144

Colofon  grou.nl    zonniggrou Uitgave Stichting Promotie Grou Redactie Fraukje Bruggink Vertaling Sabine Freese, Fenna Bijlstra Fotografie Jikkie Piersma, Henk Brinkman, Foppe Hoekstra, Jacob van Huizen, Jan Zijlstra, HJ de Wolf, Press4All, Bauke Lageveen, Miranda Westerhof, Jelte van de Meer, Hillebrand Breuker, Nienke Bruinsma, Marrit Veninga, Hielkje Poiesz, Jannie Slot, Sailing Energie, Dorpsarchief Grou en uit eigendom van verenigingen, stichtingen en particulieren. Druk Rekladruk Oplage 15.000 exemplaren, gratis verkrijgbaar 21e editie 2023 Het Grou magazine is mede mogelijk gemaakt door de adverteerders, Grou Marketing en de gemeente Leeuwarden. Adverteren, je verhaal, activiteit of evenement aanmelden voor het Grou Magazine? Mail naar bestuur@grou.nl Het Grou magazine is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De uitgever/ redactie stelt zich niet aansprakelijk voor foutieve of onvolledige gegevens. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

145 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication