98

geanalyseerd per hoofdonderwerp, met de onderzoeksvragen als leidraad. De analyse is uitgeschreven en in het rapport opgenomen in de betreffende hoofdstukken. Daarnaast zijn casebeschrijvingen (portretten) geschreven van de scholen, op basis van de informatie uit de formats. Deze zijn aan de scholen voorgelegd en door hen goedgekeurd. Deze portretten zijn opgenomen in hoofdstuk 8. Interviewleidraad schoolleiders Directie/afdelingsleiders/coördinatoren. Gesprek met 1-2 personen, ca. 1 uur. 1. Doel a) Hoe wordt het onderwijs op uw school ‘anders’ georganiseerd? Hoe veelomvattend is het (hele school, enkele bouw etc.)? b) Met welk doel is uw school het onderwijs anders gaan organiseren? Was er een concrete aanleiding, zoals leerlingenkrimp? c) Wanneer bent u hiermee gestart? d) Was er in de organisatie draagvlak voor deze veranderingen? 2. Vormgeving a) Op welke wijze wordt het onderwijs op uw school (anders) georganiseerd? (Op welke wijze anders dan ‘traditioneel’ georganiseerde scholen / uw school in de ‘oude’ situatie? Hoe veelomvattend is het? D.w.z.: hele school, enkele bouw etc.?) b) Wat is concreet veranderd voor leerlingen? (Denk aan primaire proces; andere lesstof, didactiek, leerdoelen, leerresultaten en motivatie van leerlingen). c) Wat is concreet veranderd in de ‘randvoorwaardelijke’ zin? (Denk aan het gebouw, roosters e.d.) 3. Gevolgen leraren en ander personeel a) Wat zijn de gevolgen van anders organiseren voor leraren op uw school? ... voor de inhoud van het werk? ... hun verantwoordelijkheden? ... samenwerking met collega’s, zelfstandigheid en regelruimte? ... hun tevredenheid (met de baan, organisatie, werkomstandigheden en arbeidsomstandigheden)? ... de ervaren werkdruk? b) Heeft anders organiseren op uw school invloed op de kennis en vaardigheden van leraren? - Welke specifieke kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk? - In hoeverre beschikken leraren hier over? En hoe zit dat bij nieuw personeel? - Hoe organiseert de school dat leraren hierover beschikken (aannamebeleid, bijscholing)? - In hoeverre sluit de lerarenopleiding hierbij aan? - Wat betekent anders organiseren voor de loopbaanmogelijkheden van leraren en hun professionele ontwikkeling? c) Welke andere personele gevolgen merkt u? - Zijn er gevolgen voor de aantrekkelijkheid van het beroep (o.a. in het licht van het lerarentekort bij de tekortvakken)? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Anders organiseren? Teamwork! | 98

99 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication