37

En zo werd op donderdagochtend 27 februari om zeven uur begonnen aan een bijzondere dag in het bestaan van de RD. De voorbereiding van het laden, om half tien gevolgd door het echt op de trailer zetten en vervolgens de reis naar Utrecht. Omdat de RD in de schilderstent bij het museum geplaatst moest worden was het nodig dat het Benelux stuurstandrijtuig na het schilderwerk naar buiten zou gaan voor het handmatig afwerken van details. De RD werd gelost op het spoor van de tent. Als werkplaats voor de nu komende weken werd de motorpost langs het perron gebruikt die achter de RD kwam te staan. Op donderdag 5 maart werd het rijtuig op ‘blokkendoos’ nooddraaistellen gezet met een stalen adapter er tussen. Zo kon het rijtuig de tent ingerold worden. Pas rond 12 juni zou de RD weer op zijn eigen draaistellen worden gezet. Vrijwel meteen na aankomst bij het Spoorwegmuseum zijn de vrijwilligers begonnen met het schoonmaken en herstellen van de vele losse onderdelen uit het interieur zodat ze later voor de opbouw gereed lagen. Denk daarbij aan het schoonmaken van alle ramen, de vele aluminium strips en vloerplinten, de lampen enz. Ook de tafels werden van nieuw linoleum voorzien zoals ze oorspronkelijk hadden. In de loop van maart was het laswerk aan het rijtuig gereed tot net over de helft van het rijtuig. Aansluitend is dit deel met daarbij de keuken, pantry en restauratie afdeling gestraald en in de grondverf gezet. Daarna kon met de opbouw van het interieur van dit gedeelte worden begonnen. Intussen ging het laswerk aan het casco aan de andere zijde gewoon verder. Bij de bagageafdeling moesten alle weggeroeste geleiders van de dubbele schuifdeuren worden vernieuwd. Vrijdag 8 mei was er een heugelijk moment: het laswerk aan de buitenzijde was gereed! Er is enkele kilometers aan lasdraad verwerkt om alles weer 100% in orde te krijgen. Tijd voor pauze was er niet, de maandag daarna werd meteen het resterende deel van het rijtuig gestraald en in de grondverf gezet. Een week daarvoor was toen ook al een begin gemaakt met de plamuurwerkzaamheden van de buitenzijde waardoor er straks niets meer van het uitgebreide herstel van het plaatwerk zichtbaar zal zijn. Midden mei was aan de binnenzijde vrijwel al het montage houtwerk aangebracht. Aan dit hout worden de plafonds en wandbetimmeringen bevestigd die elders werden hersteld of nieuw gemaakt. Ook zijn alle schuiframen intussen weer werkend gemaakt. De meeste waren in het verleden vast gelast nadat ze niet meer goed werkten vanwege roest. VRIENDENDIENST - JUNI 2020 NR 25 37 Eind mei zijn de plafonds terug geplaatst en is in hoog tempo de rest van het interieur aangebracht. De wanden werden met leerdoek bekleed en op de vloer nieuw linoleum aangebracht. Eind mei was het belangrijke moment aangebroken dat de elders gefabriceerde interieurdelen zoals de bar en de gehele inrichting van de keuken en pantry konden worden ingebouwd. In de planning is opgenomen dat pas een week voor de ope n ing van de tentoonstelling ‘Tosti’s, Truffels en Treinen’ (gepland op 18 juni) de RD kan worden gespo ten in de beken de turquoise kleur en voorzien van biezen en op schriften. Die planning kon, ondanks de vele onvoorziene extra werkzaam heden en dankzij de inzet van velen, toch gehaald worden. ‘Onze’ RD 7659 zal ongetwijfeld een publiekstreffer worden tij dens en ook na de expositie. n (foto’s bij dit artikel zijn van Maykel Kastelijn, tenzij anders aangegeven)

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication