3

Inhoudsopgave 1. INLEIDING .............................................................................................................................................. 4 1.1. Achtergronden bij anders organiseren .................................................................................................... 4 1.2. Doelstelling en onderzoeksvragen .......................................................................................................... 5 1.3. Aanpak .................................................................................................................................................... 6 2. BEWEEGREDENEN VAN SCHOLEN .................................................................................................... 8 2.1. Het beste onderwijs voor leerlingen ........................................................................................................ 8 2.2. Aansluiten op het vervolgonderwijs ......................................................................................................... 9 2.3. Krimp ....................................................................................................................................................... 9 2.4. Een nieuwe school ................................................................................................................................ 10 2.5. Overeenkomsten of verschillen? ........................................................................................................... 11 2.6. Draagvlak als voorwaarde ..................................................................................................................... 11 2.7. Samenvatting beweegredenen van scholen ......................................................................................... 12 3. WIJZE VAN ORGANISEREN ............................................................................................................... 14 3.1. Aspecten van anders organiseren ......................................................................................................... 14 3.2. Mate van anders organiseren ................................................................................................................ 22 3.3. Tijdspad ................................................................................................................................................. 22 3.4. Een blik op de toekomst ........................................................................................................................ 22 3.5. Samenvatting wijze van organiseren..................................................................................................... 25 4. PERSONELE GEVOLGEN ................................................................................................................... 27 4.1. Gevolgen voor de inhoud van het werk en verantwoordelijkheden ...................................................... 27 4.2. Gevolgen voor de tevredenheid en werkdruk ....................................................................................... 32 4.3. Gevolgen voor kennis en vaardigheden, professionele ontwikkeling en loopbaanmogelijkheden ....... 33 4.4. Gevolgen voor ander personeel ............................................................................................................ 36 4.5. Samenvatting personele gevolgen ........................................................................................................ 37 5. OPBRENGSTEN ................................................................................................................................... 40 5.1. Leerlingen .............................................................................................................................................. 40 5.2. Personeel .............................................................................................................................................. 42 5.3. School .................................................................................................................................................... 43 5.4. Samenvatting opbrengsten ................................................................................................................... 44 6. TIPS UIT DE PRAKTIJK ....................................................................................................................... 45 7. CONCLUSIE ......................................................................................................................................... 50 8. 9. SCHOOLPORTRETTEN ....................................................................................................................... 54 TOELICHTING ONDERZOEKSOPZET................................................................................................ 96 10. LITERATUUR ...................................................................................................................................... 102 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Anders organiseren? Teamwork! | 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication