6

Webmaster Onze webmaster, Piet Meijer, had al aangegeven meer op de achtergrond te willen gaan werken. De functie van webmaster wordt nu uitgevoerd door het duo Willem Voet en Charlotte Weber die zich in de Vriendendienst van mei al aan de leden hadden voorgesteld. Piet kan trots terug kijken op het ontwerp van verenigingswebsite. Ook genoemd moet worden zijn support bij het samenstellen van de VD-digitaal. Alles onder het motto opbouwen en doorzetten. De aanwezigen bedankten hem met applaus en het Bestuur ondersteunde dit met de overhandiging van twee prachtige (spoorse) boeken. Subsidie Project 252 Het Bestuur heeft de restauratie van het treinstel 252 als ‘iconisch project’ omarmd. In het verleden zijn al Vriendensubsidies verstrekt voor het herstel van dit inmiddels 85 jaar oude treinstel. De 252 is de enige overgebleven vertegenwoordiger van het materieeltype mat’36 dat in mei 1938 in dienst kwam. In Blerick wordt al geruime tijd gewerkt aan het in oude luister herstellen van de 252 met de bedoeling het treinstel te laten pronken op de in mei volgend jaar in het Museum te organiseren tentoonstelling rond ’85 jaar elektrificatie middennet’. Het bestuur was trots Piet Meijer ontvangt het mooie fotoboek van Roef Ankersmit om in de ledenvergadering de Directie van het museum te kunnen zeggen een subsidie van 50.000 Euro beschikbaar te stellen. Op de Vriendendag op 1 oktober in Blerick zal de cheque worden overhandigd. De aankondiging werd met een stevig applaus uit de zaal beantwoord. Het traditionele sluitstuk van de ledenvergadering was ook nu het verhaal van Peter-Paul de Winter, Hoofd Collecties van het Museum. Hij kon de aanwezigen veel vertellen over het Museum met een terugblik, de toekomstplannen en de acties. In het jaar 2021 was het museum slechts 28 weken open voor bezoekers. Veel moest worden afgezegd maar ondanks de belemmeringen waren er toch hoogtepunten: de Grote Kleine Treinenshow met Andre van Duin, de expositie Spoor van Verbeelding en natuurlijk de voorbereiding van de tentoonstelling over de treinramp bij Harmelen en ‘Expeditie Posttrein’. Gemeld werd dat het achterterrein van het museum opnieuw wordt ingericht met als thema: ‘reistuin’. De bekende kindertrein zal worden gemoderniseerd en ook het recent uit Blauwkapel overgekomen ‘kruis’ zal hier een plaats krijgen.

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication