99

- Wat betekent anders organiseren voor het behoud van leraren en het voorkomen van verzuim en uitval? d) Heeft anders organiseren op uw school invloed op de inzet van andere personeelsleden op school, bijvoorbeeld onderwijsondersteuners? - Wordt er personeel ingezet naast de leraar? - Welke taken en verantwoordelijkheden hebben zij dan? - Wat betekent dit voor de samenwerking met leraren? - Hoe tevreden zijn zij met hun baan? - Wat betekent deze organisatiewijze voor de professionele ontwikkeling en loopbaanmogelijkheden van dit personeel? 4. Andere gevolgen? a) Zijn er nog andere veranderingen zichtbaar? 5. Wat zijn opbrengsten van anders organiseren? a) Welke opbrengsten zijn zichtbaar op uw school bij leerlingen (kwaliteit van het onderwijs, leerresultaten, motivatie, groei aantal leerlingen)? b) En bij andere betrokkenen? (betrokkenheid, draagvlak, cultuur, zowel van personeel als van leerlingen en ouders)? c) Wat zijn volgens jullie de succes- en knelpunten (barrières) van het anders organiseren op jullie school? (En ook: hoe zijn eventuele barrières opgelost?) 6. Toekomst a) Bent u tevreden over hoe de vernieuwingen in uw school nu zijn ingevoerd? Zijn alle doelstellingen die u vooraf beoogde gerealiseerd? b) Hoe wil de school in de komende vijf jaar verder gaan met anders organiseren? (zijn er al concrete plannen of niet?) c) Wat betekenen deze nieuwe plannen voor (de taken en inzet van) leraren en ander personeel op school? Interviewleidraad docenten en evt. ander personeel Doorsnee van personeel (spreiding naar functie, leeftijd, onderbouw vs bovenbouw, vakken; denk ook aan wiskunde, moderne vreemde talen en kunstvakken, jaren werkervaring op school). Gesprek ca. 1 uur. Evt. splitsen in 2 gesprekken als dat beter te organiseren is. 1. Vormgeving a) Op welke wijze wordt het onderwijs op jullie school (anders) georganiseerd en met welk doel? (Op welke wijze anders dan ‘traditioneel’ georganiseerde scholen/’oude’ situatie op school? Indien vooraf gesproken is met directie; dan ter inleiding kort vermelden wat je daarvan weet en evt. aan laten vullen. b) Hoe zijn jullie meegenomen in dit proces? En hoe hebben jullie dit ervaren? (Indien pas later op school komen werken: hoe is de organisatiewijze bij jullie geïntroduceerd?) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Anders organiseren? Teamwork! | 99

100 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication