3

Van de redactie Voor zover u het nog niet heeft gelezen: de Vereniging Vrienden van het Spoorwegmuseum bestaat dit jaar vijftig jaar. In dit jubileumnummer van de Vriendendienst wordt daar uitgebreid bij stil gestaan. Voor mij is het trouwens ook persoonlijk een jubileumnummer: het is de 25e Vriendendienst waaraan ik na mijn start als redacteur in maart 2008 met veel genoegen heb gewerkt. De voorbereiding van deze Vriendendienst heeft wel enige tijd gekost. Maar volgens mij is het resultaat er wel naar, hoewel dat natuurlijk een subjectief oordeel is. De verschijningsdatum van het eerste nummer van dit jaar was gepland op 30 mei, op vier dagen na vijftig jaar na de oprichting van de Vereniging. Dat was een leuk idee maar toen bleek dat als gevolg van de corona-ellende vele aspecten van die voorbereiding vertraging gingen oplopen is noodgedwongen gekozen voor een latere datum. En dan de inhoud. Het is een stevig nummer geworden met een variatie aan onderwerpen. Uiteraard wordt teruggekeken naar de afgelopen vijftig jaar. Daarbij is gebruik gemaakt van wat er in die jaren is gepubliceerd. En daarbij is De Brugrail dan weer van belang, het mededelingenblad dat sinds 1990 verscheen. Informatie over de vereniging, maar ook over het Spoorwegmuseum was een paar keer per jaar te lezen in het blad dat lange tijd onder redactie stond van Franz Ongering en later Franc Marquenie. Ook de jaarverslagen en verslagen van de ledenvergaderingen werden in De Brugrail gepubliceerd en voor de samenstelling van deze Vriendendienst is daar uitgebreid gebruik van gemaakt. Met Franz Ongering en Franc Marquenie kijk ik terug op hun periode als redacteur van De Brugrail. Met Adriaan Pothuizen heb ik het over zijn periode in het bestuur van de vereniging. Als redacteur kun je natuurlijk alleen maar blij zijn als je recente ontwikkelingen in het museum nog kunt ‘meenemen’ in het op stapel staande nummer van de Vriendendienst. Wat te denken van de komst van locomotief 1501 naar het museum: vijftig jaar geleden kwam de serie van zes locomotieven bij NS in dienst. Weliswaar niet voor lange tijd, maar ze waren wel uiterst belangrijk bij het verhelpen van het toenmalige materieeltekort. En dan Sprinter 2133. Dit treinstel zal als alles goed gaat als vertegenwoordiger van het 45 jaar geleden gepresenteerde materieeltype Stads Gewestelijk Materieel (SGM) naar het museum komen. En dan is er natuurlijk nog het nodige te melden over de restauratie van de RD en de pro blematiek rond het redden van het TEE-treinstel. Ook wordt u geïnformeerd over de aanschaf van het historische zijnummerbord van de 1303. U leest er allemaal meer over in deze jubileumuitgave van de Vriendendienst. Tenslotte wil ik op deze plaats een hartelijk dankwoord richten aan het bestuur van de Goede Doelen Stichting Nh1816. Zij hebben de uitgave van deze speciale Vriendendienst financiëel mede mogelijk gemaakt. Zoals altijd, met redactionele groet, Peter van der Vlist Met Nicole Kuppens, Peter-Paul de Winter en Richard Weurding wordt vooruitgekeken. Welke toekomst zien zij voor onze vereniging? VRIENDENDIENST - JUNI 2020 NR 25 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication