21

Peter-Paul de Winter geeft toelichting (foto Richard Weurding) De voorzitter aan het woord (foto Hans Altena) Hij vertelde ook over de organisatie van de tentoonstelling. Het regelen van de te lenen rijtuigen werd door de corona perikelen in Duitsland en België belemmerd. Toch is alles op tijd gereed gekomen. De tentoonstelling is zeer positief ontvangen, de bezoeker krijgt veel informatie over het ‘eten en drinken in de trein’. Uitspringend voor de Vrienden is natuurlijk de Plan D-RD. De restauratie van dit rijtuig was toch een hele klus met veel ‘verrassingen’ en teleurstellende ontdekkingen. Dat het toch zo mooi tot de huidige presentatie is gekomen, is te danken aan de organisatie met en door vrijwilligers en vak-firma’s. En natuurlijk aan de sponsoring door de Vrienden, de Goede Doelen Stichting Nh1816 en de BankGiroLoterij. Een ieder is het er over eens: het is een pronkstuk, vergeet hoe het was een paar maanden geleden. In het museum is een meerjaren project gestart: het registreren en digitaliseren van de collectie in het museum. Op basis van een gedegen plan wordt een inhaalslag gemaakt van veertig jaar: “de registratie fabriek” genoemd. Het resultaat is straks online beschikbaar. Nog een project en zeer zichtbaar voor de bezoekers is de modernisering van ‘de Stalen Monsters’. Na zestien jaar intensief te zijn bezocht en bereden is groot onderhoud onontkoombaar. Ter vermijding van storingen en ook ter garantie van de veiligheid. Het verhaal rond de beroepen bij ‘Het Spoor’ wordt aangepast. De (her)opening is gepland op 8 december. Het rijden met museummaterieel zal steeds moeilijker worden, ook door de aangescherpte regelgeving. Ook de budgetten slinken. Uit vragen over de toestand van rijtuigen en locomotieven bleek duidelijk dat enkele aanwezigen zeer wel op de hoogte zijn van het wel en wee van de collectie. Ook bij de rondvraag bleek weer de betrokkenheid van de Vrienden. Gevraagd werd waar gesignaleerde hiaten bij de beschrijvingen in het museum kunnen worden gemeld. Dit kan bij het Spoorwegmuseum en ook via de website van de Vrienden. Ook een suggestie: bij de uitgang een plakkaat met folders te plaatsen ter informatie over de Vrienden. Hierover lopen al gesprekken en de folders zijn aanwezig in het folderrek tegenover de ingangscontrole. De voor de Vrienden georganiseerde lezingen worden altijd goed bezocht. Maar het tijdstip in de avonduren is voor de mensen die van ver komen een hindernis. Voorgesteld wordt te bekijken of bijvoorbeeld een zaterdagmiddag mogelijk is. Voorstel zal worden bekeken. Terugkijkend: het was een prettige en levendige vergadering. Toch hopen we het volgend jaar weer “live” te mogen. Op Twitter was het bericht te lezen dat de foto’s van de ALV door 600 volgers was gedeeld. Ook op facebook was er met een dergelijk aantal mensen veel belangstelling. De vergadering is op voor de leden van de vereniging te zien na inloggen op onze webiste. Het middagprogramma bestond uit een preview van de documentaire ‘Bestemming: station Zeist’. In deze Vriendendienst leest u meer over deze boeiende productie. n VRIENDENDIENST - NOVEMBER 2020 NR 26 21

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication