23

worden. Op de plekken waar de lamphouders moeten komen, zit boven het plafond een houten blok gemonteerd waar uiteindelijk de lamphouder tegenaan geschroefd wordt. In de loop der jaren is de staat van enkele blokken niet beter geworden daarom zijn er recent nieuwe blokken gemaakt. De 252 zal voorzien worden van een omroepsysteem. Hiervoor zijn pvc-buizen aangebracht waar de bekabeling voor de speakers doorheen zal gaan lopen. Ook de gaten waar de noodremketting doorheen zal gaan lopen zijn allemaal geboord. Op alle locaties waar een speaker moet komen ligt een leiding. Daarnaast zijn, na het uitzoekwerk op technische tekeningen, in het Bk rijtuig de kabels voor de treinverlichting en in/uit bordjes getrokken. Medio mei zijn alle kasten onder het treinstel vandaan gehaald en 30 mei met de museum mP naar Utrecht Maliebaan overgebracht om dan daar verder in elkaar gezet te gaan worden. De benodigde losse componenten (relais, schakelaars, vonkenschotten, afdekkappen, luchtcomponenten, puntenborden, contactblokken en contactvingers) zijn allemaal bij elkaar gezocht en waar mogelijk schoongemaakt. In de schakelkasten van hondekop 386 is bekeken of de aanwezige reserve isolatieplaten kunnen worden gebruikt voor de schakelkasten van de 252. VRIENDENDIENST - NOVEMBER 2021 NR 28 23 Ofschoon de interieur inbouw dus al in volle gang is, ontbreekt er nog een serieus bedrag om het einddoel te realiseren. De Stibans ontvangt uw (extra) donatie 2021 en/of 2022 graag op rekening NL85 INGB 0004401902 t.n.v. Stibans te ’s-Heerenberg. Wellicht ten overvloede: de Stibans heeft de ANBI-status, waardoor het mogelijk is uw gift (onder voorwaarden) fi scaal af te trekken. Op YouTube kunt u een fi lmpje bekijken over de restauratie van de 252. De presentatie is van Peter Paul de Winter. Daarin is te zien wat er globaal in dit artikel is te lezen, maar ook wat er zo bijzonder is aan treinstel 252. n

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication