3

Redactioneel Dit nummer van de Vriendendienst verschijnt relatief kort na de Vriendendag op 30 oktober. Die bestond dit jaar gelukkig weer uit een ‘gewone’ algemene Ledenvergadering, gevolgd door een ‘ouderwetse’ vriendenrit. Vorig jaar stond de vergadering nog onder curatele van de corona maatregelen, om het zo maar te zegen, en kon maar een beperkt aantal Vrienden in de Bedrijfsschool aanwezig zijn. Dankzij de videoverbinding kon gelukkig een groot aantal leden thuis de vergadering volgen en via een chat verbinding ook nog mee vergaderen. Hoewel het op het moment dat deze tekst op papier wordt gezet er nog niet meteen naar uitziet, hopen we dat het herstel na de corona periode zich toch doorzet zodat we volgend jaar weer gewoon halverwege het jaar kunnen vergaderen. Als redacteur zit je wel met het dilemma dat dit tweede nummer van de Vriendendienst eigenlijk pas kon verschijnen na die Vriendenrit. Om nou in maart of april volgend jaar in ons magazine een verslag van die rit op te nemen sprak mij niet aan. Met onze vormgeefster, Bianca Striesenau, werd afgesproken dat de inhoud van de Vriendendienst drukklaar zou worden voorbereid, met uitzondering van de laatste bladzijden waar dan nog het verslag van de Vriendenrit zou komen. Dat betekende een druk extra weekje na de Vriendenrit, maar in het nu voorliggende nummer kunt u het verslag lezen van de boeiende rit op 30 oktober. De inhoud van deze Vriendendienst is weer gevarieerd. In een gesprek met Peter-Paul de Winter wordt terug gekeken op de asbestperiode in Blerick en (met dank aan Lizanne Gille) krijgen we inzicht in wat intern het Museum de ‘registratiefabriek’ wordt genoemd. Het eerste resultaat van die registratie kon mede worden bereikt dankzij een gift van de Vrienden. Ook over de collectie kunt u wee het nodige lezen: de aankomst van de SS 326 in het museum, nu 65 jaar geleden, de formele overdracht van de 1501 in juli dit jaar en de actuele stand van zaken rond de restauratie van de 252. Er gloort in Blerick een heel mooi uitzicht op 2023….. ! Er vond ook nog een aantal verhuizingen in Blerick plaats, waarvan die van De Arend naar Hoorn de nodige persbelangstelling opleverde. In deze Vriendendienst ook de introductie van Martijn Bijvoet. De in de ledenvergadering aanwezige leden hebben hem al kunnen verwelkomen als nieuw bestuurslid, maar voor een kennismaking met de andere leden leek een tekst in deze Vriendendienst wel passend. Naast het welkom aan Martijn werd in de vergadering afscheid genomen van de bestuursleden Frans Heijnen en Diederik Brandwagt. De voorzitter heeft hen in de vergadering dank gezegd voor hun bijdrage aan het bestuur, waarvan die van Frans vele jaren heeft geduurd. Met nog een verhaal ‘uit de oude doos’ over een bijzondere rit met de Blokkendoos en een prikbord op de achterzijde van deze uitgave met de 386 in de hoofdrol denk ik dat er weer een lezenswaardige Vriendendienst bij u op de mat is bezorgd. Met vriendelijke groet, Peter van der Vlist redacteur Vriendendienst VRIENDENDIENST - NOVEMBER 2021 NR 28 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication