33

Raadhuis Grou Het raadhuis is in 1942 gebouwd in opdracht van de gemeente Idaarderadeel. Het ontwerp is gemaakt door architect Alexander Kropholler uit Wassenaar, leerling van architect H.P. Berlage en werkend in de stijl van de Delftse school. Het gebouw is opgetrokken uit baksteen en het interieur vertoont veel versieringen, die een functionele en symbolische betekenis hebben. Het beeldhouwwerk is door Tjipke Visser (Workum 1876 – Bergen 1955) uitgevoerd. In maart 1941 werd begonnen met de bouwwerkzaamheden en in mei 1942 was het bouwcomplex gereed. Het exterieur Het raadhuis, een hoog en groot gebouw met een rechthoekige plattegrond, ligt hoger dan en op enige afstand van de Stationsweg. De geometrie, een van de eerste beginselen van de bouwkunst, bepaalt de loop en de rangschikking van de lijnen en vlakken die de bouwmassa vormgeven. Samen drukken symmetrie en geometrie orde en regelmaat uit. De hoogte, de omvang en de afstand van een gebouw vanaf de weg zijn volgens Kropholler bepalend voor de indruk die het op de mens maakt. Een gebouw met een maatschappelijke en representatieve functie kan geen andere verschijningsvorm krijgen dan één waarin deze drie begrippen in harmonie met elkaar zijn gebracht. Op het muurtje op het bordes, zitten twee natuurstenen leeuwen die met opgeheven poten de wapens van Nederland en Friesland dragen. Eveneens symmetrisch ten opzichte van elkaar geplaatst, bevinden zich twee ‘baarsfiguren’ uit het wapen van Grou. Het gebouw wordt bekroond door een zadeldak. In de theorie van Kropholler heeft het dak bij uitstek een bijzondere betekenis en drukt de beschuttende functie uit. Boven de dakgoot staat een bakstenen dakkapel. De rechthoekige staande stalen vensters onderbreken de zware bakstenen wand. De grootte van de vensters wordt door de functie van de ruimten erachter bepaald. De topgevels worden bekroond door twee grote schoorstenen waarvan een met een windvaan in de vorm van een zeilboot. In de linkerzijgevel bevindt zich de entree naar de onder verdieping. Via een entree in de rechtergevel kwam men bij het politiebureau. Het pleintje voor het raadhuis was voorzien van een vijver, die echter rond 1960 door een parkeerterrein is vervangen. Interesse in een rondleiding door het raadhuis, boek deze via info@grou.nl Bron: Stichting Monument van de Maand 1989 33 cultuur / historie

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication