19

de afdeling Collecties eerst de vraag stellen: wat is de kerncollectie van het Spoorwegmuseum? Zoals elk museum heeft het Spoorwegmuseum meer objecten op de plank in het depot dan in de presentatie van het museum. Ons museum is een bewaarplek voor allerlei interessant spoorerfgoed, zeer divers in zowel vorm, materiaal, datering als onderwerp. Van hele grote objecten zoals het rollend materieel, tot aan onze verzameling postzegels. Van oude spoorspijkers uit het begin van de spoortijd, tot aan de sleutelhulp voor treinpersoneel van ProRail die ten tijde van corona werd uitgedeeld. De vraagstelling omtrent de kerncollectie was voor het museum het begin van een omvangrijke uitzoekklus. Want waar begin je wanneer je voor 80.000 tot 130.000 objecten wilt bepalen of ze wel of niet bij je museum passen? Allereerst moest de collectie worden onder verdeeld in deelcollecties om zo tot een ‘collectieanatomie’ te komen. Vervolgens moesten alle 88 collectieonderdelen beschreven worden. Pas daarna konden alle afzonderlijke collectieonderdelen worden gewaardeerd. Om de afdeling op weg te helpen doorliep, vanaf het voorjaar 2020 tot begin 2021, deze een collectiewaarderingstraject op basis van de methode ‘Op de museale weegschaal’ met behulp van specialisten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Er werden daarbij zes (online) sessies georganiseerd, waarbij niet alleen de medewerkers van de afdeling Collecties, maar ook de directeur, een aantal collega’s van de afdeling Fondsenwerving, Marketing & Communicatie, een van de Edutrainers en twee vrijwilligers aansloten. Waarderen doe je immers samen! Het doel van dit traject was om vast te stellen wat de kerncollectie van het Spoorwegmuseum is. Fijne bijvangst is dat de resultaten gebruikt kunnen worden voor het toekomstig collectieplan, collectievormingsprofiel, verzamelstrategie en afstoDe interessante en vaak ook humoristische collectie spotprenten hoort zeker tot de kerncollectie van het museum, september 2021 tingsbeleid. Tot slot vormde dit traject de basis voor het Plan van Aanpak van de Registratiefabriek. Met deze volgende stap wil de afdeling Collecties een inhaalslag maken met de registratie, digitalisering en ontsluiting van de kerncollectie. Op basis van de sessies met de RCE ging een kernteam van zes collega’s van de afdeling Collecties vervolgens aan de slag met het waarderen van de afzonderlijke collecties. Dit team heeft van oktober 2020 tot en met januari 2021 circa 45 sessies doorlopen van drie uur, waardoor er ongeveer 135 uur met elkaar werd gewaardeerd. De uitkomsten werden vastgelegd in een waarderingsformulier, waarin in algemene zin wordt vastgelegd en onderbouwd welke collectieonderdelen deel uitmaken van de kerncollectie, welke eventueel tot de ondersteunende collectie gerekend worden en welke onderdelen voor afstoting in aanmerking komen. Als uitkomst kan 70% van de collectie worden bestempeld als kerncollectie. De kern van de collectie is dat deze historisch en representatief is voor de spoorwegen in Nederland. De meeste van de objecten binnen de collectie hebben een directe associatie met een bepaald persoon, groep, gebeurtenis, plaats of activiteit in de spoorweggeschiedenis van Nederland. Een groot deel van VRIENDENDIENST - NOVEMBER 2021 NR 28 19

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication