15

konden hem vijf centimeter voor de las krijgen. Rem vast en even niets meer aan doen! De treindienstleider gebeld met de vraag of hij het hoofdspoor weer vrij zag. En inderdaad, hij is super blij en de treindienst kon in ieder geval daar weer langs. Na onderzoek hebben we de ontplofte telerail set uitgenomen en de bekabeling op het aansluitbord losgenomen en om veiligheid redenen de stroomafnemer weer opgezet vanuit de andere cabine. Afgezien van een beetje raar geluid in de motorgenerator werkt alles weer. We hebben de motorgenerator uitgezet en de treindienstleider gebeld dat we weer konden rijden maar liefst even terug naar Utrecht OZ (Opstelterrein Zuid) voor nadere beraadslaging wat nu te doen. Hij wil best meewerken want een sleeploc is voorlopig nog niet beschikbaar en als we zelf weg kunnen komen is dat voor hem mooi meegenomen. Na aankomst op Utrecht OZ verder gekeken en het blijkt dat er meerdere overslagpunten zijn, o.a. in de rijschakelkast en bij de weerstanden. In het Spoorwegmuseum konden we deze zaken verder niet onderzoeken zodat we toch naar Leidschendam moesten. Maar ja, we durven het niet aan om zelfstandig te rijden gezien het probleem met de motorgenerator. Er wordt contact opgenomen met de Werkgroep 1501 (die met de 1211 in Leidschendam stond) met de vraag om ons te komen ophalen. De 1211 wordt terstond gereed gemaakt terwijl er een dienstregeling komt om hem naar Utrecht te rijden. De loc rijdt echter op vier motoren zodat het hier een gevalletje van “de lamme helpt de blinde” is. Na aankomst in Leidschendam kan tijdens de Open Dag in alle rust alles op het dak en onder de trein worden geïnspecteerd. Na afl oop van de Open Dag wordt weer op eigen kracht vertrokken met als enige schade een defect regeltoestel van de generator. Maar met noodgrepen (o.a een wasknijper!) kan die zo worden ingesteld dat de batterijen geladen werden en de trein kon rijden. Zo werd met een beetje aandacht voor de “Old Lady” de thuisbasis, het Spoorwegmuseum, weer bereikt! Achteraf is gebleken dat de bovenleidingspanning in het station Utrecht gedaald was tot 1300 Volt en de sectie waar de trein in reed op de vrije kruising nog een spanning had van 1700 Volt. Een sprong dus van 400 volt. En die spanningssprong was iets te veel voor de Blokkendoos. Uit veiligheidsoverwegingen werd in de interne regelgeving opgenomen dat bij de sectiescheidingen van de bovenleiding rondom Utrecht CS uitgeschakeld moest worden, een maatregel die in de huidige situatie niet meer noodzakelijk is. n VRIENDENDIENST - NOVEMBER 2021 NR 28 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication