29

Organisaties staan regelmatig voor grote uitdagingen in de vorm van het oplossen van problemen dan wel het verzilveren van kansen. Hoe zorg je nu voor een duurzame verandering waarbij medewerkers enthousiast en betrokken zijn? Het begint allemaal met het inzicht dat medewerkers vaak veel meer kunnen dan we denken. Noem dit verborgen potentieel. Niet harder werken maar slimmer eren. vragen vooraf 1 wat moet productiever? 2 wat is gewenste productiviteit? 3 wat zijn de baten? 1 potentieel verkennen 1 samenstellenn te et betrokkenenn 2 uitvragen beee vraagstuk(kk) 3 benoemen gemeenscha 4 inventariser ge uitdagend dl oplossingen 2 2 potentieel realiseren 1 a g mt t e vg 2 c s s p v sap p 3 o euue icten 3 De ingrediënten voor betere , betrokkenheid, plezier en ver pre 3 StAppenpLAn worden b g die blijvend (duurzaam) zijn. B g directie/management in stap g ewerkers de ruimte om zelf g gn. Zij komen met eigen ideeën e zich ook eigenaar voelen en g e ideeën na akkoord in stap - tuiging realiseren. Hier w e medewerkers waarnodig ondd door het management m k aangesproken op hun resulta.

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication