12

» Voortgang herstel treinstel 252 De voortgang van dit project begint nu ook voor de buitenwacht zichtbaar te worden. In de afgelopen periode is er veel achter de schermen gewerkt en voorbereidend werk verricht. Zoals in de vorige Vriendendienst al werd toegelicht is het ‘project 252’ voor een groot deel in handen van Strukton. Medio augustus werd begonnen met het aanleggen van de hoogspanningskabels op het dak van het treinstel, vanaf de stroomafnemers naar het punt waar de kabels “naar beneden” gaan. Om het werk goed te kunnen uitvoeren werden er twee rolsteigers naast de 252 geplaatst. Aansluitend hierop zal Strukton in Wereld 4 van het museum de elektrische apparatenkasten gaan opbouwen en zodra een kast gereed is die direct op zijn definitieve plek onder het treinstel monteren. terugKeer Componenten De verwachting is dat binnenkort de gereviseerde compressoren, ventilatoren en motorgenerator terug komen die dan met hulp van de vrijwilligers ook snel onder de 252 gemonteerd gaan worden. De relaiskast, schakelaarkast en één apparatenkast waren te ver heen om nog te repareren, daar worden nieuwe voor gemaakt met hergebruik van enkele onderdelen. Van alle kasten is het demontagewerk klaar en de nieuwbouw is al een flink eind opgeschoten. De gekeurde luchttanks zijn op 3 september aangekomen in het Museum de hoofdreservoirs zijn besteld (de oude waren volledige afgekeurd) en voor elke bak wordt een uitermate ingewikkeld luchtkanaal verdeelstuk (in de wandelgangen de spinnenkop genoemd) gemaakt. Zodra deze componenten geplaatst zijn zal Strukton ook hier aan de slag gaan met het aanbrengen van alle kabels en ook het luchttechnische aansluitwerk verrichten. Het mag duidelijk zijn dat het herstel van de 252 voortvarend wordt aangepakt. Zeker al we kunnen 12 De houten raamlijsten uit de oude 440, bestemd voor de 252. Na grondige behandeling uiteraard... (foto: Spoorwegmuseum)

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication