12

» Van Sneue Lijntjes en Verdachte Dijkjes Een wederom succesvolle presentatie voor de Vrienden op woensdag 2 oktober Groesbeek Ruim zestig belangstellende Vrienden luisterden op 2 oktober in de voor deze gelegenheid gebruikte Restauratiezaal in het stationsgebouw naar de verhalen van Michiel ten Broek en Victor Lansink. Al meer dan 25 jaar doen zij onderzoek naar verdwenen spoorlijnen, zowel in archieven als “in het veld”. Een opgeheven spoorlijn kan al tientallen jaren geleden opgebroken zijn, maar altijd is de loop ervan terug te vinden en nooit verdwijnt hij helemaal uit het landschap. Onder dat motto belichtten de sprekers een aantal bekende en minder bekende binnen- en buitenlandse voormalige spoorlijnen. Soms is een spoorlijn nog vaag herkenbaar in de vorm van een “verdacht dijkje” in een weiland. Geoefende ogen herkennen zo’n dijkje meteen als een spoors relict. spoorlijn, die niet zelden al na enkele decennia werd gesloten omdat de opbrengsten van het vervoer niet aan de verwachtingen voldeden. De sprekers hebben het dan over een “sneue spoorlijn”, een mislukking zogezegd, maar wel eentje met een interessante geschiedenis en idem overblijfselen. Vlodrop Met actuele beelden en historisch fotomateriaal werden de bezoekers meegenomen op een speurtocht door dit deel van de spoorweghistorie. Aan bod kwamen Nederlandse lokaal- en hoofdspoorwegen en lijnen van internationale allure, zoals de NBDS-lijn. Ook enkele spectaculaire en militair-strategische, maar niettemin verdwenen spoorlijnen in Duitsland en Frankrijk kwamen aan de orde. Makkelijker herkenbaar zijn de stationsgebouwen, wacht - posten, bruggen en brughoofden die de loop van een voormalige spoorlijn verraden. Soms zijn er grootse infra structurele werken verricht voor de bouw van een 12 De sprekers van deze avond zijn de auteurs van de succesvolle “Atlas van de Verdwenen Spoorlijnen in Nederland“ en makers van de website Railtrash. Van de gelegenheid gebruik makend konden de aanwezigen het nu gesigneerde boekwerk ter plaatse aanschaffen. »

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication