45

Revisie motoren Blauwe Engel De dieselmotoren van de DEI 41 zijn dit jaar door de firma DSP gereviseerd. De motorrevisie was mogelijk dankzij een bijdrage van de Vereniging Vrienden van het Spoorwegmuseum. Het was groot onderhoud om allerlei problemen op te lossen, zoals onvolledige verbranding, verlies van vermogen, startproblemen en ook problemen om de motoren weer uit te zetten. Sinds de buitendienststelling in juni 1985 hebben de motoren geen revisie meer gehad, de laatste grote revisie bij NS was in 1982. Naast de revisie van de motoren is het rijtuig ook van asbest ontdaan. Rondom de motoren en uitlaten was asbest verwerkt vanwege de hitte die zo’n motor produceert. Het verwijderen van de motoren was het ideale moment om ook direct dit asbest te verwijderen, de saneerders konden er op deze manier goed bij. Dit was overigens geen reden tot zorg, er kwamen geen asbestvezels vrij. Waar de motoren horen te hangen waren nadat die verwijderd waren aan de onderzijde van de 41 twee grote gaten zichtbaar. Noodgedwongen werden daar hekken voor gezet om te voorkomen dat kinderen onder het rijtuig zouden kruipen. Dezelfde firma DSP heeft de motoren na revisie terug geplaatst, nieuwe uitlaten gemonteerd en de aan de motor gekoppelde generator weer aangesloten. Dat was een nauwkeurig werkje omdat alles goed uitgelijnd moest worden. Als dat niet goed gebeurt zal er een onbalans ontstaan in de loop van de motor en vroeg of laat gaat de motor dan kapot. Als alles klaar is, en ook alle andere onderhoudsklussen zijn afgerond, kan de 41 weer op eigen kracht rijden. Voordat daar sprake van kan zijn moeten er proefritten worden gereden om de motoren en de verdere apparatuur te testen. Om de waardering van het museum voor de bijdrage van de Vrienden te onderstrepen wordt bij die gelegenheid de mogelijkheid geboden deel te nemen aan deze proefritten. Op het moment van verschijnen van deze Vriendendienst zijn de details van deze bijzondere gelegenheid nog niet bekend. Het is nog wel de bedoeling in het najaar te gaan rijden en het spreekt vanzelf dat dan de nadere bijzonderheden bekend worden gemaakt op de website van de Vrienden (www.vriendennsm.nl), via de digitale Nieuwsbrief en Facebook. n VRIENDENDIENST - JUNI 2020 NR 25 45

46 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication