7

Voorzitter Richard Weurding bekrachtigt de toegezegde subsidie met een handdruk met Nicole Kuppens Het registreren van de vele objecten (de Registratiefabriek) is een al enige tijd lopend project. Uiteindelijk moet de hele collectie digitaal beschikbaar zijn, eerst intern en later ook extern. De lijst van materieel werd getoond waarbij nader werd ingegaan op de conditie en de eventueel uit te voeren werkzaamheden. Peter-Paul sloot af met de opmerking dat voortdurend moet worden gezorgd voor ons mobiel erfgoed en waar mogelijk dit publiekelijk toegankelijk te maken. In een dankwoord van Nicole Kuppens, Directeur van het Museum, memoreerde zij hoe wij tezamen een professioneel spoorwegmuseum met een grote betrokkenheid in stand houden en verder ontwikkelen. Geremd in de afgelopen jaren door sluiting en ook een groot ziekteverzuim is het nu een plezier te beleven hoe de bezoekersaantallen stijgen en er weer redelijk ontspannen gewerkt kan worden. De ondersteuning door de Vereniging van Vrienden is en blijft van groot belang. Aan het einde kon bestuurslid Martijn Bijvoet alvast een tip van de sluier oplichten over de komende Vriendenrit en het bezoek aan het depot in Blerick, gepland op 1 oktober. Verdere details zouden uiteraard volgen. 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication