99

Advertorial Weergaloze schoonheid Een tochtje langs lieflijke dorpjes en meanderende riviertjes In je vaarwater is een rubriek van Daemes & Heeren waarin we een bijzonder vaargebied uitlichten. We varen deze keer een rondje Grou via Jirnsum en Akkrum weer terug naar Grou. Misschien een klein rondje van ongeveer 19 km maar wel een weergaloos mooi vaartochtje. Start in Grou in de passantenhaven (Pikmeerhaven) en vaar over de Kromme Grou via de Boarn en de Kromme Knilles langs Akkrum naar boven over de Nesker Sylroede en Bokkumer Mar, het Burstumer rak op en dan via het Douwe Tsjeardsrak en de Grêft de Peanster Ie oversteken om door de doorgang De Tynje te varen en via de Pikmar weer in Grou aan te komen. Slingerend De Boarn begint bij Bakkeveen als Oud- of Koningsdiep. Iets ten oosten van Aldeboarn, waar het Alddjip en het Nieuwe Diep samenkomen, gaat het verder als Boarn. Hotel-restaurant De Oude Schouw in deze buurtschap is al sinds de 17e eeuw in gebruik. Lang was Oude Schouw een belangrijke ontmoetings- en pleisterplaats van Leeuwarden naar Heerenveen. Na Jirnsum heet de oude loop van de Boarn Mûzel en loopt door tot voorbij Rauwerd. Dit riviertje wordt ook wel de Boorn, Born of het Friestalige De Boarn genoemd. Kunst langs de Boarn Het kunstwerk van twee plaatstalen silhouetten op een schiereiland verwijst naar de legende over het ontstaan van Akkrum. De twee reuzen Manke Meine en Kromme Knilles zouden omstreeks 1400 een sloot hebben gegraven, die de verschillende nederzettingen met elkaar moest verbinden. Knilles ontdekte een enorme bocht in de vaart, ter hoogte van het huidige Akkrum, en riep tegen Meine: Ach Krom! De boeren in de nederzetting hoorden dit en vonden dit een mooie naam voor hun dorp. Meer informatie: Daemes en Heeren ‘alles over sloepen en tenders’ www.daemesenheeren.nl info@daemesenheeren.nl 06 543 52 747 99 omgeving

100 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication