3

Van de redactie en het bestuur Ik neem maar even de vrijheid om niet alleen in mijn rol van redacteur van de Vriendendienst deze tekst op te schrijven, maar ook in die andere boeiende rol: secretaris van het bestuur. Het eerste nummer van dit jaar was het mooi uitgevoerde jubileumnummer en meteen bedoeld als bewaarexemplaar. De nu voor u liggende uitgave van de Vriendendienst heeft weer een meer gebruikelijke omvang. Op het moment dat ik met de samenstelling van het blad bezig ben tuimelen de berichten over het corona virus over elkaar heen. Ook in de laatste weken van ons 50-jarig jubileumjaar worden we achtervolgd door de maatregelen van de overheid. Mocht de ledenvergadering op 31 oktober in eerste instantie nog door maximaal 50 personen worden bezocht, na weer een persconferentie werd dat tot 30 terug gebracht. Elders in deze Vriendendienst leest u een verslag van deze in veel opzichten toch wel bijzondere vergadering. Ook onze Vriendenrit is in zekere zin gesneuveld onder invloed van de corona maatregelen. Het gaan rijden met een wel heel bijzondere stroomlijntrein (de twee museumtreinstellen en het viertje van de Stichting Hondekop) zou ongetwijfeld heel veel belangstellenden op de been hebben gebracht. De conditierit met de museum treinstellen kreeg al veel belangstelling, ook al meer dan eigenlijk verwacht. Rekening houdend met de corona afspraken, zeker rond grote groepen, en de te verwachten grote drukte met fotografen op de perrons heeft het bestuur besloten af te zien van deze rit. Overigens in goed overleg met het museum en de hondekop stichting, We hopen dat we ergens volgend jaar een nieuwe kans krijgen. Dan weer even in mijn redacteursrol: ook in deze Vriendendienst aandacht voor de terugkeer van de VRIENDENDIENST - NOVEMBER 2020 NR 26 3 1501. We spraken met twee nauw betrokken vrijwilligers en in het verslag leest u meer over de werkzaamheden in Blerick. Op het prikbord op de achterzijde zijn ook nog passende foto’s geplaatst. Natuurlijk wordt terug gekeken op de presentatie van de mooie RD op 18 juni. Rick Meijer, redacteur van de Vriendendienst digitaal, levert in deze Vriendendienst bijdragen met verslagen van de boeiende lezingen van Tuur Verdonck en Arjan den Boer. Op deze plaats wijs ik u alvast op het verhaal over de documentaire ‘Bestemming Station Zeist’. Na de ledenvergadering kregen de aanwezige Vrienden de preview van deze boeiende documentaire. Er bestaat de mogelijkheid de film nog eens te bekijken. Of aan te schaffen. Met aandacht voor de hierboven al genoemde conditierit van de museumtreinstellen en de komst van de Sprinter heb ik het idee dat er weer een goed gevuld nummer van de Vriendendienst voor u ligt. Zoals altijd, met redactionele groet, Peter van der Vlist

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication