13

De Vrienden hebben ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Museum weliswaar een cadeau toegezegd, maar dat is er nog niet van gekomen. Besloten wordt om het cadeau voor dat jubileum te combineren met het grote cadeau in 2005 ter gelegenheid van de (her)opening van het Museum. Uiteindelijk is de keuze van beide ‘partijen’ gevallen op de inrichting van de bibliotheek. Voor dit project heeft de ledenvergadering in 2004 100.000 euro beschikbaar gesteld. Voor de Vrienden die de informatie via de museumwebsite en De Brugrail nog niet voldoende vinden biedt het Museum op 14 oktober 2004 de gelegenheid de ontwikkelingen komen bekijken. Er wordt een rondleiding aangeboden door het Maliebaanstation en over de nieuwbouw van het Museum. Niet voorzien was dat juist die dag een OV-staking plaats vindt, ook de treinen rijden dus niet. Gelukkig zijn er nog genoeg Vrienden aanwezig om de rondleiding toch door te laten gaan. Het jaar 2005 wordt een jaar van een grote sprong voorwaarts dankzij verspreiding van de ledenwerf folder via Koppeling, Rail Hobby en Railmagazine. Naast 678 nieuwe leden staat beëindiging van 85 lidmaatschappen. Het jaar 2005 eindigt met 1790 leden! Een nooit eerder bereikt aantal. In de bestuursvergadering in november 2006 wordt gesproken over het wel of niet doorgaan met De Brugrail. Er zijn perikelen rond het redacteurschap en de vraag is of het blad in deze vorm moet doorgaan. Voor het laatst in 2006 verschijnt het mededelingenblad onder de naam De Brugrail. Vervolgens is er, als tijdelijke vervanging, een zakelijke Nieuwsbrief uitgegeven. In maart 2008 is er dan het eerste exemplaar van de door het Bestuur nieuw gekozen vorm, met de naam Vriendendienst. Voor de redactionele taken vindt het bestuur de heer P.W. van der Vlist bereid. Beoogd wordt om in 2008 twee nummers uit te brengen. Het magazine verschijnt een aantal jaren in combinatie met de Dienstmededeling, het blad dat intern het Museum werd gepresenteerd. Als gevolg van een veranderde opzet van dit blad kwam later het ogenblik dat de Vriendendienst ‘op eigen spoor’ verder ging. En met de vaststelling dat de huidige redacteur nog steeds met voldoening twee keer per jaar de Vriendendienst verzorgt kan deze terugblik op dertig jaar mededelingenblad worden afgesloten. Modellen als cadeau In het oktobernummer van 1998 wordt uitgebreid ingegaan op de opening van de HollandRailshow, een multimediashow waarin modeltreinen een rol spelen. Prachtige modellen die op onnavolgbare wijze worden gepresenteerd. Toen in 1989 het museum werd heringericht ter gelegenheid van NS 150 wilde de vereniging het museum graag een mooi cadeau aanbieden. De directie wist toen nog niet welk cadeau het best zou passen, dus bleef het idee nog even op de plank liggen. Na jarenlang brainstormen en zoeken werd het dus de HollandRail Show, een modern gebouw op het achterterrein van het museum dat met bijdragen van NS en de Stichting VSB-fonds gebouwd kon worden. Met een gift van 240.000 gulden van de Vrienden konden bij Philotrain gebouwde modellen (schaal 0) worden aangeschaft. Op een baan van 300 meter rijden twee Regiorunners, een Koploper (IC3), een locomotief serie 1600 met een ACTS- en containertrein en natuurlijk de Thalys. Elke 20 minuten begint er een nieuwe show en kunnen er 80 bezoekers de zaal betreden. Het 125 m2 grote emplacement ligt aan het begin in een dikke mist gehuld, de lichten gaan uit, het scherm zoeft omhoog, de show begint…… Jaarvergaderingen Een greep uit de vele jaarverslagen zoals die werden gepubliceerd in De Brugrail. De jaarvergadering in 1990 vindt op 12 mei plaats bij de VSM in Loenen. De leden uit west- en zuid Nederland wordt geadviseerd te reizen met D 345 Hoek van Holland-Berlijn die om 10.48 u in Apeldoorn aankomt. Het gezelschap gaat dan naar Eerbeek waar loc 64 415 zal omlopen. Vervolgens wordt doorgegaan naar Loenen. Na een echte Veluwse VRIENDENDIENST - JUNI 2020 NR 25 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication