0

» Vrienden Dienst NOVEMBER 2018 N°22 WWW.VRIENDENNSM.NL

» Index VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE COLOFON OP PAD MET DE “BLAUWE ENGEL” MODELLENMAGAZIJN GEOPEND VERENIGING VRIENDEN VAN HET SPOORWEGMUSEUM OPGERICHT 26 MEI 1970 BESTUUR R. WEURDING VOORZITTER P.W. VAN DER VLIST SECRETARIS F. HEIJNEN PENNINGMEESTER F. STORM VAN LEEUWEN LID E.J. NUMANN LID J.G.P. VAN DORP LID SECRETARIAAT KAMPERZAND 13 1274 HK HUIZEN SECRETARIS@VRIENDENSPOORWEGMUSEUM.NL BANKREKENINGNUMMER NL24 FVLB 0699 3103 18 T.N.V. PENNINGMEESTER VRIENDEN SPOORWEGMUSEUM LEDENADMINISTRATIE LIBELLEWEIDE 8 3437 VJ NIEUWEGEIN LEDENADMINISTRATEUR@VRIENDENSPOORWEGMUSEUM.NL WWW.VRIENDENSPOORWEGMUSEUM.NL REDACTIE P.W. VAN DER VLIST ONTWERP EN PRODUCTIE WWW.DIXRECLAMEBUREAU.NL Coverfoto: de “Blauwe Engel” VRIENDENDAG 23 JUNI 2018 DM’90 (BETER BEKEND ALS BUFFEL) NAAR HET MUSEUM DE BUFFEL IS EEN DIESEL….. TREINHUMOR PRESENTATIE DOOR ROGER VAN BOXTEL 4 6 8 10 11 12 14 3 02

» Van het bestuur en de redactie De kop boven dit artikeltje kan ik gebruiken in mijn rol van zowel bestuurslid van de Vereniging als ook redacteur van dit mooie magazine. Twee keer per jaar ligt het blad op uw deurmat. U kunt trouwens maandelijks op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen in zowel onze vereniging als het museum. Zoals al vaker is gezegd, die maandelijkse ‘Digitale Vriendendienst’ krijgen die leden waarvan wij het emailadres weten. Mocht u dat nog niet gedaan hebben, stuur een emailtje aan onze ledenadministrateur en u leest mee. Onze penningmeester heeft aangegeven om persoonlijke redenen zijn functie in het bestuur helaas te moeten neerleggen. Tot eind van het jaar verzorgt hij de lopende zaken en uiteraard zijn we Peter van der Meer dank verschuldigd voor de periode dat hij in ons bestuur actief was. We gaan op zoek naar een opvolger en zullen u over de ontwikkelingen informeren. Het bestuur heeft het onderwerp ‘nieuwe leden’ weer besproken. In onze ledenvergaderingen moeten we toch steeds een indrukwekkend lijstje namen oplezen van Vrienden die ons in het vorige verenigingsjaar zijn ontvallen. Het hoort helaas een beetje bij een vereniging waarin de kleur ‘grijs’ overheerst als je zo eens de zaal in kijkt. Mevrouw Peijs, onze vorige voorzitter, stelde dat indertijd ook al vast in haar eerste ledenvergadering. Nieuwe leden zijn dus van harte welkom, ook de jongeren. Met het museum zijn we in gesprek om het bestaan van de Vriendenvereniging ruimer bekend te maken op daarvoor geschikte plaatsen in het museum. Het bestuur kijkt met voldoening terug op de boeiende avond met Roger van Boxtel als gastspreker. De huidige President Directeur van NS ging op de van hem bekende enthousiaste wijze uitgebreid in op actuele en toekomstige ontwikkelingen rond ons nationale spoorbedrijf. In dit nummer van de Vriendendienst leest u meer over deze presentatie. Via de digitale Vriendendienst en onze website wordt u trouwens op de hoogte gehouden van nieuwe geplande activiteiten. In dit nummer van de Vriendendienst wordt uiteraard terug gekeken op de zeer geslaagde Vriendendag op 23 juni. De rit met de Buffel en het bezoek aan het Hoogovens Bedrijfsmuseum, met de rondrit met de excursietrein zullen we niet snel vergeten. En niet alleen vanwege de inzet van de brandweer! Er is natuurlijk aandacht voor de overdracht van diezelfde Buffel door NS aan het museum en de opening van het modellenmagazijn. En ik ontving een reisverslag van onze voorzitter. We lezen ook het verhaal van Lasse, ons jongste lid van de vereniging, die met zijn moeder mee was in de Buffel bij de overbrenging naar het museum. Speciale ruimte heb ik gereserveerd voor de collage van de wel heel mooie miniatuurtjes van Hans Proper. De ontvangers van de maandelijkse digitale Vriendendienst kennen de tekeningen natuurlijk al, maar het werd tijd dat ook de lezers van de Vriendendienst deze kunstwerkjes kunnen bewonderen. Ook op deze plaats nogmaals dank aan Hans Proper. Veel leesplezier Peter van der Vlist secretaris en redacteur « VRIENDENDIENST - NOVEMBER 2018 N° 22 03

» Op pad met de “Blauwe tekst: Richard Weurding Op zaterdag 7 april was ik in de gelukkige omstandigheid om mee te reizen met de overbrenging als ‘leeg materieel’ van het museumstel DE1 41 (‘Blauwe Engel’) van de Maliebaan naar de Nedtrain werkplaats in Leidschendam. 04 »

Engel” De 41 ging naar Leidschendam voor onderhoud. Het rijtuig had namelijk vlakke plaatsen op de wielen en om de loop van de draaistellen weer te optimaliseren moest de DE1 naar de kuilwielenbank in Leidschendam om – in jargon – ‘afgedraaid’ te worden. Uniek moment, want in Leidschendam is de DE1 historisch gezien een heel bijzondere gast. Eerst even terug in de tijd. De DE1 van het museum is gebouwd door Allan in Rotterdam in 1954. Van deze serie zijn er in totaal 30 gebouwd. De DE1 heeft 73 zitplaatsen waarvan 8 in de 1e klasse. Het treinstel weegt 57000 kg en heeft een lengte van 27m; de maximum snelheid bedraagt 100 km/u. Vanwege de mooie blauwe kleur en de gevleugelde versiering op de kop krijgt de DE1 als bijnaam ‘Blauwe Engel’. Daarnaast wordt wat de koosnaam betreft ook een relatie verondersteld met een film waarin Marlene Dietrich een hoofdrol speelt. En niet te vergeten de bijnaam die begin jaren vijftig van de vorige eeuw in de regio werd gegeven aan dit treintype toen daar de stoomtractie verdween en sluiting dreigde: de reddende Engel. Op 7 april vertrokken wij om 10.20 uur vanaf de Maliebaan. De technische crew van het museum had de DE1 al een klein uur warm laten draaien alvorens ‘meester’ Pieter Heijnis de Blauwe Engel exact volgens dienstregeling in beweging bracht. Via Blauwkapel ging het eerst naar Amersfoort waar op spoor 4A kop werd gemaakt en een klein half uur wachttijd was voorzien. VRIENDENDIENST - NOVEMBER 2018 N° 22 05 In omgekeerde richting vervolgden we de rit door Hilversum, door het mooie Naardermeer, en via Weesp, Bijlmer, Breukelen (langs het Amsterdam Rijnkanaal), Harmelen, Woerden en Gouda richting Den Haag. Bij station Ypenburg moest opnieuw kop worden gemaakt, waarna de scherpe boog over de A12 richting de werkplaats Leidschendam werd genomen. Vlekkeloos en prima op tijd arriveerden wij op het emplacement van de werkplaats van Nedtrain. In mijn jonge jaren heb ik gedurende de zomervakanties daar nog een aantal jaren als vakantiekracht gewerkt, maar ik herkende eerlijk gezegd niet veel meer uit die tijd. De werkplaats is omgetoverd tot een high tech onderhoudsbedrijf waar 7 dagen per week 24 uur per dag met de modernste technieken wordt gewerkt. De komst van de DE1 was in dat opzicht een welkome afwisseling en technisch gezien misschien wel een uitdaging op zichzelf. Op zondag 8 april keerde de 41 terug naar haar vertrouwde plekje in het museum.

» Modellenmagazijn geopen Loods Nijverdal. Jarenlang stonden veel modellen hier achter het gaas op deze donkere zolder. Een locatie die moeilijk bereikbaarheid was. Wie herinnert zich in het ‘oude’ museum niet de zaal met daarin de bijzonder fraaie modellen op een mooi voetstuk. Of de treinstellen Mat ’46 op de modelbaan die was ingericht om het principe van het beveiliging systeem bij NS te laten zien. Schaalmodellen van treinen en alles daaromheen hebben echter sinds de opening van het vernieuwde Spoorwegmuseum een bescheiden rol toebedeeld gekregen. Ze waren weliswaar nog in het museum en te zien, maar dan achter het kippengaas op de zolder van Loods Nijverdal. Tekst en foto’s: Harry Peters Zoals gezegd, bij de verbouwing van 2004 kregen zij een plaatsje op de modellenzolder die een paar jaar geleden het veld moest ruimen voor het Techlab. Sinds 5 juli dit jaar wordt een groot deel van de collectie modeltreinen die het museum in depot heeft nu bijzonder fraai tentoongesteld in het die dag geopende modellenmagazijn. Door de kleine depots op de begane grond in Wereld 4 tot één grote ruimte te maken en daar ook het Schuurtje van Vader bij te integreren is een schitterende tentoonstellingsruimte ontstaan. De expositie kent vijf thema’s; de bouwer, de bedenker, de beginner, de bezitter en de buitenbeentjes. Het gaat hierbij over kant-en-klare fabrieksmodellen, 06 proefmodellen van NS van mogelijk nieuw materieel, windtunnelmodellen, zelfbouwmodellen van hobbyisten en modellen voor exposities en/of beurzen. Dankzij een substantiële bijdrage van de Vrienden van Het Spoorwegmuseum konden vele modellen worden gerestaureerd om te worden tentoongesteld. Veel van de exponenten zijn uit de niet-toegankelijke depots van Het Spoorwegmuseum gehaald en worden nu voor het eerst aan het publiek getoond waaronder de waarschijnlijk oudste modeltrein van Nederland uit 1835. Speciaal voor kinderen zijn er bijzondere interactieve handelingen bedacht. De aan- en/of belichting van de modellen maakt

end De vitrine met modellen van NSlocomotieven en - treinstellen in verschillende schalen. Behalve het tweetje mat ’46 van de vroegere modelbaan heeft zelfs de FYRA heeft een prominent plaatsje gekregen. deze nu tot een meer dan volwaardig onderdeel van het museum. De opening op 5 juli ging gepaard met enkele ludieke acts waarna het gezelschap een rondwandeling kon maken door dit bijzonder fraai verzorgde nieuwe onderdeel van het Museum. En het gaf vele bezoekers een goed gevoel daar op een prominente plaats een van de tweetjes Mat ’46 terug te zien die ooit op die mooie modelbaan reden. Een Blauwe Brabander en De Arend met rijtuigen staan opgesteld in de vitrine met topstukken. « Voor dit uitzicht moet u door de knieën. Dit is een werkplaats opgebouwd in een van de vijf kijkdozen onder de grote vitrine. 07

het stationnement in Den haag CS, mooi buiten de kap gepland (foto Peter van Dorp) » Vriendendag 23 juni 2018 Het duurde heel lang voordat we wisten dat op de Vriendendag 2018 echt met treinstel 3426 (beter bekend als de Buffel) kon worden gereden. Bijna letterlijk aan de vooravond kwam het verlossende woord van NS: het is in orde, de nieuwste aanwinst van het museum mocht rijden. Het inmiddels met het museum afgesproken noodscenario kwam niet in werking, de trouwe 273 hoefde niet als vervanger op te treden, hoewel we heel goede ervaringen hebben met dit mooie treinstel. Misschien een volgende gelegenheid. Ondanks het feit dat het materieeltype niet meer bij NS reed maar de daaraan gekoppelde regelgeving nog wel steeds bestond, kon dankzij een creatieve oplossing toch worden gereden met de 3426. De oplossing was om in de regelgeving op te nemen dat die niet gold voor treinstel 3426. Het had allemaal te maken met de detectie problemen van dit materieeltype waardoor 10 baanvakken ‘verboden’ waren. En natuurlijk moest worden voorkomen dat we onderweg te maken zouden krijgen met het volgens de letter uitvoeren van de regels en de Buffel niet verder zou kunnen rijden. Dit alles werd dus opgelost, zij het dat de organisatoren van de Vriendendag er dit keer een nachtje slecht van geslapen hebben…… D 1312 d i d V id d 2 j i 2012

Vertrek Maliebaan (foto Harry Peters) De 3426 was uit Blerick overgebracht naar de Maliebaan waar op 23 juni op tijd werd vertrokken. Via de Gooilijn met stoppen in Hilversum en Amsterdam werd Beverwijk bereikt waar het bijna 100 man tellende gezelschap de wandeling maakte naar de klaar staande historische bussen van het NZH Vervoermuseum terwijl de Buffel in Haarlem werd geparkeerd. De bussen brachten ons naar de schitterende locatie van het Hoogovens Bedrijfsmuseum. Bij de voorbereiding van deze dag waren we er al op bezoek geweest om alles te bespreken en ook toen al was de ontvangst door de vrijwilligers van het museum allerhartelijkst. Ook de ontvangst op onze Vriendendag was keurig geregeld en alom werd erkend dat het vergaderen in zo’n bedrijfsomgeving toch wel iets bijzonders is. De vergadering verliep soepel en kon worden afgesloten met het traditionele verhaal van Peter-Paul de Winter (Hoofd Collecties van het museum) die overigens na zijn verhaal kon blijven staan om een cadeau overhandigd te krijgen. Harry Peters was in het bezit gekomen van een cabinelamp uit een inmiddels al lang geleden gesloopt treinstel van type mat ’36. Wetende dat hard wordt gewerkt aan de restauratie van de 252, de enige nog overgebleven vertegenwoordiger van dit materieeltype, vond Harry het niet meer dan logisch dat de cabinelamp een plaats zal krijgen in ‘onze’ 252. Na een rondleiding door het museum werd met de excursietrein van de Hoogovens Stoomclub een rit gemaakt over het bedrijfsterrein. Een imponerende gebeurtenis, alleen al door het feit dat de stoomloc bij het omrijden een redelijk bermbrandje stichtte. De bedrijfsbrandweer van de Hoogovens moest er aan te pas komen om het spul te blussen. Ondanks de opgelopen kleine vertraging kond de vervolgreis met de Buffel op tijd starten. Verbaasde gezichten van toevallig aanwezige reizigers, ook nog eens afkomstig uit de Achterhoek, die niets snapten van de omschrijving ‘museum materieel’: deze treinen rijden toch gewoon bij ons? VRIENDENDIENST - NOVEMBER 2018 N° 22 Op de Oude Lijn werd nog maar weer eens bewezen dat de DM-treinstellen zeer goede rij eigenschappen hebben: ook met hoge snelheid is het comfortabel reizen. In Den Haag CS was in overleg met de NS planners de ‘parkeerplaats’ zodanig gepland dat volop van het zonlicht kon worden geprofiteerd. Na een stukje met aangepaste snelheid te hebben gereden in verband met die detectieproblemen (alles verliep trouwens zonder problemen) en verbaasde reizigers in Breukelen achter latend die de Buffel wel langs het perron zagen om kop te maken richting Utrecht CS maar helaas niet mee konden, werd in de Domstad keurig op tijd de Vriendendag 2018 afgesloten. En nu wordt het weer puzzelen wat we in 2019 zullen bedenken. Het omrijden van de stoomloc bracht de bedrijfsbrandweer van de Hoogovens in beweging (foto Peter van Dorp) De Buffel vertrekt uit Beverwijk naar Haarlem (foto Harry Peters) Harry Peters en Richard Weurding overhandigen de cabinelamp aan Peter-Paul de Winter (foto Peter van Dorp) 11 »

» DM’90 (beter bekend als Buffel) naar het Museum EINDE ‘DIESELELEKTRISCH’ TIJDPERK BIJ HET REIGERSMATERIEEL Peter-Paul de Winter schudt de hand van Bernd Jan Kraan, de machinist die de Buffel naar het Museum reed (foto Harry Peters) Op woensdag 29 augustus 2018 is dieseltreinstel 3426, beter bekend als de “Buffel”, door NS-Reizigers overgedragen aan het Spoorwegmuseum in Utrecht. Tot eind oktober was het treinstel te zien in het museum en bij verschijning van deze Vriendendienst zal het weer terug gekeerd zijn in Blerick. De Buffel is het laatste treintype dat NS zelf heeft ontworpen. Het was de opvolger van de Plan U en (nog eerder) de Blauwe Engel waarvan ook een exemplaar in het museum is bewaard, de DE3 114 en de DE1 41. Op 5 juni 1996, nog niet zo erg lang geleden dus, werd de Buffel gepresenteerd. Destijds was het de meest moderne trein van NS: robuuste treinstellen die lekker reden, ze haalden een snelheid van 154 km/u. Tijdens de Vriendendag op 23 juni hebben we met de 3426 gereden en op de ‘Oude Lijn’ die goede rijkwaliteiten van dichtbij mee gemaakt. Omdat het beleid van NS zodanig is gewijzigd dat er niet meer wordt gereden op de regionale lijnen raakten de Buffels overbodig. Met de overdracht aan het museum nam NS afscheid van het in 1934 begonnen tijdperk van het dieselelektrische reizigersmaterieel. ’s Morgens was de 3426 uit de tijdelijke stallingsplaats Blerick vertrokken. Deze laatste rit van een dieseltreinstel in de NS reizigersdienst voerde via Venlo, ’s-Hertogenbosch, Utrecht Centraal naar Amersfoort. Na een tankbeurt aldaar werd dus de laatste etappe afgelegd naar het Spoorwegmuseum. En na aankomst daar op het spoor langs het seinhuis, werd het treinstel formeel overgedragen aan Hoofd Collecties Peter-Paul de Winter die zichtbaar verheugd met de nieuwe aanwinst en dat ook liet blijken in zijn dankwoord. 10 De DE1 41 (inmiddels zo’n …. Jaar oud) verwelkomt de 3426 in het Museum (foto Peter van Dorp) Het was al met al een bijzondere overdracht die ook was aangekondigd via de digitale Vriendendienst die alle leden van de vereniging ontvangen waarvan het emailadres bij ons bekend is. Nog niet aangemeld? Stuur even een email naar ledenadministrateur@vriendennsm.nl De Vrienden konden konden zich zo via onze website aanmelden om deze toch wel speciale rit mee te maken. En daar is ruim gebruik van gemaakt. Elders in deze Vriendendienst vertelt Lasse, ons jongste lid, over zijn ervaringen bij de overbrenging. Vertrek Geldermalsen (foto Peter van Dorp) De 3426 in ’s Hertogenbosch op weg naar Amersfoort (foto Peter van Dorp)

» De Buffel is een diesel….. Lasse Kneubühl (met dank aan mamma) Woensdag 29 augustus ben ik alleen met mijn moeder naar Amersfoort gegaan. Daar kwam de Buffel en ik mocht mee om hem naar het museum te brengen. Opa zegt dat ik het jongste lid ben van het spoorwegmuseum. Ik ben ook lid van de Rail Rookies van het museum. Ik vind treinen echt heel leuk. Mijn broertje ook wel hoor, maar hij vindt motors veel leuker. Maar ik ken ook veel verschillende treinen. Mat 64, SLT, ICM. De Buffel kende ik nog niet, maar had ik al wel een keer gezien in een blad dat ik altijd van mijn opa krijg als hij het gelezen heeft. Ik wist alleen niet dat hij zo heette. Omdat ik pas vijf ben, ging mijn moeder mee, want ik kan natuurlijk niet alleen reizen, toch! Maar mijn moeder is ook gek op treinen, dus dat is wel leuk. In Amersfoort moesten we wel even wachten, want de Buffel moest nog getankt worden. Dat is grappig, een trein tanken. Ik kon de benzinepomp alleen niet zien. De Buffel is een diesel, hij heeft dus niet zo’n ding bovenop. Pa.. panto..pantograaf! Hij stonk wel heel erg hoor en maakte veel lawaai. Ik vond het echt niet lekker! Ik heb nog nooit een diesel zien rijden in het echt. Wel heb ik in het spoorwegmuseum dieseltreinen gezien, maar die staan stil. Daar kan je ook niet in. In deze mocht ik mee. Dus dat was heel leuk! Want deze reed écht! Het was leuk dat NS allemaal hoedjes had klaar gelegd. Ik heb een hoedje bewaard. Nu staat de Buffel in het museum. Net als de hondekop. Weet je dat de hondekop ook Mat 64 heet? Mamma zegt alleen dat die eigenlijk geen hondekop heet, maar ik noem hem wel zo. Mamma’s trein is de 252. Mijn lievelingstrein is een ICE. Ik ga gauw met mijn opa weer naar het spoorwegmuseum. Die vertelt altijd veel van treinen. Later wil ik machinist worden én brandweerman. « VRIENDENDIENST - NOVEMBER 2018 N° 22 11

» Treinhumor De oudere leden van de Vereniging die ooit nog wel eens de vertrouwde ‘Koppeling’ lazen, het indertijd wekelijks verschijnende personeelsblad van NS, herinneren zich ongetwijfeld nog wel de rake cartoons die op de voorpagina van het blad waren opgenomen. Tekeningen die betrekking hadden op een actuele gebeurtenis die dan op een humoristische wijze werden weergegeven. Een vak apart om een geslaagde cartoon te maken. De redactie van onze digitale Vriendendienst is heel blij dat wij eigenlijk een goede opvolger hebben van Eric Mochel, destijds de tekenaar bij de Koppeling. Al enkele uitgaven van de digitale Vriendendienst konden worden opgefleurd door de kunstwerkjes van Hans Proper. 06 12 Uiteraard waren het nu onderwerpen die te maken hadden met de Vrienden en het Spoorwegmuseum, maar Hans heeft steeds de humoristische invalshoek weten te vinden en dat gecombineerd met een gevoel voor detail zijn het eigenlijk mini schilderijtjes geworden.

Dat wij er trots op zijn deze kunstwerkjes te mogen publiceren mag wel duidelijk zijn en om ook de Vrienden die nog geen digitale Vriendendienst ontvangen te laten meegenieten hierbij een collage van de verschenen exemplaren. Wilt u ze elke maand zien en heeft u uw emailadres nog niet aan ons doorgegeven: stuur even een berichtje aan ledenadministrateur@vriendennsm.nl VRIENDENDIENST - NOVEMBER 2018 N° 22 13 «

» kop artikel 8Presentatie door Roger van Boxtel Regelmatig worden voor de leden van de Vereniging presentaties georganiseerd. De aankondiging daarvan gaat dan via de digitale Vriendendienst die wordt toegestuurd aan die Vrienden waarvan wij het emailadres hebben. De altijd interessante onderwerpen worden door deskundige sprekers behandeld en ook op woensdagavond 3 oktober was dat het geval. Rick Meijer en Peter van der Vlist Deze avond was echter wel heel speciaal: de Vrienden kregen de gelegenheid om van Roger van Boxtel, “de eerste man bij de Spoorwegen”, het een en ander te vernemen over de actuele situatie bij NS en de toekomstplannen. En de hoog gespannen verwachtingen van deze avond werden waar gemaakt. Roger van Boxtel staat drie jaar aan het roer bij de NS en was, zoals hij zei: “groen en nat achter de oren” toen hij begon. Nu werkt hij met passie bij het mooie NS-bedrijf. De weken voor deze lezing zijn intensief geweest waarbij het ongeluk bij Oss een onuitwisbare indruk heeft achter gelaten. IJlings terug gekeerd van 14 besprekingen met o.a. de DB in Berlijn heeft hij ter plaatse zoveel mogelijk steun verleend aan betrokken medewerkers. Hij memoreerde in dit verband de saamhorigheid van alle NS-ers, iedereen leefde mee als “familie”. Dat maakt het bedrijf zo waardevol. Bij zijn aanstelling bij NS waren er best een paar knelpunten. Van Boxtel trad aan na de onregelmatigheden met de aanbesteding in Limburg. Hij herinnert zich dat er mensen waren die hem zagen als als een buitenstaander. Het was hem duidelijk dat feiten en successen tellen, NS moest weer als een geolied bedrijf functioneren en het vertrouwen moest

» weer hersteld worden alvorens grootse plannen ten uitvoer konden worden gebracht: “Eerst doen wat we moeten doen. Dat lukte. De prestaties zijn verbeterd en staan op groen. Inmiddels hebben we 20% meer reizigers en voor drie miljard geïnvesteerd in nieuw materieel. Daarnaast wordt bestaand materieel gerenoveerd waarbij duurzaam wordt gewerkt door zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken”. Over het Museum zei Roger van Boxtel dat hij het een geweldig museum vindt. Het is volgens hem een huis waar niet alleen gekeken moet worden naar het verleden maar waar je ook moet tonen hoe de toekomst van het reizen per trein zal zijn. Hij stelde voor om één dag per jaar een ‘spoordag’ te organiseren, te laten zien wat er gebeurt op het gebied van de spoorwegen, maar dan nationaal. En ook in samenwerking met vele andere partijen. De NS wordt een mobiliteitsbedrijf met niet alleen de trein als vervoersmiddel. Maar daar hoort ook de OVFiets bij en andere vormen van aanvullend vervoer. Van Boxtel: “Internationaal gezien zijn we al succesvol met de treinreis naar Brussel en Parijs (Thalys) en nu ook met Londen (Eurostar). Straks met de douanefaciliteiten in Amsterdam en Rotterdam brengt ons in een kleine vier uur naar hartje London. We overleggen samen met andere partners in Duitsland over verbeteringen van de verbinding met Berlijn, Düsseldorf en Frankfurt. Duitsland is ten slotte ook onze naaste buur”. Helaas staat spoorinfrastructuur niet zo hoog op de politieke agenda als Van Boxtel eigenlijk zou willen. Hij noemt bijvoorbeeld de uitbreiding voor het station Schiphol, waar de reizigers bij wijze van spreken bijna van de perrons vallen. Op sommige trajecten zou NS graag spoorverdubbeling zien om elke tien minuten een snelle trein naast de Sprinter te laten rijden. En wat te denken van een groot en efficiënt netwerk dat de Randstad omspant, inclusief Utrecht en Eindhoven of de verbetering van het spoor naar Arnhem en Nijmegen en Schiphol-Amsterdam. Het zijn voorbeelden van de interne dynamiek van de groeiende NS. Een nadeel van de aanschaf van al het nieuwe materieel is trouwens wel dat er een gebrek aan opstelruimte ontstaat. Uiteraard vindt er overleg met Prorail plaats om tot goede oplossingen te komen. In het enthousiaste verhaal van de heer Van Boxtel kwamen nog vele andere onderwerpen voorbij, het zou op deze plaats te veel ruimte innemen om ze allemaal te noemen. Bijvoorbeeld het streven om de trein meer en meer in de plaats te laten komen van het korte afstand vliegverkeer, de stations staan immers bijna altijd in de stadcentra! Het succesvol internationaal opereren met het dochterbedrijf Abellio van NS in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daar is die organisatie van gelijke omvang, zo niet groter dan onze NS. Maar ook het effect van de verstoringen in de dienstregeling als gevolg van de incidenten op het spoor (bijvoorbeeld zelfdodingen) waarbij Van Boxtel stil stond bij het leed dat daarbij ook NS-personeel, machinist en conducteur, wordt aangedaan. Het was een zeer interessante en verhelderende avond, niet in de laatste plaats door de enthousiaste wijze van vertellen door Van Boxtel. Aan het eind konden de aanwezigen hun vragen kwijt. Er werd bijvoorbeeld kort ingegaan op het succes van andere vervoerders en de samenwerking met die bedrijven. En de noodzaak van eerste en tweede klas compartimenten, kunnen we dat ons werkelijk nog veroorloven? En de keuze voor dubbeldeks treinstellen of niet. En daarbij werd het de gastspreker niet kwalijk genomen niet meteen te weten wat met de aanduiding 1201 werd bedoeld. Die deskundigheid was volop in de zaal aanwezig. Roger van Boxtel komt over als een bevlogen NS-man waarvan velen de wens opperden dat hij lang op zijn post mag blijven om waar te maken wat de aanwezigen als ‘toekomstmuziek’ konden horen. Hij vond het ontzettend leuk om met de Vrienden in gesprek te zijn geweest en kreeg als dank voor zijn aanwezigheid uit handen van onze voorzitter Richard Weurding het mooie boek ‘Sporen van Smaragd’. VRIENDENDIENST - NOVEMBER 2018 N° 22 15

» Collage Foto 9.1 omC 914 in Goes op 31 juli 1938; foto W.D.J.Cramer (archief Stichting NVBS Railverzamelingen) Foto 9.2 DE3 147 bij Eefde onderweg naar Zutphen op 24 juli 1960; foto R. Ankersmit (archief Stichting NVBS Railverzamelingen) MET DE BUITENDIENSTSTELLING VAN HET DM90 IS EEN EIND GEKOMEN AAN DE DIESELTRACTIE BIJ HET REIZIGERSMATERIEEL BIJ NS. DRIE ICONEN ZIJN IN ONS MUSEUM BEWAARD GEBLEVEN. Foto 9.3 omBC 2907 in Amersfoort op 21 augustus 1949; foto J.Voerman (archief Stichting NVBS Railverzamelingen) Foto 9.4 DE5 189 onder de kap van Amsterdam CS op 5 juni 1972; foto P.W. van der Vlist Foto 9.5 DE 68 in Utrecht CS, afkomstig van Werkspoor op 16 april 1968; foto P.W. van der Vlist Foto 9.6 DE4 502 als TEE 91 bij Haarlem op 12 juni 1973; foto P.W. van der Vlist Foto 9.8 DH2 3230 naar Roodeschool bij Warffum op 2 september 1984; foto P.W. van der Vlist Foto 9.9 DM 3426 in Utrecht CS tijdens de Vriendendag op 23 juni 2018; foto H.Peters Foto 9.7 DE3 146 in rust in Dordrecht op 20 oktober 1971; foto P.W. van der Vlist

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
Home


You need flash player to view this online publication