11

De Blauwe Roemeen Familielid van de museum WR 4249 in Rotterdam CS op 19 april 1976 (foto: D.W. Eveleens Maarse) In het jubileumnummer van de Vriendendienst dat vorig jaar verscheen werd uitgebreid ingegaan op de financiële bijdragen van de Vrienden in de afgelopen jaren. Kleine en grotere projecten werden getoond, maar een belangrijk onderwerp werd niet genoemd. Een omissie in de opsomming van belangrijke bijdragen van de Vrienden die met dit artikel wordt hersteld. Aandacht voor de Blauwe Roemeen. En als we het hebben over de ‘Blauwe Roemeen’ dan gaat het over rijtuig WR 4249, onderdeel van de serie 4242-4249, in 1943 gebouwd door Astra in Roemenië. De rijtuigen deden dienst in de inter nationale trein Hoek van Holland - Hannover “Scandex”, de NordWest Expres en in diverse vakantietreinen. In een brief van 18 maart 1981 laat de toenmalige secretaris/penningmeester van de Vereniging van Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum aan de toenmalige directie van de Stichting Nederlands Spoorwegmuseum weten dat ‘gevolg gevend aan het desbetreffende besluit van 24 januari, onze bankier opdracht is gegeven tot overboeking van een bedrag van fl. 30.000 op Op 23 maart meldt de directie van het Museum aan het bestuur van de Vrienden dat ‘volgens de meest recente berichten uit Oostende de vorderingen thans zodanig zijn dat wij het rijtuig begin mei hier kunnen verwachten’. Het is dan natuurlijk nog onduidelijk hoe lang het zal duren voordat de eerste bezoekers van hun kopje koffie kunnen genieten, maar aangenomen wordt dat het wel in de zomer van 1981 zal zijn. Vervolg verhaal op pagina 14 >>> de postrekening van uw Stichting’. Het bedrag is bedoeld als bijdrage in de kosten van verbouwing van het onlangs door het Spoorwegmuseum aangekochte Wagons Lits-rijtuig dat het ontbreken van een restauratie in het museum moest gaan compenseren. VRIENDENDIENST - MEI 2021 NR 27 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication