0

via vandaag is anders nr.4 Directeur in trainingspak

Only Friends Sociale Innovatie Gadget Max Wildschut Leestip

Inspiratie ingredienten Plezier Betrokkenheid Microfinanciering een hype? NSK Schatgraven

ADVertentie Bestel een boek Kies een goed doel Geef gratis 10% Dé Wereld Web Winkel YouBeDo is de enige webwinkel voor boeken waarbij je 10% van elke aankoop gratis kunt geven aan een goed doel van jouw keuze. We hanteren daarbij dezelfde prijzen als andere (online) boekwinkels, dus doneren kost je niets! Dus steun gratis al die goede doelen, vrijwilligers, mensen en dieren die het echt nodig hebben! YouBeDo is aangesloten bij de Thuiswinkel Organisatie en voorzien van het Thuiswinkelwaarborg.

Voor woord Succesvolle organisaties Succes, dat wil iedereen. Maar hoe doe je dat? Deze vierde editie wil u daarbij inspireren. De periode van optimalisatie van systemen, processen en techniek maakt plaats voor een focus op menselijke interactie en sociale structuren. Betrokkenheid, vertrouwen, plezier zijn de ingredienten. Maar hoe doe je dat? Lees de praktijkverhalen en achtergronden. Veel leesplezier en inspiratie toegewenst! Ben, Chris & Willem

‘Mijn doel is gelukkig A an de noordkant van Amsterdam, naast de A10 is 8 november 2010 een prachtig sportcentrum geopend: Het ronald McDonald Centre Only Friends. Zoals de naam doet vermoeden is het sportcentrum voor kinderen / jongeren met een beperking gebouwd met hulp van het ronald McDonald Kinderfonds. “We winnen hier meer dan een wedstrijd. Ik ben nog lang niet klaar met mijn droom.”

Only d Friends y de kindjes maken’ Maar meer nog dan dat staat het centrum er dankzij de inzet van een echte Amsterdammer: Dennis Gebbink, de oprichter van Sportclub Only Friends. Van voetbaltrainer is Dennis uitgegroeid naar directeur, een term waar hij zelf nog aan moet wennen.

‘Directeur in trainingspak’ ‘ik geen das. i k O no j Only Friends: og steeds komt alles naar Dennis to Maar trainingsou steeds meer s losslaten. Bij en vrijwilligers gaat ‘W geven de normen en waarden aan, werk doen. geloof eigen verantwoordelijkheid aat aarden aan, w eloof neemen; ik heb vertrouwen in mensen.’ verantwo ik “Ze zullen mij moeten wegdragen als afdelingshoofd voetbal.”

Only Friends Meer weten? Klik Hier voor het hele verhaal over Dennis en OnlyFriends

De oude grieken zeiden al leger schapen geleid door gevaarlijker is dan een leg geleid door een schaap

Interview dat een een leeuw, ger leeuwen Het is eind oktober en ik heb een gesprek met psycholoog Max Wildschut. Het gesprek gaat over prutsers, menselijkheid, tai-Chi en Darwin. Boeiend en interessant. Max had mij al gegrepen met zijn boek Darwin voor Managers waarin hij betoogt: Succes in moderne organisaties is afhankelijk van ongrijpbare zaken als betrokkenheid, proactiviteit, leiderschap en creativiteit. Hoe dit te managen is een van de grootste uitdagingen voor modern management. Nieuwe inzichten in hoe evolutie de menselijke geest heeft gevormd biedt hier concrete handvatten. Het gaat om menselijkheid Prive is Max al jaren bezig met Tai-Chi. Deze, van oorg g m g g n p b j a gg de p . M ag n e g I g n M e ercen.

nSK is een Japanse producent van kogellagers. in tilburg zit het europese distributiecentrum (DC). Michel van nispen is de european Logistic Director. Hij geeft leiding aan het DC in tilburg en enkele kleinere europese distributiecentra, samen met een managementteam van vier man. De managers sturen acht teamleiders aan. De verandering In 2009 nam NSK afscheid van de Directeur Operations, net voor het hele land de crisis in schoot. We besloten de functie niet opnieuw te invullen. Ik nam zelf enkele taken over en we tilden het managementteam naar een hoger niveau. Dat betekende ook de teamleiders zelfstandiger moeten functioneren Die verandering ging niet zonder slag of stoot functioneren. Die verandering ging niet zonder slag of stoot.

NSK “De wereld is te complex om mensen alleen maar aan te sturen met expliciete instructies. Dus moet je mensen zodanig stimuleren dat ze uit zichzelf dingen goed willen doen.”

Lees tip Het slimme onbewuste We plaatsen het bewustzijn op een voetstuk, zien het als de kroon op de evolutie. We denken dat het de baas is in ons brein en dat het ons gedrag stuurt. Ons onbewuste daarentegen zien we als ondergeschikt. ‘Het slimme onbewuste’ laat zien dat deze zienswijze onzinnig is en dat het onbewuste juist alles stuurt. Ons onbewuste bepaalt (met een verwerkingscapaciteit die ongeveer 200.000 keer zo groot is als die van het bewustzijn) ons gedrag, ons denken en onze gevoelens. ISBN-13: 9789035129689 reageren? Klik Hier om ùw mening te geven over de leestip

ADVertentie Gezamenlijk terugdringen van de CO2 uitstoot: GreenConcern Totaal score 7.0 Totale CO2 uitstoot in kg/jr 3.200 kg/jaar is een online internetdienst welke alle betrokkenen binnen uw organisatie inzicht geeft in de CO2 uitstoot van uw wagenpark. Geef berijders en direct leidinggevenden zelf inzicht. Vergelijk uitstoot van verschillende organisatieonderdelen en berijders. GreenConcern is een dienstverlening van BusinessConcern. Het concept van transparantie via internetdiensten past BusinessConcern ook toe op andere gebieden, zoals mobiele telefonie, driver- en fleetmanagement, risicomanagement, kwaliteit van dienstverlening en energieverbruik. BusinessConcern levert ook diensten ter ondersteuning van de onderliggende administratieve processen. Kijk voor meer informatie op www.businessconcern.nl en neem contact met ons op.

ADVertentie Preventie en begeleiding ziekteverzuim zonder arbodienst Stop met onnodige verplichtingen en neem het heft in eigen handen. Tegenwoordig mogen bedrijven zelf beslissen hoe ze preventie en begeleiding van ziekteverzuim regelen. Het inschakelen van een arbodienst is niet meer verplicht. Bedrijven krijgen zo de keuze om de arbodienstverlening aan te passen aan de omstandigheden en mogelijkheden van het bedrijf. Hierdoor wordt de betrokkenheid bij de arbeidsomstandigheden vergroot.Wel zal er altijd een contract moeten zijn met een bedrijfsarts voor begeleiding van ziekteverzuim. Occure beschikt over een netwerk van zelfstandig werkende bedrijfsartsen, die in staat zijn te ondersteunen bij de verzuimbegeleiding en kunnen adviseren over preventieve activiteiten. Kortom: de hoogste tijd om het heft in eigen handen te nemen! Occure optimale productiviteit van werknemers Wij zijn er van overtuigd dat door een gezond management het beste uit mensen kan worden gehaald. De arbeidsmarkt vraagt om een beroepsbevolking die langer inzetbaar is en op een gezonde manier aan het werk is en blijft. Maar hoe kunnen werkgevers en werknemers daar samen aan bijdragen? Wat is voor u impact van de vergrijzing en ontgroening op het personeelsbestand? Wat is voor u het risico dat personeel op termijn langdurig uitvalt? w w w . o c c u r e . n l

Wat is de WAI? Zorg voor mensen Nu en in de toekomst De WAI is een vragenlijst die het werkvermogen meet, de mate waarin een werknemer lichamelijk en geestelijk in staat is zijn of haar werk uit te voeren. Via de WAI-vragenlijst maakt de individuele werknemer op vrijwillige basis een inschatting van zijn of haar werkvermogen. Dit is een goede voorspeller van iemands inzetbaarheid nu en in de toekomst.Werkvermogen staat niet op zichzelf; het staat sterk in relatie tot de aard van iemands werk, maar ook tot zijn of haar normen en waarden, competenties en gezondheid. Al deze factoren komen terug in de vragenlijst. Uit de antwoorden op de vragen rolt een score; hoe hoger, hoe beter het werkvermogen. Occure BV Bredaseweg 185, 4872 LA Etten-Leur Telefoon: +(0)76 - 508 35 08 E-mail: info@occure.nl

Microfinanciering een hype? Oikocredit Mind YOUR o Mind tHeir Wat kan jij doen? Wie profiteert?

Werkt microfinanciering?g Opmeer Reports R Business or r Business Triple Jump Nooit meer afhankelijk? Te hoge rente?

Schatgraven Het betrekken mensen meer proces. resultaat bijvoorbeeld teamleider goederenongst zelf - redzaam. project op werkvloer g g regelmatig con on et verbeterproject wellich door praktisch wegingen iet zoz door persoon beste man. “Misschien gooi ik zoveel hout op het vuur [...] dat het vuur uitgaat.”

NSK Leiding geven Leidinggeven voeren werkoverleg g aan mijn kreeg over werkoverleg eeft iedere werkoverleg. e notulist rouleert h mogen pun drag dagelijks con g den ze overleg nakelijk. jn men g en spreken g te bespreken die fout gaan. Klik Hier voor het hele verhaal over de veranderingen bij nSK

Een gezonde geest in een gezond lichaam Een weegschaal gekoppeld aan Internet en aan je Iphone! Voor jou en je hele gezin. Nu worden goede voornemens wel heel leuk! Klik Hier voor meer informatie Hier Gadget

ADVertentie SEMINAR Leve het Verschil! Een levendige manier om in korte tijd als team echt beter samen te werken. A valuable book on how diversity can create balance in and strengthen a team. Meredith Belbin Boek nu ons eendaagse seminar Leve het Verschil! en ontvang een exemplaar van ons gelijknamige boek gratis. PROGRAMMA SEMINAR                                           Kijk voor meer informatie en een gratis Belbintest op www.werkenmetteamrollen.nl En je krijgt extra:                                 Mensen in Bedrijf maakt samenwerken eenvoudiger www.menseninbedrijf.nl

ik distantieer me van vaagheid Max leer ik kennen als een wetenschapper met gevoel voor de praktijk. Vaagheid is waar Max zich van distantieert. “Ik vind het belangrijk dat een methode wetenschappelijk verantwoord is. Ik voorzie dat daarmee het kaf van het koren wordt gescheiden”. Max vervolgt: “Er zijn veel ‘prutsers’ als coach/ trainer/adviseur actief en dat komt door ons, de wetenschappers”. Max wil een bijdrage leveren om wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen onder andere via zijn website www.darwinworks.nl

De waarde van het boek In de wetenschappelijke wereld is het boek enthousiast ontvangen. In de zakelijke wereld wordt volgens Max, het boek als een nadenkboek gezien. Hoe je de kennis en inzichten in de praktijk brengt komt te weinig uit de verf. Ad ltig i d d iiht it h bk bg g gem g.

Vertrouwen In het boek Darwin voor Managers is aangegeven dat een gemeenschap alleen effectief kan functioneren als er onderling vertrouwen is. Vertrouwen leidt tot sterkere verbindingen en daardoor wordt de drempel om informatie uit te wisselen (ook informele informatie) lager is er meer synergie en zijn prestaties hoger. Covey jr. laat in zijn boek (Speed of Trust) zien dat vertrouwen een keihard economisch meetbaar management-instrument is.

Sociale ociale i tstraling, maar de die uitgaat van de ovatie D it r ijn . E gg d m g . Klik Hier hoe je Sociale innovatie kan doen Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam

Schatgraven, hoe je dat? Volg ons op

Organisaties staan regelmatig voor grote uitdagingen in de vorm van het oplossen van problemen dan wel het verzilveren van kansen. Hoe zorg je nu voor een duurzame verandering waarbij medewerkers enthousiast en betrokken zijn? Het begint allemaal met het inzicht dat medewerkers vaak veel meer kunnen dan we denken. Noem dit verborgen potentieel. Niet harder werken maar slimmer eren. vragen vooraf 1 wat moet productiever? 2 wat is gewenste productiviteit? 3 wat zijn de baten? 1 potentieel verkennen 1 samenstellenn te et betrokkenenn 2 uitvragen beee vraagstuk(kk) 3 benoemen gemeenscha 4 inventariser ge uitdagend dl oplossingen 2 2 potentieel realiseren 1 a g mt t e vg 2 c s s p v sap p 3 o euue icten 3 De ingrediënten voor betere , betrokkenheid, plezier en ver pre 3 StAppenpLAn worden b g die blijvend (duurzaam) zijn. B g directie/management in stap g ewerkers de ruimte om zelf g gn. Zij komen met eigen ideeën e zich ook eigenaar voelen en g e ideeën na akkoord in stap - tuiging realiseren. Hier w e medewerkers waarnodig ondd door het management m k aangesproken op hun resulta.

Betrokkenheid Betrokkenheid is een belangrijke voorspeller van organisatiesucces. Betrokkenheid gaat over de mate waarin iemand zich identificeert met een organisatie en zich ervoor wil inzetten. Betrokkenheid is geen persoonlijke eigenschap, maar een instinctieve reactie van het individu op een specifieke groep cq. sociale context. Betrokkenheid kun je niet afdwingen, maar wel faciliteren. Denk hierbij aan het vroegtijdig betrekken van medewerkers, duidelijkheid over wat vast staat en waar ruimte is voor eigen invulling, etc.

Plezier D e g n p . E j j j b s ‘ p o e g . N, o n wa t g .

Wij hopen dn dat deze vierde editie u heeft geineinspireerd. Dat het t u nieuwe wegen oplevert naar meer susucces. nr.4 via vandaag is anders COLOFOn redactie Willem Nooij, Ben van Berkel, Chris Boogert Ontwerp Wij zijn overtuigd van het potentieel van medeewerkers. n rland zit vertuigd van het p ederl daarom op Goud. Uw ervaringen, reacties vernemen wij graag. De basis voor editie vijf? rvaringen, reacties ve raag. De basis voor editie vi Mail ons op info@vandaag-is-anders.nl Cootje Mombers info@cootjemombers.nl Fotografie: Opmeer reports www.opmeerreports.nl reacties info@vandaag-isanders.nl Aantal edities per jaar: 2 Copyright Alles mag je overnemen waar geen uitdrukkelijk copyright op zit. Kennis delen daar gaat het om, dus van elkaar leren.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication