93

Stichting Hoekstra-Viersen-Steenendam De Stichting Hoekstra-Viersen-Steenendam is in 2006 opgericht door het echtpaar Johanna en Abraham Dijkstra, die in 1963 van Leeuwarden naar Grou verhuisden en hier tot hun overlijden zijn blijven wonen. Joke en Bram voelden zich thuis in Grou en voelden zich verbonden met de Grousters en hun dorp. De afgelopen 16 jaar heeft de Stichting op het gebied van sport, cultuur maar ook op sociaal gebied 10-tallen Grousters, Grouster verenigingen, scholen, instellingen en stichtingen financieel ondersteund. Een paar voorbeelden van de afgelopen jaren: zeilster Laila van der Meer, schaatser Marwin Talsma, surfer Hidde van der Meer, maar ook bijvoorbeeld het Sint Piterfeest, het Grouster Mingdkoor, de Stichting Zeilen zonder Beperking, de Grouster Basisscholen en Stichting Play & Skate Court Grou. Kijk voor meer voorbeelden op onze website www.stichtinghvs.nl. Vanaf dit jaar heeft de Stichting Hoektra-ViersenSteenendam haar “werkgebied” uitgebreid naar de inwoners van de Grou omringende dorpen Idaerd, Aegum, Reduzum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens en Jirnsum. Dus met Grou nu 9 dorpen. De Stichting HVS wil projecten ondersteunen, die ten goede komen aan de inwoners van bovengenoemde dorpen. Dat betekent dat inwoners van de bovengenoemde dorpen vanaf dit jaar een aanvraagformulier kunnen invullen en financiële ondersteuning kunnen aanvragen. Leuk om te zien dat we voor dit jaar al de eerste aanvragen uit de Grou omringende dorpen binnen hebben gekregen. Op de site van de Stichting is een aanvraagformulier te vinden voor zowel personen als verenigingen, stichtingen, scholen en instellingen. De aanvragen worden door het bestuur beoordeeld en de aanvragers krijgen voor eind juli bericht of hun aanvraag gehonoreerd wordt. Ben je geïnteresseerd, kijk op onze website www.stichtinghvs.nl voor meer informatie en denk je in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, vul dan een aanvraagformulier in. Aanvragen dienen voor 15 februari ingediend te zijn en in juni worden de aanvragen beoordeeld door het bestuur. Stichting HVS p/a ’t Skûtsje 3 9001 HH Grou www.stichtinghvs.nl stichtinghvs@hotmail.com 93 Grou en Meer

94 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication