15

In de rondvraag wordt gewezen op het feit dat bij het passeren van het SS-veewagentje er geloei van een koe opklinkt maar dat de koe zelf ontbreekt. Voorgesteld wordt aan de firma Coberco te vragen een koebeest te schenken om in het wagentje onder te brengen. Dit voorstel levert een groot applaus op. De directeur meldt echter dat daarover binnen het museum discussie is omdat men vreest dat de aandacht voor het museumstuk zal verschuiven naar het namaakdier. De jaarvergadering in 2000, nu ook ‘Vriendendag’ genoemd, wordt gehouden in de werkplaats Leidschendam bij NS. Het personeel aldaar had in de komst van de Vrienden aanleiding gezien de zaken grondig aan te pakken en van 27 mei meteen een ‘open dag’ te maken. De Vriendendag van onze vereniging en de Open dag van de ‘Onderhoudsen Servicevestiging (zoals de vroegere werkplaats nu wordt genoemd) bleken goed samen te gaan. Ook de jaarvergadering 2001 wordt aangekondigd als Vriendendag en wordt gehouden op 29 juni in de aula van het Industrion (Museum voor Industrie en Samenleving) in Kerkrade. Aansluitend is er een excursie met een stoomtrein van de ZLSM naar Schin op Geul en Simpelveld. Speciaal voor de Vrienden rijdt het blokkendoosstel van Utrecht naar Kerkrade en terug en dankzij de vriendelijke medewerking van het Spoorwegmuseum, de Haarlemse werkgroep ‘Jaap’, de directie van NS en die van de ZLSM kan het programma aantrekkelijk en goedkoop gemaakt worden. Het aantal deelnemers was een record: 200. In diezelfde ALV van 29 juni 2001 herhaalt de voorzitter nog eens het bestuursvoorstel om de minimumcontributie per 1 januari 2002 fors te verhogen: van 25 tot 35 gulden. In verband met de invoering van de euro wordt het bedrag naar beneden afgerond op 15 euro. De voorzitter voegt toe dat veel collega verenigingen al een dergelijke of hogere contributie kennen en dat veel van de eigen leden eigener beweging een zeer gewaardeerde hogere bijdrage betalen. De jaarvergadering 2002 zal op 15 juni plaats vinden. De vergadering zelf en de lunch zijn in Medemblik en het vervoer ‘naar en van’ zal natuurlijk plaats vinden per stoomtram van de BV Exploitatiemaatschappij Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Naar aanleiding van het verslag van de conservator, de heer Van Marion, worden vragen gesteld. Het wordt een imposante lijst van meer of minder interessante onderwerpen, variërend bijvoorbeeld van de vraag naar de toekomst van de 3737, wat het Museum voor kinderen biedt, de mogelijkheid van het gebruik van de loods in Roosendaal en de toegankelijkheid voor gehandicapten van enkele rijtuigen. Interessant is de vraag naar de mogelijkheid van een pendeltreindienst naar het Museum waarop wordt geantwoord dat dit dienstregelingtechnisch niet mogelijk is. Op de suggestie een postzegel uit te geven vanwege het 75-jarig bestaan van het Spoorwegmuseum reageert de voorzitter. Het is hem uit eigen ervaring bekend dat dit een moeizame zaak is. Aansluitend op de jaarvergadering van 25 juni 2005 biedt de voorzitter voor de deur van de zaal de directeur ‘de inrichting van de bibliotheek’ als cadeau aan. De voorzitter en directeur vragen vervolgens mej. Asselberghs een aan haar overhandigd pakket uit te pakken. Het blijkt een koperen naamplaat te bevatten met de inscriptie ‘Asselberghs-Zaal’. VRIENDENDIENST - JUNI 2020 NR 25 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication