3

» Van het bestuur en de redactie De kop boven dit artikeltje kan ik gebruiken in mijn rol van zowel bestuurslid van de Vereniging als ook redacteur van dit mooie magazine. Twee keer per jaar ligt het blad op uw deurmat. U kunt trouwens maandelijks op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen in zowel onze vereniging als het museum. Zoals al vaker is gezegd, die maandelijkse ‘Digitale Vriendendienst’ krijgen die leden waarvan wij het emailadres weten. Mocht u dat nog niet gedaan hebben, stuur een emailtje aan onze ledenadministrateur en u leest mee. Onze penningmeester heeft aangegeven om persoonlijke redenen zijn functie in het bestuur helaas te moeten neerleggen. Tot eind van het jaar verzorgt hij de lopende zaken en uiteraard zijn we Peter van der Meer dank verschuldigd voor de periode dat hij in ons bestuur actief was. We gaan op zoek naar een opvolger en zullen u over de ontwikkelingen informeren. Het bestuur heeft het onderwerp ‘nieuwe leden’ weer besproken. In onze ledenvergaderingen moeten we toch steeds een indrukwekkend lijstje namen oplezen van Vrienden die ons in het vorige verenigingsjaar zijn ontvallen. Het hoort helaas een beetje bij een vereniging waarin de kleur ‘grijs’ overheerst als je zo eens de zaal in kijkt. Mevrouw Peijs, onze vorige voorzitter, stelde dat indertijd ook al vast in haar eerste ledenvergadering. Nieuwe leden zijn dus van harte welkom, ook de jongeren. Met het museum zijn we in gesprek om het bestaan van de Vriendenvereniging ruimer bekend te maken op daarvoor geschikte plaatsen in het museum. Het bestuur kijkt met voldoening terug op de boeiende avond met Roger van Boxtel als gastspreker. De huidige President Directeur van NS ging op de van hem bekende enthousiaste wijze uitgebreid in op actuele en toekomstige ontwikkelingen rond ons nationale spoorbedrijf. In dit nummer van de Vriendendienst leest u meer over deze presentatie. Via de digitale Vriendendienst en onze website wordt u trouwens op de hoogte gehouden van nieuwe geplande activiteiten. In dit nummer van de Vriendendienst wordt uiteraard terug gekeken op de zeer geslaagde Vriendendag op 23 juni. De rit met de Buffel en het bezoek aan het Hoogovens Bedrijfsmuseum, met de rondrit met de excursietrein zullen we niet snel vergeten. En niet alleen vanwege de inzet van de brandweer! Er is natuurlijk aandacht voor de overdracht van diezelfde Buffel door NS aan het museum en de opening van het modellenmagazijn. En ik ontving een reisverslag van onze voorzitter. We lezen ook het verhaal van Lasse, ons jongste lid van de vereniging, die met zijn moeder mee was in de Buffel bij de overbrenging naar het museum. Speciale ruimte heb ik gereserveerd voor de collage van de wel heel mooie miniatuurtjes van Hans Proper. De ontvangers van de maandelijkse digitale Vriendendienst kennen de tekeningen natuurlijk al, maar het werd tijd dat ook de lezers van de Vriendendienst deze kunstwerkjes kunnen bewonderen. Ook op deze plaats nogmaals dank aan Hans Proper. Veel leesplezier Peter van der Vlist secretaris en redacteur « VRIENDENDIENST - NOVEMBER 2018 N° 22 03

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication