22

Afronding restauratie van de 252 is nabij…. Inderdaad, het moment van afronding van de restauratie van de Mat ’36 252 is nabij; uiterlijk 2023 is het plan. Volgens de Stibans is het echt concreet, het is haalbaar. Achter de schermen heeft heel veel formeel overleg plaatsgevonden. Het jaar 2023 is bewust gekozen en er wordt nagedacht hoe dit ambitieuze plan gerealiseerd kan worden. Waarom dan 2023. In dat jaar wordt de 252 85 (!) jaar oud en is het net zo lang geleden dat de elektrifi catie van het middennet in dienst kwam. Bovendien is het dan alweer 55 jaar geleden dat de 252 buiten dienst ging. Projectleider Maykel Kastelijn, die ook het project ‘restauratie RD 7659’ heeft geleid, heeft de afgelopen tijd de nog uit te voeren werkzaamheden geïnventariseerd en een fi nanciële begroting en tijdsplanning gemaakt. Samen met alle uitzoekwerk van afgelopen jaren ontstond een goed onderbouwd plan, waar ook de directie van het Spoorwegmuseum zich achter heeft geschaard. Dat betekent in de praktijk dat vanuit het museum mensen en faciliteiten beschikbaar worden gesteld voor dit project. Het benodigde geld moet echter van de Stibans komen. Verder zullen natuurlijk de mogelijkheden voor aanvullende subsidies onderzocht worden. Het einddoel is nog steeds een rijvaardige 252, maar het is dan wel de bedoeling dat bij het treinstel direct rekening wordt gehouden met eisen zoals ERTMS/ ATB. In Blerick is er tot nu toe enorm veel werk verzet. Iedere zaterdag met zo’n tien mensen. En inmiddels wordt er niet alleen in Blerick aan de 252 gewerkt, maar ook in Utrecht. De rit met de twee mP’s op 30 mei was behalve als conditierit ook bedoeld om onderdelen over te brengen van Blerick naar Utrecht. 22 In Blerick is verder gewerkt aan de binnenzijde van het treinstel. Eerst zijn de plafonds op de balkons en in de cabines grijs geschilderd. Daarna is ook daar isolatiemateriaal en kippengaas aangebracht, waarna de laatste dakframes gemonteerd konden worden. Dat is nu in het hele treinstel gebeurd. Vervolgens is verder gegaan met het uitzoeken van de hardhoutenlatten frames waarop de zijwandbeplating gemonteerd kan worden. Alle houtjes zijn uitgezocht en gemonteerd. Daarna kon per raam de wandbeplating gemeten en gezaagd worden en daarna in de trein passend gemaakt om de rondingen van het raam. En dat zo’n 30-35 maal. Tegelijk met de zijwandplaten boven de ramen zijn de noodrembakjes aangebracht. In de 3e klasse afdelingen is inmiddels begonnen het sierhout (gelakt hout) te passen (en passend te maken). De gelakte plankjes worden dan meteen (tijdelijk met normale spaanplaat-schroeven) vastgeschroefd. In de 2e klasse afdeling in de BCk bak zijn de dakplaten nu goed en stevig vastgezet. De houten kappen in de cabine (waar de sluitseinen achter zitten) zijn vernieuwd en in de witte verf gezet. Deze zullen op termijn, om zeker te weten dat alles past, in het treinstel geplaatst worden. Om te bekijken of alles nog wel in de 252 past zoals de bedoeling is, is ook een proefopstelling van enkele banken gemaakt. De banken zijn geplaatst om te kijken waar eventuele sparingen opgevuld moeten worden, of de bagagenetten goed boven de banken zitten en of deze goed vastgezet kunnen

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication