8

» Wisseling van de wacht Al in 2017 deed het bestuur een oproep onder de leden om hulp te bieden bij de verschillende activiteiten binnen de vereniging die al waren of nog moesten worden ondernomen. Gelukkig meldden toen een aantal enthousiaste Vrienden zich bij het bestuur. In gesprekken met Piet Meijer en het duo Willem Voet en Charlotte Weber kijken we terug en vooruit. Piet: ‘Ik reageerde, naar later bleek samen met ons latere bestuurslid Martijn Bijvoet, op die oproep van het bestuur omdat ik meende wel te kunnen helpen. Op 11 april vloeide daar een ontmoeting uit voort met de secretaris van onze vereniging. Die ontmoeting vond plaats op Amsterdam CS. We vergaderden daar in de bekende stationsrestauratie waar ik met Peter kennis maakte’. 8 Het werd een open, maar vooral aftastend gesprek. Piet heeft daar zijn plannen en zienswijze duidelijk kunnen maken. Piet: ‘Er was helaas geen wifi aanwezig zodat ik niet mijn voorbereidingen kon laten zien. We spraken wel af dat ik later terug zou komen op wat er allemaal mogelijk was met de door mij voorgestelde website’. De vereniging werkte al enige tijd met een website die was ontworpen door Frans Heijnen, de toenmalige penningmeester. Piet startte medio april 2017 met het ontwerp en de bouw van wat nog steeds onze huidige website is. Piet werd uitgenodigd deel te nemen aan een bestuursvergadering en hij herinnert zich zijn optreden nog goed: ‘Op 27 mei was ik uitgenodigd aan te schuiven met als doel mijn gefröbel daar te presenteren. Wat ik kon laten zien was eigenlijk een spin off van de toenmalige museumsite’.

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication