3

» Van de redactie Dit eerste nummer van 2022 is wat de vormgeving betreft het eerste dat is verzorgd door het bureau ‘Klikkracht’. Al vele jaren werkte de redactie tot volle tevredenheid samen met Bianca Striesenau die echter heeft aangegeven om gezondheidsredenen te moeten stoppen met haar werkzaamheden. Ook op deze plaats een dankwoord aan Bianca voor de vele fraai vorm gegeven nummers van ons magazine. De redactie heeft er alle vertrouwen in dat deze lijn met het bureau Klikkracht zal worden voort gezet. In dit nummer is er verhoudingsgewijs veel aandacht voor (de restauratie van) treinstel 252. Niet alleen wordt u weer nader geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden in Blerick, maar heel belangrijk in dit verband is de mededeling dat het bestuur van de Vereniging unaniem heeft ingestemd met een financiële bijdrage aan dit project. Ook in deze uitgave van de Vriendendienst enkele personele zaken. U kunt kennis maken met Willem Voet en Charlotte Weber, de opvolgers van onze webmaster Piet Meijer. En Maarten Klont introduceert zich, hopelijk kan hij in de komende ledenvergadering worden benoemd als bestuurslid van de Vrienden. Ook nieuw, maar in geheel ander verband, zijn de attributen die we gaan gebruiken bij beurzen: fraaie banners een een professioneel tafellaken. Hierbij past ook (en misschien heeft u hem al gezien bij een bezoek aan het museum) de mooie poster op het middenperron. Naast de vele nieuwigheden ook aandacht voor het verleden. In januari was het 65 jaar geleden dat locomotief 2104 (Blikken Tinus) in het Spoorwegmuseum arriveerde. In dit nummer wordt beknopt ingegaan op de geschiedenis van deze serie markante locomotieven. En dit jaar is het in mei 85 jaar geleden dat het eerste treinstel van het type mat’36 op de baan kwam. Er volgde indertijd een uitgebreid pakket proefritten in het kader van de historische gebeurtenis in mei 1938: de indienstelling van het geëlektrificeerde middennet en het park treinstellen mat’36. « VRIENDENDIENST - MEI 22 N° 29 3 Zal er volgens de huidige plannen volgend jaar in een tentoonstelling uitgebreid aandacht worden geschonken aan deze gebeurtenis, op kortere termijn is er natuurlijk de op 16 mei geopende tentoonstelling ‘Expeditie Posttrein’. Ook op deze plaats alvast de aankondiging van de Algemene Ledenvergadering en de traditionele Vriendenrit. U leest daar elders meer over. De vergadering staat gepland op zaterdag 2 juli in het Museum. De Vriendenrit vindt plaats op zaterdag 1 oktober. Bij de afronding van de proefdruk van deze Vriendendienst ontving de redactie een aantal foto’s van actuele gebeurtenissen waar uiteraard alsnog ruimte voor werd gemaakt in het concept. Op het traditioneel op de laatste bladzijde geplaatste prikbord deze keer een paar foto’s van materieel dat een rol heeft gespeeld bij het postvervoer, het thema van de momenteel in het museum lopende tentoonstelling. Met redactionele groet, Peter van der Vlist

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication