13

100 uur en het schilderen van de loc en aanmaken nummer- en fabrieksplaten op 200 uur. Het totale pakket werd begroot op 2500 uur, hetgeen met een uurprijs van fl. 3,- (gemiddeld) neerkwam op fl. 7500. Met materiaalkosten van 250 gulden werd het herstel van de 326 begroot op fl. 7750. Herstel museumlocomotieven Wat nog herstelbaar leek moest wachten op capaciteit in de werkplaatsen, die hun handen vol hadden met het herstel van het regulier inzetbare materieel. Het duurt tot 1953 als de directie van NS toestemming geeft om de locomotieven 1604, 1326 en 1010 te herstellen voor het Museum. Voor deze klus worden in de werkplaats Tilburg zeven gepensioneerden benaderd die het restauratiewerk in Tilburg zullen gaan verrichten. Na het herstel van de 1604 te hebben afgerond wordt in in het voorjaar van 1955 begonnen met de 326. Helaas waren van de serie 1300 vrijwel alle tekeningen vernietigd, maar op de zolder van de werkplaats Tilburg wordt nog een aantal originele tekeningen ontdekt. Bovendien zendt de firma Beyer Peacock fotokopieën van alle tekeningen van deze serie. Het grootste probleem bij het herstel van de 326 is wel hoe het geheel vernielde cilindergietstuk in orde gemaakt moet worden. In de lijn van zoals er in maart 1949 al over was gesproken wordt de oplossing gevonden in het verwijderen van het gietstuk De SS 326 op spoor 1 van het Museum; 2 september 1957 (foto J.A.Bonthuis) en het vervangen door een rechthoekige hulpconstructie van hoekijzers. Op deze hulpconstructie worden de voorste en achterste cilinderdeksels aangebracht. Ook het mechaniek was voor een groot deel bij de explosie vernield, zodat ook hier verschillende onderdelen, zoals de koppelstangen ontbraken. Ook deze delen zijn nieuw aangemaakt. Bij de herstelling is de locomotief wat haar uitwendige uitvoering betreft in haar oorspronkelijke toestand terug gebracht. Een aardig detail hierbij is nog dat J.C. Jonker, chef van de Tilburgse werkplaats, op 21 januari 1956 een kort briefje laat uitgaan naar de chef van de Dienst Inkoop en Magazijnen met het verzoek ‘alsnog af te laten nemen en op te zenden naar Wpc Tb ten behoeve van museumloc 326 2 koperen sierbanden tussen rookkast en langsketel loc 3700. Zoals bekend staan er verschillende loc’n der serie 3700 voor verkoop’. Zo wordt museumloc 326 dus gesierd door een stukje 3700! En op 21 september 1956, dit jaar dus 65 jaar geleden, is het dan zover dat de 326 welkom wordt geheten in het Spoorwegmuseum. En tot op vandaag maakt de locomotief trots onderdeel uit van de vaste collectie aan de Maliebaan. n (bron: Spoor- en Tramwegen nr 23 en 24, 1956; met dank aan P.Henken) De SS 326 op spoor 1 van het Museum; 18 september 2021 VRIENDENDIENST - NOVEMBER 2021 NR 28 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication