19

» Subsidie van de Vrienden voor restauratie treinstel 252 Het treinstel 252 werd in 1972 op particulier initiatief van de sloop gered en later aan de goede zorgen van vrijwilligers van de in 1979 opgerichte Stibans toevertrouwd. Deze enige vertegenwoordiger van het in 1938 in dienst gestelde stroomlijnmaterieel (zie elders in deze Vriendendienst) werd in 2009 in eigendom overgedragen aan het Spoorwegmuseum. Op 11 november 2011 komt de 252 aan in het museum na de caasco revisie Dankzij vele donaties in het verleden en de bijdragen van de donateurs van de Stibans konden vervolgens het casco en de draaistellen in Duitsland worden hersteld. Na enige tijd in het museum in Utrecht gestaan te hebben is het treinstel verhuisd naar Blerick. Daar is begonnen met de opbouw van het interieur. Laatste tijd was nog maar een klein aantal vrijwilligers actief met de restauratie. Dat kwam ook omdat veel onderdelen als gevolg van de asbest problematieklange tijd onbereikbaar waren, een planning en noodzaak ontbrak en er nog vele andere projecten in uitvoering waren. De werkplaats kon bovendien alles behalve optimaal gebruikt worden door ruimtegebrek. Nu de omstandigheden drastisch verbeterd zijn wil het Spoorwegmuseum heel graag dat treinstel 252 begin 2023 weer op de baan kan komen. Hierbij is ‘in rijvaardige staat’ het ideaal plaatje. Er is verspreid over de jaren door verschillende partijen aan het treinstel gewerkt. Belangrijk was de casco revisie bij SFW Delitzsch, waarna de 252 in 2011 tijdelijk in het museum terugkeerde. Op dit moment wordt in Blerick de verdere afb ouw ter hand genomen. Het kan mogelijk zijn dat bepaalde zaken opnieuw of anders uitgevoerd gaan worden dan voorheen voorzien was. Niet iedere wens en origineel detail is haalbaar, er zullen compromissen nodig zijn. Er zal zoveel mogelijk gebruik moeten worden gemaakt van bestaande onderdelen, ook als dat wat meer moeite kost dan nieuw aanmaken. Dat is ook geen bezwaar, het is immers een oud treinstel dat gerestaureerd wordt, het is geen nieuwbouw. Niet eerder heeft het Spoorwegmuseum zelf een vrijwel geheel kaal treinstel, zonder elektrische installatie, aandrijving of interieur toch weer weten op te bouwen tot een rijdend pronkstuk! Een belangrijk punt bij dat afb ouwen was en is het beschikbare budget. Nu resteert de donatie van de Stibans, de stichting die als fondsenwerver nog actief is. Het is moeilijk om meer budget vrij te maken. Geld op betekent ‘project klaar’. Subsidies worden alleen gegeven bij nieuwe projecten, vrijwel nooit bij iets dat al in uitvoering is. Maar gelukkig zou het budget (net) voldoende moeten zijn voor een rijdend, afgebouwd treinstel. In dat verband is het goed te melden dat het bestuur van de Vrienden in de bestuursvergadering op 23 april unaniem besloten heeft een substantieel bedrag beschikbaar te stellen als bijdrage aan de restauratie van de 252. Op korte termijn zal verder overleg plaats vinden met Peter-Paul de Winter, hoofd collecties van het Spoorwegmuseum. In de komende Ledenvergadering zullen nadere bijzonderheden worden gemeld. VRIENDENDIENST - NOVEMBER 2019 N° 24 VRIENDENDIENST - MEI 2022 N° 29 19 »

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication