5

die betrokkenheid bij het erfgoed, maar ook de betrokkenheid bij de verhalen. De verhalen, de kennis van de spoorwegen, zijn bij de Vrienden vaak van kwalitatief hoog niveau. Er is zoveel kennis en daarom zijn de Vrienden goede gesprekspartners. Het zijn dierbare ambassadeurs die veel plezier halen in het museum, maar die ook plezier scheppen in het positief bijdragen aan het museum. We zien dat Vrienden vaak komen, ze zijn trots op het museum, natuurlijk zien we dat ook aan bijvoorbeeld de vriendendagen. Die betrokkenheid blijkt ook uit de financiering van bijzondere projecten. Op dit moment is het mooiste voorbeeld de restauratie van het rijtuig Plan D, samen met de Goede Doelen Stichting Nh1816 en de BankGiroLoterij. Vrienden helpen waar dat kan, door betrokkenheid of door geld. Elkaar helpen waar dat kan”. Richard Weurding zit nu bijna vijf jaar in de club. Er worden herinneringen opgehaald aan het telefoongesprek dat Peter-Paul en ik hadden met Richard bij Peter-Paul thuis. Dat was het begin van de poging Richard te interesseren in een bestuursfunctie. Richard: “Bijna vijf jaar inderdaad. Ik kan mij het begin goed herinneren. Ik was wel een beetje verrast, natuurlijk was ik bereid om in het bestuur te gaan zitten, maar van een voorzitterschap was nog geen sprake. Misschien was het een te grote stap in een keer. Maar goed, ik ben in het bestuur gekomen en heb toen eerst gekeken hoe we de vereniging weer op de rit konden krijgen. Het was geen hosanna verhaal. Er waren grote zorgen om de bestuurlijke continuïteit, inderdaad werd al enige tijd gezocht naar een andere voorzitter. Ook ik heb aan die zoektocht meegedaan, maar we hebben niet iemand kunnen vinden die paste in het door ons bedachte profiel. Toen heb ik mijn vinger opgestoken. We moesten werken aan een plan waarmee we de vereniging uit het dal Richard Weurding; voorzitter bestuur. omhoog konden trekken, de basis goed krijgen. Als een vereniging zoals de onze gericht het museum wil steunen dan heb je leden nodig. Met een goede basis met leden heb je waarborgen voor continuïteit. Ook waarborgen voor inkomsten. De trend is omgebogen, we hebben ingezet op betrokkenheid van de leden. We hebben gewerkt aan verbetering van de communicatie. Naast de Vriendendienst hebben we nu ook andere (social) media. De Vriendendienst hebben we bewust gehouden, dat is een goede keuze geweest. De ledenwerving is verbeterd, ook door het organiseren van diverse activiteiten. Daarnaast is de verbinding met het museum sterker. We zijn nadrukkelijker betrokken, ik heb het idee dat we een toegevoegde waarde hebben. We kunnen zien dat we niet alleen projecten steunen, maar dat we ook meedenken. We hebben veel kennis waar het museum van kan profiteren. Daar hebben we op ingezet. We hebben er nu een paar jaar aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. We hebben het lek nog niet boven maar we hebben wel een opwaartse trend ingezet. We zijn er dus nog niet, maar we gaan de goede kant op. Het ledenaantal liet een neerwaartse lijn zien, die is nu omgebogen. Eerst stabilisatie, maar ik zie nu ook een lichte stijging. In dit jubileumjaar VRIENDENDIENST - JUNI 2020 NR 25 5

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication