5

Met belangstelling wordt geluisterd naar Peter-Paul de Winter De Algemene Leden Vergadering Op 2 juli 2022 vond de ALV plaats in het Spoorwegmuseum. Waarschijnlijk omdat dit jaar de vergadering en de Vriendenrit niet gecombineerd konden worden was de opkomst minder dan gebruikelijk. Het vooruitzicht op de bijzondere Vriendendag op 1 oktober maakte veel goed. Een verslag van Rick Meijer met foto’s van Harry Peters. Uiteraard stonden de voor een ledenvergadering gebruikelijke onderwerpen op de agenda. Het verslag van de vorige ALV werd goedgekeurd, evenals de jaarrekening. De kascommissie deed verslag, waarna de penningmeester en het bestuur decharge werd verleend over het jaar 2021. Uiteraard werd er een nieuwe kascommissie benoemd. Als nieuw bestuurslid werd Maarten Klont benoemd, De penningmeester gaf aan eind dit jaar zijn werkzaamheden te beeindigen. Beleidsplan De voorzitter, Richard Weurding, lichtte met een duidelijke presentatie het beleidsplan 2022-2025 (met de titel “Fit voor de Toekomst”) toe. We blijven werken aan de groei van ons ledenbestand waarbij we over drie jaar 1000 leden hopen te hebben. Belangrijk blijft om de meerwaarde van het lidmaatschap te versterken en samenwerking met het museum te intensiveren. Heel belangrijk is het vergroten van de betrokkenheid van de leden. Hulp van de leden bij het uitvoeren van de verschillende taken van het Bestuur is onontbeerlijk. Er wordt verder gewerkt aan het uitbreiden van het aantal Bedrijfsvrienden, hoe moeilijk dat ook in deze voor bedrijven zware tijden ook is. Er zijn acties noodzakelijk om de jongere generatie aan de vereniging en daarmee het Museum te binden. Heel belangrijk is ook dat wordt gewerkt aan het verbeteren van de ‘zichtbaarheid’ van de Vrienden in het Museum. 5

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication