens die binnen een bedrijf/afdeling worden uitgevoerd, beoordeeld worden. De checklist is dus niet bedoeld om te kijken naar een enkele Kaizen. De checklist beschouwt 5 aspecten 1. de randvoorwaarden om succesvol te zijn met Kaizen 2. het aspect proces ontwikkeling 3. het aspect teamontwikkeling 4. het aspect verandervermogen 5. het aspect leren / reflecteren van alle Kaizens Door de meting te herhalen kan het effect van de afgesproken acties bepaald worden en aanvullende acties gedefinieerd worden. De Kaizen-checklist staat op http://www.vavia.nl/product/kaizen-checklist/ Datum : 25-4-2017 versie 1.0 blz 28

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication