3

Redactioneel… Het eerste nummer van de Vriendendienst van 2021 verschijnt in een nu al weer maanden durende periode waarin ons museum gebukt gaat onder de effecten van de corona. Na de periode waarin bezoek nog mogelijk was na aanmelding voor een tijdslot gingen de deuren weer op slot. Geen bezoek meer. Ook de mooie tentoonstelling Tosti’s, Truffels, Treinen moest de corona ellende gedogen. Bij de afronding van dit nummer van de Vriendendienst is er helaas nog weinig zicht op verbetering. Hoewel in de persconferentie op 21 april enige versoepeling werd aangekondigd werd in de dagen daarna duidelijk dat het daar even bij zou blijven. In het weekend van 24 april was het museum wel voor drie dagen open. De Museumvereniging organiseerde in 17 loca ties een pilot, in opdracht van het ministerie van OCW. Ons museum werd door 2.200 Museum kaart houders bezocht. Het museum heeft veel positieve reacties gekregen. Veel bezoekers kwamen speciaal voor de nog op stapel staande tentoonstelling ‘Spoor van Verbeelding’. Opvallend was dat veel bezoekers aangaven voor het eerst in het museum te zijn. Laten we nu maar hopen dat het museum snel weer open mag. Het depot Blerick komt in twee artikelen aan de orde. Rick Meijer had de gelegenheid door de loodsen te wandelen die na de asbest sanering zijn vrij gegeven. Blerick is ook de ‘hotspot’ waar hard wordt gewerkt aan de restauratie van het laatst overgebleven treinstel van het type materieel ’36. Met een voorzichtig uitzicht op mei 2023. Op 15 mei van dat jaar is het namelijk 85 jaar geleden dat het geëlektrificeerde middennet (Rotterdam/Den Haag/Amsterdam - Arnhem/Eindhoven) in dienst werd gesteld, een moderniseringsslag bij NS die misschien pas met Spoorslag ’70 werd geëvenaard. Als deel van de uit 53 twee- en 37 driewagenstellen bestaande vloot mat’36 ging de 252 vanaf 15 mei 1938 dienst doen. Harry Peters schetst activiteiten die vooraf gingen aan de grote verbouwing van ons museum, vele jaren geleden. Foto’s uit die periode waren aanleiding om er in deze Vriendendienst nader op in te gaan. Het zijn namelijk boeiende foto’s: een kaal achterterrein, in de open lucht staande rijtuigen, bedoeld voor Wereld 3 en het schuiven van de 6317. Met artikelen over de Sprinterkop, het (jaren geleden) schilderen van de Blauwe Roemeen, de (actuele) schilderbeurt van de blauwe 1202 in Madurodam en de verkoop van het TEE-materieel ben ik als redacteur weer tevreden over dit goed gevulde nummer. Met dit keer bijzondere middenpagina’s. ...en namens het bestuur In mijn rol van secretaris van het bestuur meld ik op deze plaats dat het plan een familiedag te organiseren nog steeds op tafel ligt. Dat waren we vorig jaar al van plan als onderdeel van ons 50-jarig jubileum. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de stand van zaken rond corona , bijvoorbeeld de vaccinatie, het bestuur onvoldoende vertrouwen geeft om deze toch hopelijk feestelijke dag op korte termijn te kunnen organiseren. Mochten de omstandigheden dat toelaten en de plannen toch verder uitgewerkt kunnen worden dan zullen de leden uiteraard op de hoogte worden gesteld. Op basis van dezelfde overweging heeft het bestuur besloten de algemene ledenvergadering opnieuw in het najaar te plannen. Hopelijk dan weer ouderwets, met een vriendenrit. Met Vriend-elijke groet, Peter van der Vlist redacteur Vriendendienst secretaris bestuur VRIENDENDIENST - MEI 2021 NR 27 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication